PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İnfertilite Tedavisi Öncesinde Kadının Değerlendirilmesi


morciii
01-25-2008, 01:46
İnfertilite Tedavisi Öncesinde Kadının Değerlendirilmesi
Değerlendirme, çiftlerin kadın doğum uzmanıyla infertiliteye yol açan nedenlerin ayrıntılı olarak görüşülmesiyle başlar.
İnfertilite süresi, varsa daha önceki gebelikler, uygulanmış olan tedaviler, operasyonlar (laparoskopi, laparotomi vs), adet düzeni, ilk adet görme yaşı, ağrılı adet görme, meme başından süt gibi beyaz sıvı gelmesi, ilaç kullanım durumu, bugüne kadar kullanılan korunma yöntemleri, geçirilmiş enfeksiyonlar (tüberküloz, hepatit vs), alışkanlıklar (alkol, sigara vs) değerlendirilir.
Daha önceden yapılmış kan tetkik sonuçları, çekilmiş olan filmler, ameliyat raporları ve kullanılan ilaçlara ait reçetelerin yanınızda getirilmesi, değerlendirmelerin kısa zamanda sonuçlandırılması açısından yararlı olacaktır.
Kadının Değerlendirilmesinde İstenilen Tetkikler
Kadının durumuna göre istenen tetkikler farklı olmakla birlikte;
1. Hormon tetkikleri,
2. Serolojik inceleme,
3. Pelvik muayene,
4. Servikal smear, kültür, taze preparat, gram boyama, klamidya, mikoplazma yönünden araştırma.
5. Patolojik inceleme,
6. Pelvik USG istenebilir, USG'nın sağlığa olumsuz bir etkisi yoktur ve bu bakımdan defalarca tekrarlanabilir.
7. USG ile iç genital organların durumu, rahimin yapısı, yumurtalıklar ve yumurta gelişimi izlenebilmektedir.
8. Histerosalpingografi (HSG): infertilite olgularında tüplerin açıklığını ve görevlerini yerine getirme yeteneğine sahip olup olmadığını saptamak için HSG (ilaçlı rahim filmi) ve laparoskopi (ışıklı aygıt yardımı ile göbekten karın içinin gözlenmesi) en sık başvurulan yöntemlerdir. HSG'de rahim ağzında yetmezlik, tüberküloz, gelişmemiş rahim, adenomyozis, myom nodülleri, rahim içi polipler ve rahim anormallikleri kolaylıkla tanımlanabilmektedir.
9. Laparoskopi: Soğuk ışık kaynağı ile aydınlatılan fiberoptik bir sistemin, karın boşluğuna sokularak, karın içi organlarının tetkik edilmesi işlemidir. Genel anlamda HSG' de kuşku veren olgularda, nedeni açıklanamayan infertilitede, genital organ anomalilerinde, dış gebelik kuşkusu olan kadınlarda, endometriozisde, jinekolojik tümörlerin tanı ve izlenmesi amacıyla, ayrıca açıklanamayan pelvik ağrı ve adet görememe durumlarında tanısal ve/veya tedavi amacı ile uygulanır.
10. Histereskopi: Fiberoptik ışık kaynaklı cihazların rahim ağzı yoluyla rahim boşluğuna sokularak rahim içinin endoskopik olarak incelenmesidir. Eğer HSG'de rahim boşluğunun kenarlarında düzensizlikler veya dolma defektleri saptanacak olursa, rahimde şekil bozukluğu veya yapısal bozukluk söz konusu ise, rahim içi yapışıklıkların değerlendirilmesi ve tedavisi gerekiyorsa, myom ya da rahim içi poliplerinin tanısı ve tedavisi yapılacaksa histeroskopi uygulanır.
Dr. Osman Denizhan Özgün