PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ‘Muhammed s.a.v cümleye dindir imandır’


Melancholy
03-13-2010, 12:33
Allah Resulü (sav) Kâinatın Efendisi, bizim en güzel örneğimiz ve Allah'ın sevgilisidir.


http://www.milligazete.com.tr/dosyalar/haberler/2010/03/12/155768/muhammed-sav-cumleye-dindir-imandir-medium-0.jpg


Şu fani âlemde, nefsimize hoş gelen onca şey içinde, bizi çevreleyen pek çok insan içinde her şeyden ve herkesten, mallarımızdan, çocuklarımızdan, anne ve babalarımızdan çok sevmemiz gereken varlık O'dur.
O'nu sevmek Allah'ın emridir. Peygamberimizin (sav) özel arzusudur. Onu sevmek Mü'min olmanın bir gereğidir. Çünkü O; bizleri küfrün karanlığından İslam'ın aydınlığına çıkarmaya vesile olan zattır. O oldu ki, bugün yeryüzünde milyarı aşan tevhid ehli oldu. Onun vesilesiyle bugün Rabbine secde eden inananlar vardır. Dünyayı huzur ve selam (barış)a çağıran yürek ehli insanlar vardır.


Peygamber'e muhalefet helak sebebidir!


Ebu Hureyre (ra) Allah Resulünün şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Sizi kendi halinizle baş başa bıraktığım sürece beni bırakın. Zira sizden öncekileri çokça soru sormaları ve Peygamberlerine muhalefet etmeleri helake uğrattı. Sizi bir şeyden sakındırdığımda ise ondan kaçının. Size bir şeyi emrettiğimde, gücünüz oranında onu yerine getirin." [Buharî, Müslim, Tirmizi]
Yine Ebu Hureyre (ra) Allah Resulünün şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Cennete girmemekte direnen hariç, ümmetimin tümü cennete girecektir. 'Cennete girmemekte kim direnir?' diye sorulduğunda: Bana itaat eden cennete girer, bana itaat etmeden cennete girmek isteyendir' şeklinde cevap verir." [Buharî]


Efendimizi sevmek, O'nu tanımakla mümkün!

Hadislerini okumalıyız


Peygamber aleyhisselam'ın bize en güzel örnek olduğunu bildiren Ayet-i kerîme, onu kendimize model almamızı tavsiye etmektedir. Resul-i Ekrem efendimiz evinde nasıl yaşardı? Sokağa nasıl çıkardı? Yolda nasıl yürürdü? Gördüğü insanlara nasıl davranırdı? Mescide vardığı zaman ne yapar, nasıl ibadet ederdi? İslamiyet'i öğretme metodu neydi? Henüz Müslüman olmayanlara karşı tutumu ve onlara İslam'ı tebliğ şekli nasıldı? İnsanlar bir yana, hayvanlara, hatta eşyaya karşı nasıl bir tavır takınırdı? Bütün bunları ve daha başka hususları öğrenmemiz İslamiyet'i doğru şekilde yaşayabilmemiz Allah'ın Resulü'nü tanımamıza, Allah'ın Resulü'nü tanımamız da Hadislerdeki İslam'ı öğrenmemize bağlıdır.
Hadisleri okuyup öğrendikçe, mükemmele doğru giden yolda mesafeler almaya başlarız. Doğruyu yanlışı tanırız. Davranış bozukluğumuzu fark eder, kusurlarımızı kolayca yakalarız. İşte o zaman kendimizi hesaba çeker, hatalı davranışlardan uzak durmaya çalışırız.


İman, O'nu sevmeden tamamlanamaz!


Abdullah bin Hişam (ra) anlatıyor: Allah Resulü ile beraberdik, Ömer (ra)'nın elinden tutmuştu. Hz. Ömer dedi ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Sen bana, nefsim hariç her şeyden daha sevimlisin.' Resûlullah (sav) hemen şu cevabı verdi: 'Hayır, ey Ömer! Nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki, ben sana nefsinden daha sevgili olmadıkça olmaz (imanın ek******)
Hz. Ömer: 'Bundan sonra sen bana nefsimden de daha sevgilisin!' Bunun üzerine Allah Resulü (sav): 'İşte şimdi oldu (kâmil imana erdin) ey Ömer, buyurdu. [Buhari, Kütüb-ü Sitte 12/398 H.No:4356]
Görüldüğü gibi Peygamber Efendimizi, kendimizden bile çok sevmemiz, kâmil bir imanın gereğidir.
Bu aşkla zaten sahabe-i kiram, O'nun ayaklarına bir diken bile batmasına razı olmazlardı.
O'nun en ufak bir yerinin bile incinmesine rıza göstermezlerdi. Bunları biz de istemeyeceğiz. Ama sadece bunları istemek yeterli midir? Bir Müslüman'ın Peygamberini sevdiği nasıl anlaşılır, bunu nasıl ortaya koyar?
'Tartışmaya düştüğünüz şeyleri, Allah'a ve Resulüne getirin'
"Hayır! Rabbine ant olsun ki onlar, aralarında vuku bulan anlaşmazlıklarda seni hakem kılmadıkça, sonra da vereceğin hükmü gönül huzuruyla kabul edip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." (Nisa, 65)
"Hiçbir Peygamberi Allah'ın izniyle itaat edilmesi dışında bir sebeple göndermedik." (Nisa, 164)
"Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat ediniz!" (Enfal, 20)
"Kim Peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur." (Nisa, 80)
"Ey İman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin ve sizden olan emir (yetki) sahiplerine de... Şayet herhangi bir şeyde tartışmaya düşerseniz; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'üne havale ediniz. Bu daha hayırlı ve akıbet itibariyle daha güzeldir." (Nisa, 59)


Allah tarafından sevilmek, Resulü'nü sevmekle mümkün


Kur'an'da Yüce Rabbimiz, Allah'ı sevmenin yolunun Resulünü sevip, yolundan gitmekle mümkün olduğunu belirtmektedir. "De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." [Ali İmran 3/31] Biz müminler Allah Resulünü tüm varlığımızdan önce ve çok sevmeliyiz.
"De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, zarara uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez." [Tevbe 9/24]
Yakınlarımız, çocuklarımız, mallarımız, bizi bu fani dünyaya bağlayan her ne var ise hepsi peygamberin bir zerresi hükmünde bile değildir. Eğer O'na olan sevgimiz kendi nefsimizden bile fazla değilse geçersizdir.

Milli gazete