PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Af Gecesi...


kelebek35
07-26-2010, 11:26
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.” (Duhân, 4)


Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.”


Beratı almak için...

Sanki her yıl insana "Dosyan hazır mı?" sorusu soruluyor.

-Dosyana bak, dosyana bak, dosyana bak! Bir gün mutlaka bakılacak olan dosyanı unutma. Bir gün mutlaka ve tüm alemin huzurunda bakılacak olan dosyanda utanılacak şeyler bulunmaması için bugünden gözden geçir dosyanı ve hesap - kitabı düzgün hale getir.

Belki "Berat Gecesi"nin nasıl hayati bir mahiyet taşıdığını anlamak için Kur'an'ın Mahşer ve Kıyamet'e ilişkin surelerini bir kere daha okumak lazım. Bu gece bir "Mahşer aydınlığı" ürpertisi yaşamak lazım.

Allah'ın huzuruna taşınacak bir dosyada nelerin bulunması gerektiği hususunda büyük bir hassasiyet göstermek lazım.

Her yılın "Berat Gecesi"nin sabahında, yüzümüzde bir aklık hissedecek, içimizde derin bir sürurun esintisini duyacak hazırlığımızın olması lazım.

Bunun için de "Bir müslümanın hayat dosyası" üzerinde kafa yormuş olmamız lazım.

Namazlarımız, oruçlarımız, Hac ve zekâtlarımız ne durumda?

Günahlarımız ne durumda?

Tevbelerimiz ne durumda?

Tevbeyi, günahın ateşi içimizi yakarken yapmış mıyız?

Dualarımız ne durumda?

Bir yıl süreyle Rabbimiz bizi hangi hallerde gördü?

Hayat filmimizi yeniden seyre koyulduğumuzda utançlarımız mı büyük olacak, sevinçlerimiz mi?

"Berat Gecesi"inde sanki tüm bunlar bizzat Halik-u Zülcelal tarafından tefrik ediliyormuşçasına muhasebesini yapıp, ertesi günü yeni bir kararla soluk almaya başlamak lazım... ( Ahmet Taşgetiren )Berât Duâsı


Resim normal boyutlarından daha küçük görünüyor.Tam Boyutları için Tıklayınız .949x382

Resim normal boyutlarından daha küçük görünüyor.Tam Boyutları için Tıklayınız .975x941Şa'ban-ı şerifin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyâz edecektir.


Beraat Gecesi Namazı

Abdulkâdir Geylânî hazretleri -rahimehullâh-'ın Gunyeiü't-Tâlibîyn adlı eserinin 192. sayfasında, bu gecede yüz rekatlık namaz kılınması ile ilgili olarak şunlar zikredilmektedir:
"Rivayet edildiğine göre Şaban ayının onbeşinci gecesi yüz rekat namaz kılınır.. Her rekatta Fâtihâ-i şerîfe'den sonra, on İh-lâs-ı şerîf (Kulhüvallâhu ehad...) okunarak kılınan bu namaza "Salât-ı Hayr" denir. Bu namazda pek ziyâde feyiz ve bereket vardır. Selef-i sâlihîyn bu namazı bir araya gelerek, cemâatle kılarlardı. Bu namazda pek çok fazîlet ve sevap vardır.
Hasan-ı Basrî-rahimehullâh- Rasûlullâh'ın ashabından otuz kişi bana haber verdiler ki:
«-Bir kimse, bu namazı, Beraat gecesinde kılmış olsa, Allah Teâlâ rahmet nazarı ile yetmiş defa bakar ki, her bir bakışta o kimsenin yetmiş ihtiyâcını ona ihsan eder. Bunların en aşağısı, günahlarının bağışlamasıdır..»
«Bu namazı, Receb ayının faziletleri bölümünde belirttiğimiz, ihyâsı müstehâp olan ondört gecede de kılmak, feyiz ve berekete, sevâb ve ecre nail olmak bakımından aynıdır.» (Gunye, 1 /192)
Not: Üzerinde kaza namazı borcu olanların, bu namaz yerine öncelikle kılabildiği kadar kaza namazı kılmaları tavsiye olunur. Kaza namazı borcu olmayanlar, elbette kılarlar ve va'd edilen sevaba ve ikrama ererler, inşâallâh.
Not: imam-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbât-ı Rabbânî adlı eserinde özellikle 288. mektupta ve kısmen 168. mektupta "nafile namazların (Teravih ve güneş tutulması namazı dışındaki) cemaatle kılınmasının mekruh olduğu" belirtilmektedir. Tesadüfen bir araya gelmiş olan iki üç kişinin dışında, dört veya daha fazla müslü-manın toplanarak, nafile namazları cemâatle kılmaları yanlış ve bid'at olarak izah edilmektedir. Bu sebeple, hem diğer gecelerdeki nafile namazların, hem de bu gecede kılınacak namazın münferid olarak edâ edilmesini daha münâsib görüyoruz... (Yusuf Demireşik )