PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ''Rabbimizin Razı Olduğu Kullar''


kelebek35
02-02-2010, 12:09
Kulluk nedir,Ne değildir,Her yaratılan Kul sıfatını taşımaktamıdır.Yoksa sonradanmı Kul olunmaktadır.Rabbimiz kimlere Kulluk vasfını vermiştir ve kimleri Kul olarak görmektedir.Bizler Rabbimiz diyoruz acaba O bizlere Kulum diyormu.Gelin hep birlikte Vahyin Penceresinden bakarak bizlerinde gerçek bir Kul olup olmadığımızı hep birlikte cevaplayalım.

''Değiştirebileceğimizi değiştirebilmek ümidi ile,değişemeyenlere ise Rabbimizden Rahmet sizlerede sabır ve esenlik dilerim''

''Rabbimden hayırlara vesile olmasını dileğiyle''

Değerli Kardeşlerim,
Kuranı Kerimin geneline baktığımız zaman ve Kulluğun ne olduğunu Kurana sorduğumuz zaman Kuranın bize kısaca şöyle cevap verdiğini görürüz:

''Kulluk Hakkıyla iman Hakkıyla ibadet etmek demektir''.

Rabbimiz birçok ayetlerinde Razı olduğu Kul sıfatına layık olanların vasıflarını ve gereğini apaçık belirtmiştir.

''Onlar,Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler ancak onlardır''(Bakara Suresi 5.ayet)
Yani Rabbimiz ayetinde belirttiği gibi, onlar birtek Rabblerine kulluk ettiği için böylece hidayete kavuştular ve böylece kurtuluşa erdiler. Hidayete ve kurtuluşa ermenin yolu,birtek kullluğu Rabbimize yapmaktır ve işte bu ana hatları belirtilen kulluğa giden yoldur.

Kuran bizlere kısaca cevap olarak ''Kulluğun Hakkıyla bir iman hakkıyla ibadet ettikten sonra aldığımız ünvan olduğunu,bize verilen en büyük sıfat,en büyük hediye olduğunu özetle geçmişti.

Tekrar Kurana Kulluk nedir diye soracak olursak ve bu sefer ayrıntılı bir şekilde açıklamasını istersek Hikmet dolu Kuran bizlere şöyle bir cevap verdiğini görürüz :
Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan,kendisini yaratanın ve Rabbinin Allah olduğuna hakkıyla iman eden,Onun emir ve yasaklarına hakkıyla yerine getirmeye çalışıp çaba sarfeden,Onun azabından sakınan,Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşmaktan sakınan,bırakın yaklaşmayı o sınırları aşmaktan kaçınırlar.Nefis ve arzularının istediği gibi günah yoluna girmeyip,Rablerinin istediği dosdoğru yola,Rablerinin razı geldiği davranışlara hakkıyla uygulayan,günaha düşme korkusuyla hertürlü haramdan sakınan ve ''Allaha Hakkıyla bir İman,Hakkıyla ibadet eden kimseler, Allah'ın gerçek Kulları olup ve kurtuluşa erenler oncak onlardır''.
Kulluğun sırlarını özetle Rabbimiz Hikmet dolu Kitabında bu şekilde açıklıyor.

Ve Kulluk sıfatına bizlerinde layık olabilmesi için Rabbimiz Hikmet dolu Kitabında Kul olmanın sırlarını,Kul olmanın ipuçlarını bizlere açık bir şekilde gösteriyor:
Kuranın geneline baktığımız zaman Rabbimiz birçok ayetinin başında,ortasında ve sonunda ''Kulluğu sizleri yoktan var eden,birtek ilah olan,sizleri öldükten sonra hesaba çekecek olan birtek Rabbinize Kulluk Ediniz''buyuruyor Rabbimiz.Rabbimiz asla kendisine (şirk)ortak koşulmasını asla bağışlamayacağını belirtmektedir.Ve çok kızmaktadır.
Rabbimiz Kulluğu yanlızca kendisine yapmamızı emreder.

Değerli kardeşlerim,düşünüldüğü zaman demekki bu kişiler ''Kulluğu birtek Rablerine değil ona ortak koşup İblisede kulluk etmektedirler''.Yani hem iblisin emir ve yasaklarına uyup onun vesveselerine kulak verip hemde bunları yaparkende ''La ilahe illallah'' demekteler.Allaha Ortak (Şirk)koşmak sadece putlara tapmak değildir.O dönemde putlar okimselerin önlerindeydi,ona dokunup onu görebiliyorlardı.Fakat şimdi ise o putlar önlerinde,ellerinde değil kalplerine yerleşmişlerdir.Görmeseler bile Nefislerini ilah edinip hem iblisin dediklerini yapıp hem Rabbimize ibadet etmekteler.Rabbimiz asla bundan Razı değildir.Tamamen Ortak koşulmaktadır.

İşte Rabbimiz bizleri bu gizli şirkten kurtarmak için,bizleri uyarmak için ayetlerini büsbütün açıklarki düşünüp öğüt alalım ve bu gibi iblisin vesveselerine kanmayalım.Hamd olsun Rabbimizeki ayetlerini bizlere apaçık belirtmiştir.

Rabbimiz ayetlerinin bir çoğunda :
''Kulluğu yanlzıca bana yapın,birtek benim emir ve yasaklarıma uyun,şeytanı dost edinmeyin şüphesizki o sizin apaçık düşmanınızdır''şeklinde sürekli Rabbimiz belirtmiştir.


Ve Değerli Kardeşlerim:

Son olarak Rabbimizin bizlere vermiş olduğu Kul olma sırlarını,Kul olma ipuçlarını Kulluğun asıl ana hatlarını hangi yoldan başlayacağımızı şu şekilde belirtmektedir..
Rabbimiz Hikmet dolu Kitabında göndermiş olduğu geçmiş dönem Peygamber'lerinin kıssalarının sırlarını açıklarken ve Efendimiz(s.a.v)e hitapta bulunurken şöyle hitap ettiğini görmekteyiz:

''Rabbinin Kulu olan Muhammed,Rabbinin Kulu olan Zekeriya,Rabbinin Kulu Zülkarneyn,Rabbinin Kulu Musa'' ve diğer göndermiş olduğu Peygamberlerine Rabbimiz bu şekilde anmaktadır.

İşte Kardeşlerim Kulluğun Sırrı ''Büyük Hikmet dolu Sır'' buradadır.

Demekki Peygamberler (şüphesizki)''Kulluğu birtek Rablerine yapmışlardır.Bu yüzden Rabbimiz bizlerin ders alması için,bizleri uyarmak için,bizleri karanlıklardan aydınlağa ulaştırmak için,Peygamberlerini övüp onların kavramış oldukları ''tevhid'' i Peygamberlerin uyguladığı gibi bizlerinde hayatımıza Efendimiz (s.a.v)gibi bu çabayı sarfetmemizi belirtmektedir.Eğerki Rabbimizin bizlerede ''Kulum'' diye anmasını temenni ediyorsak bu çabayı sarfetmeliyiz.Şüphesizki ancak bu şekilde kurtuluşa ereriz..

''Kuranın yüzünden okursak yüzümüze hitap eder,Eğer Kuranı Yüreğine inip yüreğinden okursak yüreğimize hitap eder''

(Değerli Kardeşlerim Rabbimizin izni ile yakında ''Tebliğ'' Kitabım çıkacaktır.Vahiyle inşâ olmaya ve hayatını vahiyle inşâ etmeye aday olan herkese gönderebilirim.Kitabın Tek Bedeli OKUMAKTIR)


Saygılarımla
Ferat MAVİYILDIRIM