PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Zikir, omuzlardaki ağır yükleri kaldırır


Melancholy
12-31-2010, 09:26
Sahabeden Ebu Hureyre (ra) şöyle anlatmıştır: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, bir keresinde sahabileriyle birlikte Mekke'ye gidiyorlardı. Cümdan dağının yanından geçerlerken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: "Yanından geçmekte olduğunuz şu dağ Cümdan dağıdır. Müferridler yarışı kazandılar" buyurdu.

http://medya.milligazete.com.tr/haberler/2010/12/26/185781/zikir-omuzlardaki-agir-yukleri-kaldirir-medium-0.jpg
http://adsrv.prodestek.com/www/delivery/avw.php?zoneid=68&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a831eec1 (http://adsrv.prodestek.com/www/delivery/ck.php?n=a831eec1&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE)

Bunun üzerine sahabiler de: "Ey Allah'ın Resulü! Müferridler kimlerdir?" diye sordular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: "Allah'ı çok zikredenlerdir" buyurdu.
Başka bir rivayette Hz. Peygamber: "Ey Allah'ın Resulü! Müferridler kimlerdir?" sorusuna şöyle cevap vermiştir: "Başlarına ne gelirse gelsin aldırmayacak kadar Allah'ın zikrine dalanlardır. Zikir onların ağır yüklerini omuzlarından indirir. Böylece bu kişiler kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın huzuruna hafif bir yükle gelirler." [Müslim, Tirmizi]
İnsanı kurtaracak olan Allah'ı anmaktır!
Hz. Peygamber bir gün: "Hiçbir insan kendisini azaptan kurtarmak hususunda Allah'ı anmaktan daha büyük bir amel işlememiştir" buyurdular.
Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü! Bu amel Allah yolundaki cihattan da mı üstündür?" diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi vesellem: "Evet, Allah yolundaki cihat da bunun derecesine ulaşamaz. Ancak kişi kılıcı parçalanıncaya kadar vuruşursa iş değişir" cevabını verdiler. [Taberani]
Bütün hayırları kazananlar!
Adamın biri Hz. Peygambere gelerek: "Ecir bakımından, Allah yolunda yapılan cihatların hangisi daha üstündür?" diye sordu. Hz. Peygamber: "Allah Teâlâ'nın çok anılmasıdır" buyurdu. Adam: "Peki ecir bakımından salih amel işleyenlerin en üstünü kimdir?" diye sordu. Hz. Peygamber buna da: "Allah Teâlâ'yı çok anan kimselerdir!" karşılığını verdi.
Adam aynı soruyu namaz, zekat, hac ve sadaka içinde sordu. Hz. Peygamber bunların hepsine "Allah'ı çok ananlardır" cevabını verdiler. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer'e: "Ey Ebâ Hafs! Bütün hayırları Allah'ı çok ananlar kazanmışlardır" dedi. Onları dinlemekte olan Hz. Peygamber de: "Evet öyledir!" buyurdular. [Taberani]
Allah katındaki en sevimli kelam nedir?
Ebu Zerr (ra) şöyle anlatmıştır: Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, bana: "Ey Eba Zerr! Sana Allah katındaki en sevimli kelamı haber vereyim mi?" diye buyurdu.
"Evet, ey Allah'ın Resulü!" dediğimde de: "Allah katında en sevimli kelam "Sübhânallâhi ve bihamdihi" (Onun hamdiyle söylüyorum ki Allah ortaktan münezzehtir) kelamıdır buyurdular. [Müslim, Nesai; Tirmizi'nin rivayetinde ise, 'Sübhane Rabbi ve Bihamdihi' şeklindedir.]
Halkı anmakla meşgul olmayın, Hakk'ı anmakla şifa bulun!
Ömer bin Hattab (ra) şöyle söylemiştir: "Sakın kendinizi halktan bahsetmekle meşgul etmeyiniz. Çünkü bu bir bela ve felakettir. Allah'ın zikrinden asla ayrılmayınız. Allah'ı anmaktan asla geri durmayınız. Çünkü bu şifadır. Kendilerinden bahsetmek suretiyle halkı anmaktan ise geri durunuz. Zira bu bir hastalıktır." [Kenz]
İbn Mes'ud (ra) şöyle söylemiştir: "Allah'ı çok zikrediniz. Allah'ın zikrinde yardımcı olacak kimselerden başkasıyla arkadaşlık yapmamanız size hiçbir zarar vermez." [Beyhaki]
Allah'ı zikir, her şeyden daha hayırlıdır!
Ebu Hureyre (ra)'ın rivayetiyle, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuşlardır: "Benim nezdimde 'Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber' (Allah Teâlâ'yı ortaktan tenzih ederim ve O'na hamd ederim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah her şeyden yücedir) demek üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstündür." [Müslim, Tirmizi]
Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: "Güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikretmek, tekbir (Allâhu Ekber), tahmid (Elhamdülillah), tesbih (Sübhânallah) ve tehlil (Lâ ilâhe İllallah) getirmek benim yanımda İsmail evladından iki köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Aynı şekilde ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar bunları yapmak benim yanımda İsmail'in zürriyetinden dört köleyi azat etmekten daha sevimlidir." [Taberani]
Cennet bahçeleri neresidir?
Cabir (ra) şöyle anlatmıştır: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, yanımıza gelerek şunları söyledi: "Ey insanlar! Şunu biliniz ki Allah Teâlâ'nın meleklerden bazı öncü birlikleri vardır. Bunlar Allah'ı tazim ederler ve yeryüzüne inerek zikir meclislerinin üzerinde dururlar. O halde sizler de cennet bahçelerinde dolaşınız!" buyurdu.
Bunun üzerine sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü! Cennet bahçeleri nerededir?" diye sordular.
Hz. Peygamber buna şu cevabı verdiler: "Cennet bahçeleri zikir meclisleridir sabah-akşam Allah'ın zikrine devam ediniz ve onu hatırınızdan çıkarmayınız. Kim Allah katındaki mertebesini öğrenmek istiyorsa o, Allah'ın kendi katındaki mertebesine baksın. Kişi Allah'ı ne kadar tazim ederse O'nun katındaki mertebesi de o kadardır." [Taberani, Hakim, Beyhaki]
Zikir meclislerinin ganimeti...
Abdullah bin Amr (ra) şöyle anlatmıştır: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi veselleme: "Ey Allah'ın Resulü! Zikir meclislerinin ganimeti nedir? diye sordum.
Allah Resulü, sallallahu aleyhi vesellem şöyle cevapladı: "Zikir meclislerinin ganimeti cennettir, cennet!" [Taberani]

Milligazete