PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Adventist (Dünya Dinleri)


Cady
01-16-2012, 20:46
Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Ebiyonit kelimesi İbranice yoksul, fakir anlamındadır.Bundan dolayı düşmanları fakirler yoksullar (Ebiyonit) kelimesini onları küçümsemek için kullanırlar. Onlar ise, Ebiyonitliği (fakirliği) ,İsa nın Dağdaki Vaazı ında (İncil; Matta 5:1-11) bahsettiği o içerikte ve ruhta fakir olanlar manasında almaktadırlar

İsa mesih´in Kardeşi Yakobus

Bunlar İsa nın Tanrılığını reddederler, sünnet olurlar. Reisleri olarak İsa nın kardeşi Yakobus u kabul ederler. Yahudi ayin ve ibadetlerini yerine getirirler. Pazarı kabul etmekle beraber Şabbat a (Cumartesi) uyarlar. İsa yı son Yahudi peygamberi olarak tanır fakat, Mesih olduğunu kabulde tereddüt ederler. Pavlus u samimi bir Hıristiyan görmez ve onu dönme (içi başka dışı başka) sayarlar. Pavlus tan önce komünyon ayininin hatıra olarak kutlandığı ve Hz. İsa nın kan Kadehi yarine su kadehini koyduğunu savunurlar. Ekmek Şarap ayinindeki ekmek ve şarab ın Hz. İsa nın eti ve kanı olduğu görüşünü reddederler.

Kan dökmeyi reddettikleri için et yemezler ve ideal hayatın bitkilerle beslenmek olduğunu savunurlar.İslam dinindeki Boy abdestine benzer dini banyo geleneğine sahiptirler.

Ebiyonitlerin V. Yüzyıla kadar yaşadıkları, ondan sonra görünmez oldukları; bir kısmı Hıristiyan gruplara, bir kısmının gnostik gruplara katıldıkları ileri sürülmektedir. Bunun yanında Ebiyonit karaktere sahip Hıristiyanların günümüze kadar geldiği ve hala varolduğu da belirtilmektedir.