PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Eski Terme Resimleri


_SoN_
01-23-2010, 21:47
http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eskiterme.jpg
Eski Terme

TERME TARİHİ
Terme'nin tarihi M.Ö. 1OOO yılına kadar iner. Terme adının Termisus veya Termodon’dan geldiği söylenmektedir. İlçenin halkının Gaşkalar olduğu sanılmaktadır. Hititler Samsun'a kadar yayılınca Gaşkalı'larıda yönetimleri altına almışlardır. Bazı tarihçilere göre Terme'ye Amazonların yerleştikleri kabul edilmektedir. Hatta M.Ö.562'lerde Samsun kurulurken Terme şehrinin mevcut olduğu belirtilmektedir.

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eskiterme1.jpg
Eski Terme

Türklerin Anadolu'ya hakim olmaya başladıkları 11.yüzyıla kadar Terme'ye Hititler, Frigler, Medler, Persler ve Romalılar hakim olmuşlardır. 395 yılından itibaren Terme Roma İmparatorluğunun Doğu yani Bizans Devletinin hakimiyetine girmiştir.

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eskiterme3.jpg
Eski Terme

Türklerin 1048 Pasinler, 1071 Malazgirt zaferlerini kazanmalarıyla birlikte, Önce Doğu Anadolu Bölgesindeki Bizans hakimiyeti sona erdirildi. Doğu Karadeniz Bölgesinde ilk önce Çoruh Vadisi'nden içlere doğru giden Türk-Çepni boyu görüldü.

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eskiterme4.jpg
Eski Terme

1204 tarihinde Bizans, Latinlerin istilasına uğrayınca İstanbul'dan kaçanlar Trabzon'da Kommenler Devletini kurdular.Bu Devlet zaman zaman Samsun'a kadar hakim oldu.

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eskimeydan.jpg
Eski Terme Meydanı

l.Alaeddin Keykubat zamanında (1219-1236) Terme dahil bütün Karadeniz sahili Anadolu Selçuklularının yönetimine girmiş oldu. Moğolların istilasından sonra bu bölgenin genel valiliği Uygur Türkü olan Eretna Bey'e verildi. Eretna Bey, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Kayseri bölgesinde kendi adıyla devletini kurdu.

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_cay_kenarinda_evler.jpg
Terme Çayı Kenarında Eski Evler

1381'de Kadı Burhanettin, Eretna Beyliğini ele geçirince Termedonun bölgesine bağlandı. Bu arada Samsun ve civarında Canik Beyliği de kurulmuştur.

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eski_tahta_kopru1.jpg
Eski Tahta Köprü

1398 yıllarında Yıldırım Beyazit Amasya ve Karadeniz bölgesini alınca Taceddin Oğulları ve Canik Beyleri Osmanlı yönetimini kabul ettiler. Bundan sonra Terme Kazası Cumhuriyet dönemine kadar Canik Mutasarrıflığının idaresinde yönetildi.

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eski_tahta_kopru2.jpg
Eski Tahta Köprü

Terme 1.Dünya Savaşı yıllarında Eylül 1916 da Ruslar tarafından bombalandı, ve zararlar gördü. Milli Mücadele döneminde Rum ve Ermenilerden oluşan çeteler Terme'yi yakıp yıkma faaliyetlerine başladılar. Bölgedeki bu çete faaliyetlerine karşı silahlanan kahraman yöre halkı Rum ve Ermeni çetelerini zararsız hale getirmesini bildi. Mustafa. Kemal 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığında Onu karşılayanlar arasında Terme'den Hacı Kuzu Fevzi Efendi'de bulunuyordu.(KAYNAK:terme.gov.tr)

http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eski_terme_cay.jpg
Terme Çayı


http://wowturkey.com/tr280/Cetin_KOSAR_eskicumapazari.jpg
Terme, Eski Cuma Pazarı
.