PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş, âlemlere rahmet bir sultan


Melancholy
12-03-2010, 10:24
"Benimle benden önce gelen peygamberlerin misali birtakım evler inşa eden, onları iyi, güzel ve mükemmel yapan, ancak köşelerinden birinde bir kerpiç yeri bırakan bir adamın misali gibidir. İnsanlar dolaşmaya ve binayı beğenmeye başlarlar. 'Şuraya da bir kerpiç koysan da bina tamam olsa' derler. İşte o kerpiç benim" (Buhari-Kitabul Menakib- 1474)

http://medya.milligazete.com.tr/haberler/2010/11/27/183112/guzel-ahlaki-tamamlamak-icin-gonderilmis-%C3%A2lemlere-rahmet-bir-sultanh-medium-0.jpg
http://adsrv.prodestek.com/www/delivery/avw.php?zoneid=68&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a831eec1 (http://adsrv.prodestek.com/www/delivery/ck.php?n=a831eec1&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE)


Hz. Muhammed (sav) yaratılmışların en değerlisi. Mahlûkatın en üstünü... Hem insanların hem de meleklerin en faziletlisi. Allah'ın habibi, son elçisi, temsilcisi. Değer bakımından en üst sıralamada Efendimiz (sav) gelir. Ondan sonra diğer peygamberler gelir.
Peygamberler arasında ayrım yapmak!
Peygamberler arasında ayırım yapmak doğru değildir. Her gece okuduğumuz: "Amenerresulü" de "Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız." (Bakara 2/285) buyruluyor. Bu ifade onlara inanma, onların görevlerini hakkıyla yapmış olmaları, Allah tarafından görevlendirilmiş olduklarını kabul etme gibi yönleriyle ayırım yapmamadır.
"O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir." [Bakara 2/253] Bu ayet, kişisel özellikler ve ilahi emirlerle muhatap olma derecesi açısından peygamberler arasında derece farklılığı olduğunu göstermektedir.
Kur'an'a baktığımız zaman 'Ulul Azm' peygamberleri görürüz. Bunlar Allah'ın dininin tebliğ ve tesisinde büyük gayretler sarf etmiş, ortaya çıkan güçlüklere ve düşmanlıklara göğüs germiş, kalpleri sarsacak sıkıntılar karşısında sabretmiş yüce insanlardı. Kuşkusuz bütün peygamberlerde bu özellik ve nitelik vardı ama bu durumla her peygamber imtihan edilmemişti.
"Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret." [Ahkaf 46/35 ve Ahzap 33/7] ayetleri bu konuya değinmektedir.
Hz. Muhammed'e dünyada verilen üstünlükler
Hz. Muhammed'e (sav) verilen bazı nimetler daha önce hiçbir peygambere verilmemişti. Bu da Hz. Muhammed'in Allah katındaki değerini ifade eder.
Bunların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: Âdemoğlu nesillerinin en temizinden süzüle süzüle gelmesi. [Buhari Menakıp K.Sitte 12/394]
Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilmiştir. Efendimiz (as) ise 'kırmızılara, acemlere' de, bütün insanlığa gönderilmiştir. Sadece tüm insanlığa değil cinlere de gönderilmiştir. Diğer peygamberlerin şeriatının hükmü kalkmış iken, Efendimiz'in (sav) getirdiği hükümler kıyamete kadar geçerlidir.
Daha önceki peygamberlere ganimet helal değilken Hz. Muhammed'e helal kılınmıştır.
Bütün bir yeryüzü mescit kılınmıştır. Daha önceki peygamberlere mabet dışında ibadet imkânı tanınmışsa da bu çok sınırlı olmuştu. Bir aylık mesafede olan düşmanın bile içine korku düşürülmesi suretiyle yardım olundu.
Şefaat etme yetkisi verildi. [Buhari-Müslim-Nesei K. Sitte 12/380] Yaratılışta peygamberlerin ilki, Müslümanların ilki (Zümer 39/11-12) gönderilişte sonuncusudur.
Dinini korunacağı güvence altına alınmıştır. [Hicr15/9]
Diğer peygamberlere ismiyle hitap edilirken, O'na ismiyle hitap edilmemiş, Kuran'da O'na, hayatına, yaşadığı kutsal beldeye yemin edilmiştir. 'Cevamiül Kelim' ile gönderilmiştir. Az kelimelerle çok anlamlı, hikmetli, veciz ifadelerde bulunma özelliğinin verilmesi.
Hz. Muhammed'e ahirette verilen üstünlükler
Âdemoğlunun Allah'a en kerim olanıdır. Kıyamette ilk dirilecek, yerden ilk çıkacaktır.
İnsanlar Allah'ın huzuruna geldiklerinde hatipleri olacaktır. Ümitlerini kestiklerinde onlara müjde verecektir.
Kıyamette 'Livâül Hamd=şükür sancağı' Efendimizin (sav) elinde olacaktır. (Tirmizi K.Sitte 12/378)
İlk şefaat isteyen ve bu duası kabul edilendir. (Müslim K.Fedail 10/43) Peygamberlere imam olacaktır.
Diğer peygamberlere nazaran, tabileri (müminleri) en çok olacaktır. (K.Sitte 12/388)
Sıratı ilk geçen ve Cennete ilk girecek kişidir. "Ben Kıyamet günü Cennetin kapısına gelip açılmasını isterim. Hazin (kapıcı melek) 'Sen kimsin?' der. Ben de, 'Muhammed'im' derim. Bunun üzerine; 'Sana açıyorum. Senden önce kimseye açmamakla emrolundum.' Der. (Müslim İman K.Sitte 12/396)
Razı edilecektir. Ümmetinden dolayı büyük endişe duyan Efendimize Rahmeti Yüce Rabbimiz, Cebrail'i (as) göndererek der ki: "Ey Cebrail! Muhammed'e git ve söyle: Biz seni ümmetin konusunda razı edeceğiz, asla kederlendirmeyeceğiz. (Müslim İman K. Sitte 12/408)
Sonuç Olarak
Tüm peygamberler Allah tarafından biz insanlığa gönderilmiştir. Hepsine iman eder, sever ve hürmet duyarız. Hepsi de bizim büyüğümüzdür, efendilerimizdir. Her hangi birine karşı ne sevgi eksikliğinde bulunur ne de iftira ederiz. Onlar Allah'ın kulları ve elçileridir. Mucizelerle donatılmışlar ve insanlara ilahi mesajı eksiksiz olarak sunmuşlardır. Her birinin kendine göre farklı bir konumu ve değeri vardır. Ancak son peygamber Efendimiz Aleyhisselam ise gerek bu dünyada gerekse Ahiretteki konumu itibarıyla diğerlerinden farklı ve üstündür.

Milligazete