PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tetbir taktiri bozmaz


Hasret
11-10-2009, 02:13
Muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hakk, Kur'ân-ı Kerim'de: "Bütün ihtiyat tedbirlerini alın
..." (Nisa Suresi, Âyet: 10) buyurmaktadır.

Allah-u Teâlâ bizleri tedbirli olmamız konusunda uyarıyor. Tedbirli olmak, dinimizin emridir. Tedbir, her işin sonunda olabilecek bütün ihtimalleri düşünerek en hayırlısını seçmektir.

"İhya-u Ulumid-Din" adlı kitapta Gazali:


"Tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asâlet olamaz. Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır" diyor.

Güzel işler, en güzel tedbirlerden meydana gelir. Akıllı insanın görevi de bu olmalıdır. Aklın kıymeti bu yolla anlaşılır.

Tedbir konusunda Mevlânâ'nın şu sözü ne kadar manidardır. Diyor ki:

"Ey dikkat ve itina eden kimse! Köpeğin önüne bir lokma ekmek atacak olsan önce koklar sonra yer. Köpek burnu ile koklar. Biz de herşeyi aklımızla koklarız."

Muhterem Müslümanlar!
En güzel tedbir, yapılacak işin sonunu düşünmektir. Peygamberimiz Efendimiz:

"Bir işi yapmak istediğin zaman sonunu düşün. Hayırlı ise yap. Şerli ise yapma..." (Muhtaru'l-Ehadis 9) buyurmaktadır.

İnsan dâima tedbirli olacaktır. Söylediği sözün nereye varacağını hesaplayarak konuşacaktır. Ağzından çıkan kelimelerin kimleri inciteceğini, kimlere yarayacağını düşünerek konuşacaktır.

Muhterem Müslümanlar!

İnsan, tedbiri nisbetinde tehlikelerden uzak olur. Birçok kazaların başında tedbirsizlik vardır. Hastalıklar da zamanında tedbir alınmamasından yayılır, çoğalır.

Tedbir bizden takdir Allah'tandır.

Atalarımız ne güzel söylemişler:

Tedbirde kusuru olan takdire bahane bulur.

Kur'ân-ı Kerîm'de konuyla ilgili dikkatimizi çeken çok beyanlar vardır. Bunlardan biri de şudur:

Yakup (a.s) oğullarının Mısır'a toplu halde girmeleri halinde nazar olacakları endişesiyle onlara ayrı kapılardan girmelerini emretmişti:

"Oğullarına hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin." (Yusuf s.a.: 67) demişti.

Çünkü Yakub'un oğulları birbirinden güzel, güçlü ve câzibeliydiler. Onları görenler hased ederler, nazar olabilirdi. Bu nedenle Yakup (a.s.) tedbirini alıyordu. Çocukların ayrı kapılardan girerek dikkat çekmemelerini istiyordu.

Muhterem Müslümanlar!
İnsan tedbiri sayesinde huzurlu bir hayat geçirir.

Derede abdest almaya hazırlanan adam, Nasreddin Hoca'ya sorar:

- Hocam, abdest alırken yüzümü ne tarafa döneyim.

Hoca hiç düşünmeden cevabı yapıştırmış:

- Papuçlarının olduğu yöne dön.

Ne güzel hazır cevap.

Düşündürücü, güldürücü, tedbir öğretici bir cevap.

Müslüman, bütün tedbirlerini alarak işini sağlama bağlar. Bu ne güzel haslettir.