PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Oruçla ilgili merak ettiğiniz sorulara cevaplar


denizci
12-30-2009, 14:26
Oruç kimlere farzdır?
Namaz mükellefiyeti (yükümlülüğü) için geçerli olan şartlar oruç için de geçerlidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Yani oruç mükellefiyeti için; Müslüman olmak, ergenlik (bulûğ) çağına girmiş olmak ve akıllı (aklî olgunluk düzeyi) olmak, oruç tutmaya güç yetirecek durumda olmak gerekmektedirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ergenlik çağına gelmemiş olan çocukların oruç tutmaları şart olmamakla beraber bedenî durumları göz önüne alınmak şartıyla oruca alıştırmak ve ısındırmak amacıyla ara ara oruç tutmalarını istemek uygundurhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Hasta ve yolcu olan kişiler isterlerse oruç tutmayabilirlerhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fakat hastalık ve yolculuk durumları bittikten sonra tutmadıkları oruçlarını Ramazan ayı dışında kazâ ederlerhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Gebe ve emzikli (süt veren) kadınların durumu da böyledirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif

Kimler tutmayabilir? Bazı durumlarda Ramazan ayı orucunu tutmamaya müsaade edilmiştirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu durumlar şunlardır: 1- Seferî (yolcu) olmak, 2- Hasta olmak (doktorun; ‘oruç tutamazsın’ dediği haller), 3- Gebe ve emzikli olmak, 4- Yaşlanmış olmak, 5- İleri derecede açlık ve susuzluk, 6- Zor ve meşakkatli işlerde çalışmakhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif “Mesleği gereği sürekli olarak yolcu olan kişi oruç tutmayabilir mi?” diye sorulacak olsa cevabı şudur: Böyle bir işi olan kişinin öncelikle sağlığı açısından bir sıkıntı ve zarar görmeyecekse oruç tutması daha faziletli görülmüştürhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Sıkıntı ve zarar söz konusu olduğunda oruç tutmaz ve tutmadığı oruçların fidyesini verirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 1http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruca ne zaman niyet edilir?
Hanefîlere göre; Ramazan orucu, nâfile oruçlar ve vakti belirtilmiş adak oruçlarının niyet etme vakti gün batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine hatta öğle namazı vaktinin girmesinden az önceki vakte kadar devam ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Öğle namazı vakti girdikten sonra artık hiçbir oruca niyet edilemezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Şâfîlere göre; Ramazan orucu, kazâ orucu ve adak orucuna geceden niyet etmek şarttırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fakat nâfile oruca zevalden önceye kadar niyetlenmek câizdirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 2http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucun anlamı ve temel unsuru; yemekten, içmekten ve cinsel ilişkilerden, zevklerden uzak durarak, insan nefsinin bunlardan mahrum bırakılmasıdırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bunun ihlali orucu bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 3http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Sadece kazâyı gerektiren
şeyler nelerdir? Beslenme anlamı ve amacı taşımayan ve yenilip içilmesi alışılmış olmayan, yani insan tabiatının eğilim göstermediği şeylerin yenilip içilmesinden oruç bozulur, fakat bu oruç için sadece kazâ gerekirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Örneğin; çiğ pirinç, hamur, un, ham meyve yemek, kabuklu fındık, ceviz… gibi şeyleri yutmak orucu bozmakla beraber kefâret gerektirmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ağza giren yağmur, dolu, karı isteyerek yutmak da orucu bozar, fakat kefâret gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kusma, kasıtlı olarak meydana gelir ve ağız dolusu olursa orucu bozar, sadece kazası yapılır, kefâret gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kasıtsız kusmalar orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kişi oruçlu olduğunun bilincinde olduğu halde abdest suyundan yanlışlıkla içse, denizde yüzerken su yutsa, banyo yaparken ağzına aldığı suyu yutsa orucu bozulur, kazâsı gereklidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Sahura kalkmış kişi, imsak vaktinden habersiz yeyip içerken vaktin geçtiğini öğrense orucu bozulur ve o günkü orucu kazâ etmesi gerekir, kefâret gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannedip yiyip içmeye devam edildiği veya cinsel ilişkide bulunulduğunda oruç bozulur, kazâsı gereklidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Gece niyetlenmeyi unutup gündüz niyetlendikten sonra, bu niyetin geçerli olmadığına kanaat getirip yiyip içmek, cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar, kazâ gerekir, kefâret gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu bayanın regl (aybaşı) kanaması başlasa orucu bozulur, kazâsı gereklidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Aniden sancılanan, dayanılmaz ağrılar içinde kalan oruçlu kişi; sağlığı için gerekli ilaçları içerek orucu bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu orucun kazâsı gereklidir, kefâret gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bayılma ve delirme hali orucu bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fakat bu durumlar mükellefiyetin ön şartı olan ‘bilinci’ ortadan kaldırdığından bilinçsiz günlerin orucu, dolayısıyla kazâsı da yokturhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 4http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kazâ ve kefâret
gerektiren durumlar nelerdir? Orucu bozup hem kazâ hem de kefâreti gerektiren hallerin başında; Ramazan günü oruçlu veya farz bir oruca niyetli iken yapılan cinsel ilişkidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu konuda bütün fıkıh mezhepleri görüş birliğine varmışlardırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bir şey yiyip içmenin kefareti konusu mezhepler arasında tartışmalı olmakla beraber Hanefî mezhebi; bilerek isteyerek bir şey yeyip içmeyle bozulan oruç için kazâ ve kefâretin gerektiğini söylerhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Örneğin; kişi tam bir şey yiyor, içiyorken imsak vaktinin girdiğini anlasa hemen yemeyi ve içmeyi kesmelidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bile bile devam edecek olsa, Hanefî imamlara göre bu durum kazâ ve kefâreti gerektirirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ayrıca iftar vaktinin girdiğini zannedip orucunu açan kişi için de kazâ ve kefâret gerekirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Şâfîi mezhebine göre ise; sadece kazâ gerekirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 5http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın kefâreti nedir? Bir mazeret olmaksızın bilerek, isteyerek yeme, içme veya cinsel birleşmeyle oruç bozmak dinen bir hata olup telâfisi için Hanefî mezhebine göre; peş peşe 60+1 (2 Kamerî ay+1 gün) gün oruç tutmak zorunluluğu vardırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Yani bir sebep olmaksızın niyetlenilmiş (başlanmış) farz bir orucu bozmanın cezası ara vermeden iki ay oruç tutmaktırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ayrıca bozulan oruç için de kazâsı (bir gün) ilâve edilir, böylece kefâret 61 güne tamamlanırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kefâret borcu olan kişinin oruç tutmaya “gerçekten” gücü yetmezse; o vakit altmış fakiri doyurmalıdırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Doyurmak için yemek verebileceği gibi, kefâretini parasal olarak da ödeyebilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kefâretin parasal tutarı bir veya birkaç kişiye pay edilebilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Önemli olan kefâret verilen kişilerin fakir, yoksul kişiler olmalarıdırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Şâfîi mezhebi; sadece bilerek cinsel ilişkiyle bozulan orucun kefâretini isterhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 6http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Unutarak
yemek-içmek orucu bozar mı? Unutarak bir şey yemek ve içmekle oruç bozulmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Peygamberimiz oruçlu olduğunu unutarak yiyip içenlerin oruca devam etmelerini, onları Allah’ın yedirip içirdiğini söylemiştirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Unutarak bir şey yiyen veya içen kişi oruçlu olduğunu hatırladığında hemen yemeyi keser ve orucuna devam ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 7http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif İğne ve serum orucu bozar mı? İğne veya damar yoluyla alınan ilaç, serum veya aşı vücudun içine akıtılmış olmaktadırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bunlar beslenme sayılmamakla beraber vücudu güçlendirdikleri kesindirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu şekilde alınan ilâç Ebû Hanîfe’ye göre; orucu bozar ve kazâ gerektirmekle beraber kefâret gerektirmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Buna mukabil olarak Ebû Yûsuf ve Muhammed’in; “derin yara üzerine sürülen merhemin orucu bozmayacağı” görüşünü esas alanlar, iğneyle vücuda ilâç zerk edildiğinde orucun bozulmayacağını söylemişlerdirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Eskiden fetvahâne ve daha sonra 1948 yılında Ezher Üniversitesi Fetva Komisyonu “vücudun tabii deliklerinin dışında vücuda giren bir şeyin orucu bozmayacağı” yönünde fetva vermiştirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu noktadan hareketle; astım ve nefes darlığı için ağza sıkılan sprey, zerrecikler halinde içeri girmekle beraber ilâcın akciğerden öte gitmediği ve mideye ulaşmadığı, gıda ve susuzluk gidermediği göz önünde tutulduğunda bunların orucu bozmayacağı ileri sürülmüştürhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Hangi görüş ile ibadet edilirse edilsin, tercih, karar ve sorumluluk mükellefe aittirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 8http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Yıkanmak orucu bozar mı?
Yıkanmak, duş almak, yüzmek orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ancak ağza kontrolsüz su kaçırmamak ve yutmamak şartıylahttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Peygamberimiz oruçluyken gusül almış, yıkanmıştırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 9http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu iken uykusunda ihtilâm olan veya cünüp olarak sabahlayan kişinin durumu nedir? Oruçlu iken ihtilâm hali yaşayan veya cünüp olarak sabahlayan kişi uyandığında gusül abdestini alır ve orucuna devam ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 10http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Astım hastalarının
ağızlarına püskürttükleri sprey orucu bozar mı? Astım hastalarının nefeslerini açmak için ağızlarına sıktıkları sprey orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif İzahı yukarıda bulunmaktadırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 11http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Parfüm ve kolonya
orucu bozar mı? Parfüm ve kolonya Hanefî mezhebine göre; orucu bozmaz ve zarar vermez, Şâfîi mezhebine göre ise; haramdır, çünkü bu maddeler necis olarak belirlenmiştirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kullanılmasına cevaz verilmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 12http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu kimse diş
tedavisi yaptırabilir mi? Oruçluyken diş tedavisi yaptırmak; tedavi esnasında ağızda biriken kan ve suyun yutulmaması şartıyla orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 13http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Oruçlu iken ağız ve diş temizliğinin diş fırçası ve diş macunu kullanarak yapılması oruca zarar vermezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 14http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Sakız çiğnemek
orucu bozar mı? Önceden çiğnenmiş, şekersiz, tatsız bir sakızın çiğnenmesi orucu bozmamakla beraber yutulma tehlikesi bulunduğundan mekruh sayılmıştırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 15http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kan aldırmak
orucu bozar mı? Esasta kan aldırmak orucu bozmamakla birlikte, oruçlunun direncini düşürdüğü ve güçsüz düşürdüğü için mekruh görülmüştürhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 16http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kusmakla oruç bozulur mu?
Mide içindeki gıdanın kendiliğinden dışarı atılması, yani kusma irade dışı gerçekleştiğinde oruç bozulmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 17http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Makyaj yapmak veya
yaptırmakla oruç bozulur mu? Oruçluyken makyaj yapmak orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 18http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Uçakla seyahat eden
oruçlu şahıs iftarını nasıl yapar? Uçmakta olan oruçlu şahıs, üzerinden geçmekte oldukları ülkede iftar vakti girdi ise, bu duruma itibar ederek orucunu açarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 19http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Orucu bozan
şeyler nelerdir? Hanefî mezhebine göre orucu bozan şeyler; hata ile bir şey yemek, içmek, bir şey yutmak (yüzerken su yutmak, tadına bakarken yemeği yemek, gusül veya abdest alırken su içmek, ağza giren karı, yağmur suyunu yutmak…gibi)http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Hayız (regl) görmek, doğum yapmak, bayılmak, delirmek, kendini isteyerek ağız dolusu kusturmak (ağız dolusu olmazsa bir şey olmaz), fitil takmak, imsak girdiği halde hata ile yiyip içmeye devam etmek orucu bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 20http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Orucu bozmayan
güncel şeyler nelerdir? Tırnak, saç, sakal kesmekhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Vücut temizliği yapmak, saç boyamak, oje sürmek, göze sürme çekmek, yüze makyaj yapmak, çiçek, esans, misk koklamak, öpmek, gülmek, şakalaşmak, bağırmak, ağlamak, biriktirilmemiş tükürüğü yutmak, diş fırçalamak, göze ilaç damlatmak, lens takmak, takma dişleri ağza yerleştirmek, diş eti kanamasının tadını ağızda hissetmek, öksürükle ağza gelen balgamı yutmak, geğirtiyle boğaza gelen mide suyunun geri yutulması, burundaki sümüğü genizden çekip yutmak, sahurdan dişler arasında kalmış nohuttan küçük gıda artığını yutmak, eşini uğurlarken sarılmak, öpmek, çocuklara sarılıp öpmek, onlarla oynamak, dedikodu yapmak-yalan söylemek (fakat günah işlenmiş olur), serinlemek için eli, yüzü yıkamak veya duş almak, bakarken veya düşünürken boşalma yaşamak orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 21http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Dudağa sürülen
ruj orucu bozar mı? Oruçluyken dudağa sürülen ruj orucu bozmamakla beraber rujun emilmesi, tadına varılması mekruhturhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Orucun anlam ve gayesi göz önünde tutulduğunda oruçluyken ruj sürmemek orucun sıhhati açısından yerinde bir harekettirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 22http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif İnsanın eşiyle öpüşmesi,
kucaklaşması orucu bozar mı? Esas itibari ile insanın eşiyle öpüşmesi orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fıkıh ve ilmihal kitaplarında; biraz ileri gidildiği takdirde orucun bozulmasına sebep olabilecek şeyler mekruh sayılmıştırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu açıdan bakıldığında kendilerinden emin olmayan eşlerin bir birleriyle şakalaşması, öpüşmesi mekruh sayılmıştırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 23http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruç fidyesi nedir? Kimler
fidye verir? Fidye ne kadardır? Ağır bir hastalığa yakalanan ve iyileşme umudu olmayan hastalar ve oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar tutamadıkları oruçlarının kâzasını hiçbir zaman yapamayacaklardırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu durumda onlar tutamadıkları oruçların borcundan kurtulmak için kurtuluş bedelini, yani fidyesini verirlerhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fidye, “her bir oruç için bir fakiri doyuracak” şeklinde verilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fidyenin miktarının alt çizgisi budurhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fidyenin, kişinin mutfak harcaması göz önünde tutularak belirlenmesinde de hayır vardırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 24http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ramazan orucunu tutamayacak hastanın fidyelerini Ramazan ayı
çıkmadan vermek doğru mu? Oruç fidyesi, oruç tutamadıkça verilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Geleceğe yönelik borç ödeme olmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Çünkü gün yaşanmadıkça, oruç borcu meydana gelmedikçe fidye verilmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 25http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçluya mekruh
haller nelerdir? Tükürüğünü ağızda biriktirip yutmak, zorunlu olmadığı halde bir şeyin tadına bakmak, ağza alıp çiğnemek, zayıf düşecek şekilde kan vermek, ağır işlere girişerek vücudu yormak, uykusuz bırakmakhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 26http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Farz olmasının şartları nelerdir?
Farz olması için öncelikle Müslüman olmak gerekirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif İkinci olarak ergenlik çağına girmiş ve akıllı durumda olmalı ve üçüncü olarak oruç tutmaya gücü yetmelidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 27http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Hasta oruçlarını tutamadan
ölse, oruç fidyelerini eşi veya çocukları onun yerine verebilir mi? Ölünün arkasından oruç borçlarının fidyesi yakınları tarafından verilmesi câizdirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Vefat edenin günahlarının affına yakınlarının yardımcı olması beğenilen, övülen (mendup) bir davranıştırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 28http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruç fidyesi bir yoksula mı, yoksa birkaç yoksula
mı verilir? Tutulamayan oruçların fidyeleri bir yoksula verilebileceği gibi bir çok yoksula da pay edilebilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 29http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Orucun sıhhat
şartları nelerdir? Tutulan orucun geçerli olabilmesi için öncelikle niyet getirilmiş olması, daha sonra orucu bozan hallerden kesinlikle uzak durmak gerekirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ayrıca bayanların regl ve loğusa hallerinden çıkmış olmaları gerekmektedirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 30http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ramazan orucuna
her gün niyet şart mı? Oruç bir ibadettirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif İbadeti âdetten ayırt etmek için başlamadan evvel niyet şarttırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Tutmak istenilen oruca kalben olsun niyet etmek yeterlidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fakat niyetin dille ifade edilmesi takdir gören bir davranıştırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ramazan’ın her günü için ayrı ayrı niyet etmek; fakihlerin çoğunluğuna göre şarttırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadettirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 31http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Orucun niyet vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?
İçinde bulunulan gün bitmeden, yani güneş batmadan ertesi gün tutulacak oruç için niyet edilemezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ramazan orucunun kazâsı, başlanılmış bir nafile orucun kazâsı, bütün kefâret oruçları ve zamanı belirlenmemiş (mutlak) adak oruçlarının niyet zamanı; gecenin başlaması ile bitimine kadardırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ramazan orucu, zamanı belirlenmiş adak orucu, bütün nâfile oruçlar ki bunlar belli bir zamana bağlı olan oruçlardırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu oruçların niyeti; akşam güneşinin batışından itibaren ertesi günün yarısından (öğleden) öncesine yani istivâ zamanından önceye kadar; ‘hiçbir şey yememiş olma şartıyla’ yapılabilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Daha sonraya kalan niyet geçerli değildirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 32http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bir oruca, “hem
kefârete hem de nâfileye” diye niyet edilebilir mi? Her oruca bir niyetle başlanması şarttırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 33http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kefâret orucu olan bir
bayan regl (ay başı kanaması) durumundan ötürü nasıl peş peşe oruç tutabilir? Kefâret orucu olan bayan oruçlarına başlar, regl olana dek oruca devam ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Söz konusu döneme girdiğinde orucuna ara verir ve bitene kadar beklerhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Daha sonra gusül alıp bıraktığı yerden oruçlarına devam ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 34http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Namaz
kılmayanın tuttuğu oruç kabul edilir mi? Her ibadet kendi başına değerlendirilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Yani namaz kılmayanın tuttuğu oruç kabul olmaz diye bir şey söylenemezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Namaz kılmayan bir kişi orucun kurallarına uyduğu müddetçe oruçları geçerli olup oruç mükellefiyetini yerine getirmiş olur ve oruç sevabını da hak ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bununla birlikte oruçlu olarak kılınan namazların sevabı da çok büyüktürhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 36http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu iken arkadan
veya önden fitil koymak orucu bozar mı? Oruçlu iken arkadan fitil kullanmak orucu bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bundan dolayı sadece kazâ gerekir, kefâret gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kadının cinsel organına ilaç veya benzeri herhangi bir şeyin akıtılması veya doktora muayene olması orucunu bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kazâ gerekirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Erkeğin cinsel organının içine akıtılan ilaç Hanefîlere göre orucu bozmaz; Şafiilere göre ise bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 36http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Düşük yapan
kadının orucu bozulur mu? Düşük yapan bir kadının yaptığı düşüğün saç, tırnak gibi bazı uzuvları belirgin hale gelmişse bu kadın, yaptığı bu düşükle loğusa sayılır ve orucu da bozulurhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 37http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu iken buruna, göze damlatılan ilaç orucu bozar mı? Burna akıtılan ilaçla oruç bozulurhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu durumda oruçlu o günkü orucuna devam ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ramazan’dan sonra bir gün kaza ederhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Göze damlatılan ise -eseri boğazda hissedilse bile- orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 38http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruç tutmanın yasak
olduğu günler nelerdir? Ramazan bayramının birinci günü, kurban bayramının dört günü oruç tutulmaz, câiz değildirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Tahrîmen mekruhturhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bayram günü yakınlarımızla bayramlaşmak, yiyip içmek, sevinçlere ortak olmak gereklidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu günlerde oruç tutulacak olsa günah işlemiş olmakla beraber oruç geçerlidirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Bu oruç bozulacak olsa kazâ ve kefâret gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Çünkü câiz olmayan bir görev yüklenilmiştirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 39http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Alkollü iken oruç
tutulabilir mi? Alkol alarak sarhoş olmuş kişiler namaz kılamaz, oruç tutamazlarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Ancak alkolün tesiri bitip bilincine kavuştuğunda oruç tutabilirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Çünkü ibadetlerde bilinçli yani aklı başında olmak şarttırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 40http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu iken ağrıyan dişe
ilaç koymak orucu bozar mı? Ağrıyan dişin sancısını kesmek için dişe damlatılan veya koyulan ilaç, yutulmadıkça orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 41http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu tiryakinin sigara dumanını soluması veya dumanın boğazına kaçması orucunu bozar mı?
Sigara dumanının havaya karışmış halini teneffüs etmek orucu bozmazhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Çünkü insan hava almak zorundadırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Teneffüs olayı yeme, içme ile ilgili değildirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fakat bilerek, isteyerek sigaranın tütmekte olan dumanını, buhurdanlığın dumanını içine çekmek, duman üzerinde nefes almak orucu bozarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 42http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçluya mekruh olan
ve olmayanlar nelerdir? Orucun bozulmasına sebep olacak davranışlar ile orucun anlam ve gayesine ters düşen, yakışmayan şeyler dinen mekruh sayılmıştırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Örneğin, bir şeyi tatmak, çiğnemek; o şeyi yutma riski taşıdığından oruçluya mekruhturhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Fakat pişirdiği yemekten sorumlu olan kişi, yemeğin tadına bakması gerektiğinde bakar ve ağzını çalkalarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Eşlerin öpüşmesi; oruca zarar vermemekle beraber ileri bir davranışa yol açabilirliğinden dolayı mekruhturhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Diş temizliği için diş fırçalamak veya misvaklamak mekruh olmamakla beraber bu harekette aşırılığa gitmek mekruhturhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 43http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Geçici hastalığın, hayızın (regl), loğusalığın sebep olduğu kazâ oruçlarının fidyesi verilir mi?
Bu oruçların fidyesini vermek gerekmezhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Kişi iyileştiğinde, yani oruç tutacak duruma geldiğinde Ramazan ayı dışında kazâ oruçlarını istediği günlerde tutarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 44http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Sigara içmek, morfin
yapmak orucu bozar mı? Sigara, nargile gibi keyf veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile tiryakilik gereği alınan tüm maddeler (morfin gibi) oruç yasakları kaps----- girmektedirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu iken bu tür maddelerden bir tanesi kullanıldığında oruç bozulurhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif 45http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Oruçlu kimsenin yapması
uygun olan şeyler nelerdir? Oruçlu kişinin, dilini gereksiz sözlerden, kötü-çirkin kelimelerden koruması, gözlerini ve ellerini helâl olmayan şeylerden çekmesi, her zamankinden daha fazla kibar ve nazik olmaya çalşması, vaktini ilim yaparak, Kur’an okuyarak, dua, salâvat, zikir ve insanların faydalanacağı işlerle doldurarak geçirmesi, yardıma muhtaçlara maddî ve mânevî yardımlarda bulunması, temizlenmesi gerektiğinde oyalanmaması, iftar yemeğinde aceleci olması, yoksul oruçlulara kolaylıklar sağlaması, şefkat ve merhametinin sınırlarını genişletmesi kendisi için müstehaptırhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif Yani bu şekilde hareket ettiğinde oruçlarının sevabı gayreti ölçüsünde katlanarak artarhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif DRhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif JALE ŞİMŞEK