PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hacca gidemeyen müslüman ne yapmalı.?


kelebek35
11-26-2009, 12:14
Hacca gidemeyen müslüman, Arefe günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafat'ta kabul ederek Allah rızası için 2 rek'at namaz kılar. Her rek'atte;

1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirun, 10 İhlâs-ı şerîf okur.

Namaza şu niyetle başlanır:

“Yâ Rabbî, bugün şu saatlerde Arafat'ta binlerce müslümanın ‘Lebbeyk’ diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu kulunun rûhunu onlarla beraber kılıp, benim ilticâmı da onların ilticâsına ilhak buyur. Orada afv-ı umûmîye mazhar kıldığın kullarına beni de ilhak eyle, Allâhü Ekber.”

Namazdan sonra:

- 70 İstiğfâr-ı şerîf,

- 11 veya 70 adet, “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr” tevhîdini okur.

- 3 veya 11 yahut 70 kerre: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek tekbir getirir.

- 100 defa aşağıdaki tesbîhi okur:

“Sübhânellezî fi’s-semâi Arşuhû,
Sübhânellezî fi’l-ardı sültânühû,
Sübhânellezî fi’l-ardı hukmühû,
Sübhânellezî fi’l-cenneti rahmetühû,
Sübhânellezî fi’l-kabri kazâühû,
Sübhânellezî fi’l-kıyâmeti adlühû,
Sübhânellezî fi’l-bahri sebîlühû,
Sübhânellezî rafea’s-semâe,
Sübhânellezî beseta’l-arda,
Sübhânellezî lâ melce’e ve lâ mence’e minhü illâ ileyh.”

Arefe günü öğleden sonra Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselamın Arafat’ta buluştuklarında okudukları şu duâyı da –mümkünse– 100 defa okumalıdır:

“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifü’s-sûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûku’l-hayra illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym."

Bundan sonra dua yapılır.
***

.kaynak.dua ve ibadetler