PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkiye’nin yeni alternatif spor merkezi !


Kalpsiz_
01-13-2008, 10:37
Efes Pilsen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan "Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi"yle Çoruh Vadisi yeni alternatif turizm bölgesi oluyor. Proje kapsamında eğitimler verilecek, halka gelir getirecek yeni programlar oluşturulacak ve turizmin geliştirilmesine çalışılacak. 2.5 yıl devam edecek çalışmalar, Türkiye’nin turizm açısından geliştirilebilir diğer bölgelerinde de sürecek.


Efes Bira Grubu Türkiye Bölge Başkanlığı Pazarlama Direktörü Dilek Başarır’la projenin oluşma aşamasını ve yapılacak çalışmaları konuştuk.

"Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi" nasıl oluştu?

- Efes Pilsen olarak özellikle turizm alanında bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyorduk. Bu sırada UNDP tarafından Çoruh Vadisi’nde başlatılan çalışmalar da kaynak yetersizliği nedeniyle devam edemiyordu. UNDP ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle "Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi"ne tekrar hayat vermeye karar verdik. Böylece doğunun saklı güzelliği Çoruh Vadisi’ni alternatif turizm bölgesi yapma yolunda çalışmalara başladık.

Neden ilk olarak Çoruh Vadisi?

- Projenin altyapı çalışmaları Çoruh Vadisi’nde başladı. Bölgeyle ilgili araştırma yaptırdık. Sonuçlar, turizm potansiyeli açısından buranın çok zengin olduğunu ortaya koydu. Bölge; doğası, zengin biyo çeşitliliği, yaban hayat gözlemciliği ve açık hava sporları açısından alternatif bir turizm merkezi olma potansiyeli taşıyordu.

TREKKİNG ROTALARI SEMİNER VE GEZİLER

Projenin amaçları neler?

- Çoruh Vadisi geçimini tarımdan sağlayan, özel sektör ekonomisi ve girişimcilik kapasitesi gelişmemiş bir yöre. Ancak, coğrafi konumu ve zengin kültürel mirasıyla yaz turizmi faaliyetleri için büyük bir potansiyel taşıyor. Bölgede başlatılan bu projeyle tarım dışında alternatif gelir kaynakları yaratarak bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, turizmi geliştirme kurulları oluşturularak, İspir ve Uzundere ilçelerinde turizm ofisleri kurulacak. Yeni iş fırsatları ve yerel girişimler geliştirilerek, turizmin bölgede alternatif bir gelir kaynağı olmasına çalışılacak.

Proje kapsamında vadide ne tür aktiviteler yapılacak?

- Alternatif sporlar açısından önemli bir merkez olma potansiyeline sahip bölgenin bu özelliğini açığa çıkarmak istiyoruz. Zor ve kolay trekking rotaları oluşturulup, nehir sporları için yeni alanlar belirlenecek. Dağ bisikleti konusunda kapasite geliştirme çalışmalarında bulunulup yerel halka bu konularda gelir sağlamalarına yönelik eğitimler verilecek. Bölge botanik açıdan da çok zengin. Özellikle endemik bitkiler, flora-fauanın yanı sıra kuş, kelebek ve yaban hayatı gözlemciliği de ön plana çıkıyor. Flora-faunayla ilgili seminerler ve geziler düzenleyerek yerel halkın konuyla ilgili bilinçlendirilmesi, botanik envanterinin oluşturulması, kuş göçleri ve kelebek izleme etkinliklerinin düzenlenmesi gibi çalışmalar da yapılacak.

11. YÜZYILA AİT TARİHİ ESERLER

Tarihi zenginlik ne düzeyde?

- Bölgedeki 11. yüzyıla ait tarihsel dokular ilgiye değer. Özellikle de manastırlar ve Gürcü kiliseleri. Mevcut tarihi eserlerle ilgili verilerin toplanması ve derlenmesiyle eğitim çalışmaları da projenin önemli ayaklarını oluşturuyor.

Projenin en önemli ayağı olarak gördüğünüz eğitim çalışmalarından bahseder misiniz?

- Projenin sürdürülebilir olması çok önemli. Bunun için oluşturulan turizm geliştirme modeli çerçevesinde, yöre halkıyla birlikte hareket edilecek. Verilecek eğitimlerle, hem bölgeye gelen turiste yüksek kaliteli hizmet verilmesi hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleriyle ilgili bölge hakkında duyarlılık yaratılması hedefleniyor.

Sizce bu çalışmaların bölgeye ne gibi getirileri olacak?

- Hem iç, hem dış turizme yönelik olan projeyle uzun süreli getiri sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmaların bölgenin bütünsel kalkınmasına yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, turizmin canlanmasına, turizmde yetişmiş elemanların çalışmasına, kültür, tarih ve doğal zenginliklerimizin bilinmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Türkiye’yi sadece deniz, kum, güneş tatili açısından da değerlendirmemek lazım. Ülkemiz kültürel ve tarih zenginliğiyle de en önemli turizm merkezlerinden biri. Dünyada yapılan araştırmalar da, alternatif turizme olan ilginin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu projeyle, Türkiye’nin turizm açısından zenginliğine de dikkat çekmeyi arzuluyoruz.

34 SICAK BÖLGEDEN BİRİ

Çoruh Vadisi, Uluslararası Koruma Örgütü tarafından yeryüzünün en önemli biyolojik çeşitliliğine sahip, dünya canlı varlık türünün yüzde 70’ini bünyesinde barındıran 34 sıcak bölge arasında sayılan "Kafkasya Ekolojik Bölgesi" içinde yer alıyor. Erzurum ve Artvin sınırları içindeki bölgede çok sayıda endemik bitki ve hayvan türü bulunuyor. Yaban hayatı gözlemciliği açısından öne çıkan yerleşme, kuş ve kelebek gözlemi için oldukça ideal. 450 kilometre boyunca akan Çoruh Nehri, rafting ve nehir kanosu için dünyanın en önemli nehirleri arasında gösteriliyor. Kaçkar Dağları’ysa dağcılığın yanı sıra, yürüyüş, bisiklet ve açıkhava sporu meraklılarına pek çok olanak sunuyor. Jeolojik açıdan buzul gölleri, peribacaları gibi yapılar da fotoğraf meraklıları için görsel olanaklar sağlıyor.

Bölgenin bir mikroklima alanı olmasından dolayı yöreye özgü zengin meyve ve sebze çeşitliliği var. Zeytin, dut, kuşburnu gibi meyvelerin yanı sıra peynir ve bal üretimi de yapılıyor. Ayrıca Çoruh Vadisi, yüzyıllarca birçok geleneğin yan yana yaşadığı zengin bir kültürü içinde barındırıyor. Bu kültüre tanıklık eden genelde Ortaçağ’dan günümüze ulaşan kaleler, gözetleme kuleleri ve Gürcü eserleri hálá varlığını koruyor.