PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Her gün bir ayet bir hadis


Melancholy
03-12-2010, 22:16
"Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır."
(Me'âric: 19)

"Her kul öldüğü hâl üzere dirilir."
(Müslim)

Melancholy
03-13-2010, 12:25
"İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.

(Enbiya: 1)

"Giyinirken, ya da abdest alırken, sağınızdan başlayın."

(Tirmizi)

NOYAN
03-13-2010, 12:30
Allah(cc) razı olsun.

GeceM
03-13-2010, 12:32
ALLAH c.c razı olsun emegine saglık =)

Melancholy
03-13-2010, 12:36
Allah(cc) razı olsun.

ALLAH c.c razı olsun emegine saglık =)

Mevla Cümlemizden razı olsun inşaALLAH ...

Melancholy
03-14-2010, 23:11
Allah'ın, gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz buları ( bilmek), Allah için pek kolaydır.

(Hac:70)

Her kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, sıla-i rahim yapsın.

(Buhari-Müslim)

Melancholy
03-15-2010, 17:56
Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

A'RAF/ 2-3


Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

Hz.Muhammed (s.a.v)

Melancholy
03-16-2010, 15:50
O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir çok bağışlayandır.

(Mülk67/2)

( Allah Rasulü ) '' Din nasihattir \ samimiyettir'' buyurdu. '' Kime Ya Rasullallah ? '' diye sorduk. O da ; '' Allah'a , Kitabına , Peygamberine , Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara '' diye cevep verdi.

(Müslim , İman ,95. )

Melancholy
03-17-2010, 11:52
'Şüphesiz ahiret de dünya da Bizimdir.'

(Leyl: 13)

"İman iki kısımdan müteşekkil bir bütündür; onun bir yarısını sabır, diğer yarısını da şükür oluşturur."

(Şuabü'l-İman)

Melancholy
03-18-2010, 20:12
Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. (Maide:90)

Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. (Tirmizi)

Melancholy
03-19-2010, 10:51
"Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık."

(Furkan: 45)

"Allah (c.c), niyeti 'önce ahiret' olana dünyayı da verir. Ama niyeti 'sadece dünya' olana, ahireti vermez."

(İbn-i Mübarek)

Melancholy
03-20-2010, 11:32
"Allah (c.c), yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.

(Nuh: 19-20)

"Dünya, mü'minin zindanı, kafirin de cennetidir."

(Müslim)

Melancholy
04-14-2010, 12:53
"Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?"

(Mürselat: 25-26)

"İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir.

(Buhari)

Melancholy
04-18-2010, 13:39
"Ey iman edenler! Allah'a (c.c) karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın..."

(Haşr: 18)

"Biriniz namaza durduğunda, rahmet ona yönelip gelir."

(Ebu Davud)

Melancholy
04-23-2010, 14:00
"...Attığın zaman sen atmadım, fakat Allah (c.c) attı..."

(Enfal: 17)

"Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda genişlik hâsıl eder."

(Kütüb-i Sitte)

Melancholy
04-26-2010, 14:02
" O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

(Mülk,67/2)

"Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz."

(Müslim)

Melancholy
05-07-2010, 12:47
"Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin."

(Bakara: 43)

"Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir nimet verilmemiştir."

(Buhari)

Melancholy
05-21-2010, 13:15
Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru." derler.


Al-i İmran: 191

"Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir. "

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Melancholy
05-24-2010, 15:02
"Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar."

(İnfitâr Sûresi, 1-5. Âyetler)

"Ne alimlere karşı övünmek, ne cahillerle münakaşa etmek ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim tahsil etmeyiniz. Kim böyle yaparsa cehenneme müstehak olur. Cehenneme müstehak olur. "

İbni Mace, Mukaddime 23.

Melancholy
05-27-2010, 15:54
"Allah’a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir."

(Mücâdele 20-21)

"Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet."

Tirmizî, "Deavât", 89

Melancholy
06-12-2010, 08:59
“Andolsun, İsrâiloğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara canlarının hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler ”

(el-Mâide, 5/70)

"Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in aile efradı, Medine’ye geldiği günden vefat ettiği ana kadar, üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı."

(Müslim, "Zühd", 20)

Melancholy
06-22-2010, 23:54
"Bilin ki, Allah'ın azâbı çok şiddetlidir. Hem de Allah, ...çok bağışlayıcı ve merhametlidir."

(Maide, 98)

"Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü hatta ufak bir tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle o kişinin günahından bir kısmını mağfiret buyurur."

(Müslim, 2573)

Melancholy
06-25-2010, 11:56
" O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

(Mülk,67/2)

Enes'in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) büyük günahlar olarak şunları saydı: "Allah'a ortak koşmak, ebeveyne eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir."

Müslim, İman, 144 (l, 91)

Melancholy
06-30-2010, 21:17
İman edip sâlih amel işleyenlere ne mutlu! Zaten dönülecek en güzel yer onların (olacak)tır.

(13/Ra'd,29)

İnsanlar arasında iki âdet vardır ki bunlar küfür dönemi âdetidir: Nesebe sövmek, ölüye yüksek sesle ağlamak.

(Müslim, "İmân" ,121)

NOYAN
06-30-2010, 22:10
Allah senden razı olsun Gölge.

Melancholy
06-30-2010, 22:12
Allah senden razı olsun Gölge.

Mevla cümlemizden razı olsun inşaAllah ...

Melancholy
07-07-2010, 11:46
Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri kendilerine dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmamış olur. Ancak onlardan kendinizi korumak gayesiyle sakınmanız müstesnadır. Allah size kendi zatından korkmanızı emrediyor. Dönüş Allah'adır.

(Al-i lmran 28)

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

Buhârî, Edeb, 57, 58.

Melancholy
07-19-2010, 19:45
Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.

(Enfâl, 47)

Kişi hayır yapsa, halk da bu sebeple onu övse, bu mü'mine (Allah'ın razı olduğuna dair) peşin bir müjdedir.

Müslim, 2642

Melancholy
07-23-2010, 12:17
Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

(Maide,90)

Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:- "Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve davranışlarınıza bakar.

"Müslim, Birr 34. ( III, 1987)

Melancholy
08-05-2010, 23:44
İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.

(Fussilet,34)

İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

Tirmizi, İlim 2, (2649)

Melancholy
08-12-2010, 00:25
Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

(Ra’d, 28)

Allah'ım bizi gadabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu (azabı)ndan önce bize afiyet (içinde ölüm) ver. (Peygamber Efendimiz gök gürlediği ve şimşek çakınca bu duayı okumuştur..)

Tirmizi, Da'avat 51

Melancholy
08-13-2010, 12:31
Ey îman edenler! Sizden önceki (ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı (farz kılındı). Olur ki bu sâyede takvâya erersiniz.

Bakara - 183

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bulaşmasın)

(Müslim, Sıyam 164, (1161))

Melancholy
08-17-2010, 10:47
İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.

AL-İ İMRAN 3-39

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda ribâ yemeyen kalmayacak. Öyle ki, (doğrudan) yemeyene buharı ulaşacak."

Ebu Dâvud, Büyû 3, (3331)

Melancholy
08-23-2010, 12:58
"Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."

(Tâ-Hâ, 82)

Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.

İbn Mâce, "Et'ime", 53

Melancholy
08-31-2010, 19:02
Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık O, size yaptıklarınızı bildirecektir.

(Maide 105 )

"Hiç biriniz kendisi için arzu ettiğini, (mümin) kardeşi yahut komşusu için de istemedikçe (gerçek manada) inanmış olmaz."

Müslim, İman, 71 (l, 67)

Melancholy
09-16-2010, 21:06
Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.

(Bakara, 208)

Allah'ın adıyla O'nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Tirmizî, "Deavât", 13

Melancholy
09-21-2010, 13:02
İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.

( Fussilet,34)

Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. "

Müslim, Eşribe,73(l, 1587

Melancholy
10-03-2010, 22:31
Her neyi nafaka olarak infak eder ve adak olarak neyi adarsanız, muhakkak Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.

Bakara 270

Çalıştırdığınız kimselere memur, işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin.

Müslim, Zühd 74

Melancholy
10-08-2010, 10:24
Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(Fussilet, 36)

Ebu Ümâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülü dedim, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükâfaatlandırsın.'' "Sana dedi, orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur.''

Nesâi, Sıyam 43, (4, 165)

Melancholy
10-20-2010, 13:15
Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.

(Âl-i İmrân, 21)

Said İbnu'l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor: "Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: "Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez."

Muvatta, İsti'zân 36, (2, 978).

Melancholy
11-09-2010, 11:51
Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.

(Enfâl, 47)

Size geceleyin kalkmayi tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yasayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakinlik (vesîlesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastaligi kovucudur.

Tirmizi, 3543

NOYAN
11-09-2010, 13:55
Allah razı olsun..........

Melancholy
11-09-2010, 22:07
Allah razı olsun..........

Cümlemizden inşaAllah kardeşim ...

Melancholy
11-26-2010, 11:30
"Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.

A'râf, 7/156

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatıyor: Allah Resulü (a.s.): "Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın" buyurdu.

Müslim, Zühd, 8 (lll, 2275)

Melancholy
12-24-2010, 13:41
Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.

En'âm, 6/120

"Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.

Tirmizi, İman, bab: 12

Melancholy
01-14-2011, 11:06
Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.

Âl-i İmrân, 3/138

İbn Ömer'in (r.ahm.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca "utanmak imandandır" buyurdu.

Müslim, İman, 59 (l, 63)

Melancholy
02-04-2011, 13:58
"Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez.

Âl-i imrân, 3/9

Resulüllah (as) bir defa minber üzerinde iken, sadaka ve dilenmekten uzak durmayı zikredip: "Veren el alan elden hayırlıdır.Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir." Buyurmuştur.

Müslim, Zekat, 94 (l,717)

Melancholy
02-11-2011, 09:54
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Âl-i İmrân, 3/104

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

Buhari, Rikak 15

Melancholy
02-18-2011, 10:52
Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

Zilzâl, 99/7-8

Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.

Ebu Dâvûd , "Edeb", 110

Melancholy
02-25-2011, 11:16
İman edip, salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Hûd, 11/23

Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.

Ebû Davud, "Sâlat", 367

Melancholy
03-04-2011, 11:17
Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır.

Lokman, 31/22

Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

Tirmizî, "Deavât", 73

Melancholy
03-11-2011, 11:15
" O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

(Mülk,67/2)

Enes'in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) büyük günahlar olarak şunları saydı: "Allah'a ortak koşmak, ebeveyne eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir."

Müslim, İman, 144 (l, 91)

Melancholy
03-25-2011, 00:34
Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O'nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

Şu'arâ, 42/29

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter. "

Müslim, Birr 72. (III, 2002)

Melancholy
04-01-2011, 00:11
Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!

Ankebut, 29/64

Enes b. Malik'in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Hiç biriniz kendisi için arzu ettiğini, (mümin) kardeşi yahut komşusu için de istemedikçe (gerçek manada) inanmış olmaz."

Müslim, İman, 71 (l, 67)

Melancholy
04-08-2011, 10:48
"Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.

(Âl-i İmrân 14)

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


Bizi aldatan bizden değildir.

Müslim, Îmân, 164

Melancholy
04-15-2011, 10:54
Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” denildiğinde, “Hayır, atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona uyarız.” dediler. Ya ataları birşeye akıl erdirememiş ve doğruyu seçememiş idiyseler?

Bakara, 170

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

Buhari, Ezan 1/161

Melancholy
04-22-2011, 12:14
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.

Âl-i İmrân, 3/190

Allah'ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından,ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.

Müslim, "Zikir", 96

Melancholy
05-06-2011, 01:46
"Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.”

Âli imran 3/193

Sa'id İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ribanın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir."

Ebu Davud 4876 "gıybet"

Melancholy
05-18-2011, 01:00
İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, Biz de sizinle beraberdik derler

Ankebut 29/10

Ümmü'd-Derda radıyallahu anha anlatıyor: "Ebu'd-derda radıyallahu anh'ı işittim. Demişti ki: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ı işittim, şöyle buyurdu: "Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir."

Ebu Davud 4118 "Af ve Mağfiret"

zynpozts
05-18-2011, 13:15
çok güzel paylaşımlar tşk ederim.... (http://www.vpillsyorumlar.com)

Melancholy
06-28-2011, 17:25
Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.

Bakara Sûresi Ayet 277

"Müslüman bir kişi, hasta bir Müslüman kardeşini sabah ziyaret ederse yetmiş bin melek akşam oluncaya kadar ona dua eder. Bu ziyareti onun için cennette bir hurma ağacı olur."

Albani Sahihu'l-Cami 5767

Melancholy
07-29-2011, 02:10
Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
Cum'a Suresi Ayet 9

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın”
Buhârî, Vudû‘ 3