PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe eremezsiniz!


Melancholy
08-23-2010, 12:41
Cömertlik; Hz. Peygamber (sav)'ın ahlakının önemli cüzlerinden biridir. Kendisine gelip isteyen hiç kimseyi boş çevirmeyen Allah Resulü, ümmetine de çok önemli bir işaret göstermiştir. Oruç ve sadaka, cennet yolunun Burak'larıdır. Ramazan ayının sadakayla bereketlendirilmesi konusunda Allah Resulünün, bütün müminlere sayısız müjdeleri vardır.

http://www.milligazete.com.tr/dosyalar/haberler/2010/08/22/174386/sevdiginiz-seylerden-vermedikce-iyilige-eremezsiniz-medium-0.jpg
http://adsrv.prodestek.com/www/delivery/avw.php?zoneid=68&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a831eec1 (http://adsrv.prodestek.com/www/delivery/ck.php?n=a831eec1&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE)

Her ibadetin karşılığının bire bin olduğu, bereket mevsimi Ramazan, Allah yolunda maddi-manevi fedakârlıklarda bulunma ayıdır. Yoksulu, yetimi, yolda kalmışı ve tüm yardıma muhtaçları hatırlama ayıdır Ramazan. Rahmet yağmurlarının mümin kalplere sağanak sağanak yağdığı bir aydır.
Doğrusu ahiret, dünyadan daha hayırlıdır!
İnfak etme (Allah yolunda harcama) bu ayda yapılacak en güzel işlerdendir. Allah Resulü (sav), bu bereketli ayda infak etmenin en güzel örnekleri bizlere göstermiştir. Kimseyi geri çevirmeyen Hz. Peygamber; İbn Abbas'ın ifadesiyle: "Resûlullah Efendimiz, insanların en cömerdiydi. Bilhassa Ramazan'da, Cibrîl'le karşılaşınca, önüne kattığı her şeyi sürükleyip götüren bir rüzgâr gibi cömert kesilirdi." Allah Teâlâ: "Doğrusu ahiret, dünya hayatından daha hayırlıdır" buyurmaktadır. Şu halde akıl eden müminler, bu mübarek ay içerisinde, Efendimizin en büyük örneklik teşkil ettiği ihsan ruhuna ve cömertlik anlayışına sahip olmak zorundadır.

Hz. Peygamber, asla 'hayır' demezdi!
Hz. Peygamber, kendisini tanıma şerefine nail olmuş tüm insanların ifadesiyle 'insanların en cömerdi' idi. Cömertlik O'nun eşsiz ahlakının en önemli parçalarından biriydi. Cabir (ra) şöyle demiştir: "Resulullah, kendisinden istenen her ne olursa olsun mutlaka verir, asla 'hayır' demezdi."

'Ey kavmim! Derhal Müslüman olun'
Bir adam geldi. Allah Resûlü ona, bir vadi dolusu koyun verdi. Bu adam, sonra kavmine döndü: "Ey kavmim! Derhal Müslüman olun. Muhammed öyle veriyor öyle veriyor ki, vallahi asla fakirlikten korkmuyor." dedi.
Bunu söyleyen kişi, o sıralarda sadece dünyayı arzuluyor idi. Ancak kısa bir zaman sonra, Allah ve Resulü, o kişiye dünyadaki her şeyden daha sevimli gelmeye başlamış ve sonunda o da İslam'la şereflenmişti.
Safvan bin Ümeyye der ki: "Allah Resûlü bana verdi de verdi... Bundan önce insanlardan en kızdığım O idi. Bana verir vermez birden gözümde değişti ve insanların en sevimlisi hâline geldi."

Ramazan bir fırsat ayıdır!
İçinde bulunduğumuz bu bereketli ve mübarek ayı fırsat bilmek zorundayız. Kendi ahiretimiz için bir fırsat... Bu mübarek ayı, kültürel faaliyetlerle ve eğlencelerle geçirmek yerine daha çok tefekkür ve daha çok infak ile geçirmek durumundayız. Allah'ın bize verdiğinden infak edersek, Allah da bize daha çok verecektir. Denklem oldukça açıktır. Fakir kalma korkusu, Allah'a imanın zayıflığının işaretidir.
Bakara Suresinin 262. ayetinde Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır."

[B]'Gizli ve açık infak edin'
Ramazan ayını fırsat bilip, infakta bulunmak isteyenler için hem Allah Resulünün hayatında hem de Kur'an-ı Kerim'de çok açık örnekler bulunmaktadır. Bir rivayete göre, 'bire yetmiş,' bir rivayete göre, 'bire bin' verilen Ramazan ayında, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz şeylerden infakta bulunmamız gerekmektedir. Âl-i İmran ve İbrahim surelerinde şöyle buyrulmuştur:
"Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir." [Âl-i İmran, 92]
"İman etmiş kullarıma söyle: Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler." [İbrahim Suresi, 31]

Allah dilediğine kat kat verir!
Fakirleşme korkusu yaşamanın hiçbir anlamı yok! Allah'a ve indirdiği 'Kitab'a kayıtsız şartsız inanan müminler için mesele oldukça açıktır. Allah, verene verecektir. İnfak edene infakta bulunacaktır.
"Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak verip her birinde yüz tane bulunan bir başağın hâline benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir."
Zira bu ay, zamanların en şereflisi ve sevapların katlandığı aydır. Hadiste: "Her Ramazan gecesinde bir melek: Ey hayır isteyen adam, hele kalk şöyle geri gel ve ey şer isteyen adam, hele biraz şerlerden uzak dur, diye nida eder. Ramazan'ın her gecesinde Allah'ın cehennemden azat ettiği bazı kulları vardır" buyrulmuştur. [Tirmizi]

[B]'Cennetteki odalar!'
Efendimiz (sav) bir gün: "Cennette birtakım odalar vardır. Dışı içinden, içi dışından gözükür" buyurunca, bir kişi kalktı ve "Kimindir o odalar?" diye sordu.
Kâinatın Efendisi de: "Güzel şeyler konuşan, yemek yediren, oruca devam eden ve geceleyin insanlar uykudayken namaz kılan kimselerindir." buyurdu.
"Kim bir oruçluya (iftar vaktinde) iftar ettirirse o oruçlunun sevabını aynen o da alır. Hem de oruçlunun ecrinden hiçbir şey eksilmez." [Tirmizi]


Milligazete