PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe - Edebiyat


Sayfa : [1] 2

 1. Aruz vezni
 2. Anlatım teknikleri
 3. Anlatım bozuklukları
 4. Beş Hececiler
 5. Söz sanatları
 6. Ses olayları
 7. Şive ve Lehçe
 8. Kitap Özetleri
 9. Şiir Çeşitleri
 10. Sözcükte anlam özellikleri
 11. sunum, panel, bilgi şöleni
 12. Kâfiye
 13. Edebi Sanatlar
 14. Ses Bilgisi
 15. • 19.2.2007 - Noktalama işaretleri ve kullanım yerleri
 16. 29 Ekim şiirleri
 17. Asaf Halet Çelebi
 18. Abdülhak Hamit Tarhan ( 05.02.1851)- (12.04.1937)
 19. AÇIKLAYICI ANLATIM
 20. Ahmet Hamdi Tanpınar
 21. AHMED HAŞİM
 22. AHMED YESEVİ
 23. Ahmet Muhip Diranas (1909 - 1980)
 24. Ahmet Yesevi
 25. Kiziroğlu Mustafa
 26. ALİ KUŞÇU
 27. Şair Evlenmesi - İbrahim Şinasi Efendi
 28. Battal Gazi / Battalname
 29. Aziz Nesin
 30. Beş Hececiler
 31. Mihrali Bey
 32. Namık Kemal in Hayatı
 33. Divan Edebiyatı
 34. Açıklayıcı Anlatım
 35. Afiş Nedir
 36. Ahlak
 37. Çocuk Yetiştirmede Ailenin Yaptıkları Hataları
 38. Aile ve Eğitim
 39. Ailedeki Stres Etkenleri ve Çocuk
 40. Ailelerin Çocukları İle İlgili Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
 41. Albedo
 42. Dilbilgisi Ödevi Özet
 43. Türk ve Dünya Edebiyatında Fıkra türü temsilcileri ve Örnek Fıkralar
 44. Deneme Türünün Özellikleri Önemli Temsilcileri ve Örnek
 45. Şiir Bilgisi
 46. Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı
 47. Servet-i Fünun Edebiyatı
 48. Sözcükte Yapı
 49. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Şairleri
 50. İstiklala marşımızın anlamı
 51. Kitap özetleri-2
 52. Halk Şiiri
 53. Roman Nedir?
 54. Hikaye ve modern hikaye özellikleri
 55. Türk Destanları
 56. İstiklal marşının kabulu
 57. Lafonten Kimdir La Fontenin Hayatı
 58. Anlatım Bozuklukları
 59. Dünya Dil ailesi
 60. Fecri ati edebiyatı
 61. Tamlamalar ve fiilimsiler
 62. Meddah
 63. DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ
 64. Anlatım Teknikleri
 65. Milli edebiyat dönemi(1911-1923)
 66. Abdülhak Hamit Tarhan 'ın Edebi Kişiliği
 67. Halk Hikayeleri ‘nin Özellikleri
 68. SEYYİD NESİMİ'NİN HAYATI
 69. halk hikayesi örneği
 70. Atatürk ün sanata verdiği önem ve sanatsal sözleri
 71. Fiilimsiler(eylemsiler)
 72. Muzaffer İzgü
 73. Ses Olayları
 74. Cümlenin öğeleri
 75. İSTİKLAL MARŞI ve kıta kıta açıklaması... (10 kıta)
 76. Ahmet Haşim'in Hayatı ve Yapıtları
 77. Sait Faik Abasıyanık- Mahalle kahvesi
 78. Yunus Emre
 79. Seyid Ahmet Arvasi
 80. Orhan VeLi
 81. Ziya Osman Saba (1910 - 1957)
 82. Tarık Buğra (1918 - 1994)
 83. Dede Korkut
 84. Ömer Hayyam
 85. Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864 - 1944)
 86. Divan-ı Lügatit Türk
 87. Edebiyat Tarihi
 88. Tanzimat Dönemi Tiyatrosu
 89. Konu ve Tema Nedir
 90. Tükçe Öğretmenliği
 91. Geleneksel El Sanatları
 92. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
 93. Halim Yağcıoğlu’nun hayatı
 94. Kitap Okumakla ilgili sözler
 95. Türkçe bilim sözleri: bir deneyim
 96. Edebiyat Sözlüğü
 97. Dil ile Din
 98. Cümle Anlami
 99. Eski Türkçe
 100. Türkiye Türkçe’si
 101. Türk Destanlarında Motifler
 102. Edebiyatımızın İLK 'leri
 103. Deyimlerin Öyküsü
 104. Edebiyatın Endazesi
 105. Cemşîd ü Hurşid’in Mesnevisinin Özellikleri Nelerdir ?
 106. MESNEVİ NAZIM ŞEKLİ ve ÖZELLİKLERİ
 107. Ahmedi Kimdir
 108. Edebiyatımızda İlkler!
 109. DİVAN EDEBİYATI
 110. Türkçe'nin Tarihi Gelişimi ve Devirleri...
 111. Dil, Zengin Bir Şekilde Nasıl Kullanılır?
 112. Edebiyat Nedir
 113. İslÂmliktan Öncekİ TÜrk Dİlİ Ve Edebİyati
 114. Rus Edebiyatı
 115. Alman Edebiyatı
 116. İngiliz Edebiyatı
 117. Doğru yazmak için bazı ipuçları ve imla kuralları
 118. Mani
 119. Nazım türleri
 120. Türler
 121. HECE
 122. Tanım
 123. Yazılı Anlatım...
 124. Tehzil
 125. Tanzimat dönemi edebiyatı (1860–1869)
 126. TÜrk Edebİyatini OluŞturan Akimlar Hangİlerİdİr?
 127. Osmanlı'da Kadın Şairler...
 128. Okuma Alışkanlığı ve Toplumumuz
 129. Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Türk Edebiyatı (1923'ten günümüze)
 130. Edebiyata dair bunları biliyor musunuz
 131. Fecr-i Âti Dönemi Türk Edebiyatı (1909–1912)
 132. Edebİyat Akimlari...
 133. Halk Edebiyatna genel bakış
 134. Halk Edebiyatı Türleri
 135. Destan
 136. Masal
 137. Halk Öyküsü-Fıkra
 138. Kahramanlık şiirleri
 139. Deyiş, Ninni, Agıt
 140. Edebiyatımızda Türk Halk Müziği
 141. Varsağı,Selis,Nefes,Ayin,Tapuğ,Cumhur,Hikmet,Devri ye
 142. Divan Edebiyatına karşı gelen;Halk Edebiyatı
 143. Halk ozanları
 144. Fecr-i Ati Edebiyatı
 145. Servet-i Fünun Edebiyatı
 146. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 147. Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi)
 148. Tarihe Damgasını vurmuş bir Kadın - Lou Andreas Salome
 149. Divan Edebiyatı Nazım Birimleri
 150. Eski Anadolu Türkçe’si
 151. Eski Türkçe
 152. Millî kimlik oluşturmada dilin önemi
 153. Edebiyat Takvimi
 154. Divan Edebiyatında Nesir
 155. Edebiyatımızdaki İlkler
 156. Söz Sanatları
 157. Edebiyata dair bunları biliyor musunuz?
 158. Türkçe en zengin dil
 159. Dilimiz,Kültürümüz ve Biz
 160. Mensur Eser Nedir ?
 161. Halk Edebiyatı
 162. Aşık-Tekke Edebiyatı
 163. Lehçe, Şive ve Ağız Nedir?
 164. Dil ve Toplum İlişkisi
 165. Güzel Konuşma Yöntemleri
 166. Türkçe Dünya'ya Kaç Kelime Verdi?
 167. Cümlenin Öğeleri
 168. "Mektup"
 169. "Roman"
 170. Sıfatlar
 171. Zamir (Adıl)
 172. Mecaz- ı Mürsel (Ad Aktarması)
 173. Islamiyet öncesi türk edebiyatı
 174. Aruz ölçüsü (aruz vezni)
 175. Mesnevi nazım şekli
 176. Kaside nazım şekli
 177. Teşbih (Benzetme)
 178. Tenasüp (Uygunluk) Sanatı
 179. Dîvân ü Lûgât-it Türk’teki Ata Sözleri
 180. Enis Batur: Aşk Üzerine Marazî Bir Deneme Daha
 181. Günter Grass: ‘SS’e üyeydim ama hiç ateş etmedim’
 182. Serveti fünun ve fecri ati edebiyatı eserleri
 183. Türkçe'nin Anadil Olarak DÜnyadaki Yeri
 184. Atatürk’ün Türk Dili İle İlgili Sözleri
 185. Atatürk’ün Edebiyata Verdiği Önem
 186. Nitelikli İnsan Hakkında Özlü Sözler
 187. Nutuk Metinleri
 188. Kütüphaneler Haftasıyla ilgili güzel sözler
 189. Modern Tiyatro - Modern Türk Tiyatrosu
 190. Dünyadaki Ana Diller
 191. Köken Bakımından Dil Aileleri
 192. Paragraf ve Paragraf Çeşitleri
 193. Hey Onbeşli Türküsünün Hikayesi
 194. Tüm Yönleriyle İsimler Konusu
 195. Güzel Konuşma ve Diksiyon
 196. Tanzimat dönemi öncesi ve sonrası
 197. Türk Lehçe ve Şive Örnekleri
 198. Mağara yazıları
 199. evliya çelebinin anısı
 200. makale örneği
 201. Anlatım Çeşitleri
 202. türk ve dünya edebiyatında hikayenin önemi
 203. Türk ve Dünya Edebiyatında Fıkra türü temsilcileri ve Örnek Fıkralar
 204. Mesut İnsanlar Fotoğrafhenesi
 205. Türk Edebiyatının Dönemleri
 206. bilmece nedir ? bilmece özellikeleri nelerdir
 207. Çehov tarzı hikaye örneği
 208. Maupassant Hikaye örnekleri
 209. Ben merkezli hikaye örneği
 210. dürüstlükle ilgili hikayeler
 211. Ahi Evran,Yunus Emre,Mevlana,Hacı Bektaş Velinin Türk Kültürüne Katkıları
 212. kurtuluş savaşı ile ilgili kompozisyon
 213. ıtri ve dede efendi
 214. Türk Ve Dünya Edebiyatında Hikaye Türünün Tarihi Gelişimi Ve Önemli Temsilcileri
 215. Türk Ve Dünya Edebiyatında Hikaye Türünün Önemli Eserleri
 216. Türk ve dünya edebiyatında gazatenin gelişimi
 217. Bitişik sözcükler
 218. öyküleyici anlatım ve örnekleri
 219. Atabarı'nın hikayesi
 220. Ateşten gömlek kitabının özeti
 221. Halk Edebiyatı Şiir Geleneği ve Özellikleri
 222. Divan Edebiyatı Şiir Geleneği ve Özellikleri
 223. Modern Şiir Geleneği
 224. Argo Sözlüğü
 225. 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Sorularının Cevapları - Tümü Burada
 226. deneme türü ve özellikleri - örnekleri
 227. Türkçe'nin anadil alarak kullanıldığı ülkeler
 228. sözcükte anlam
 229. Manzum Hikaye ve Özellikleri - örnekleri
 230. mensur şiir ve örnekleri
 231. Türk ve dünya edebiyatında masal
 232. çocuklarla ilgili yayın yapan gazate ve dergiler
 233. Atatürk'ün Türk dili ile ilgili sözleri
 234. Toplumda görülen iletişim çalışmalarına örnekler
 235. şiirde ahenk unsurları nelerdir
 236. milli kültürün korunmasında dilin önemi
 237. Yardımlaşmayla İlgili Alakalı Atasözleri ve Anlamları
 238. Çağdaş Sanat Akımları
 239. eser inceleme
 240. şiir türleri
 241. Tarihi Eser ile Sanat Erseri Arasındaki farklar - Karşılaştırılması
 242. Kaside-i bürde
 243. Türkçemize getirilen yabancı kelimeler
 244. istiklal marşının edebi sanatları
 245. adaletle ilgili sözler
 246. iletişimin öğeleri nelerdir
 247. atatürkün güzel sanatlarla ilgili düşünceleri
 248. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
 249. aslan yattığı yerden belli olur ile ilgili hikaye
 250. 6 kişilik tiyatro oyunu