PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sünnete uymak ...


Melancholy
11-04-2009, 20:53
http://www.milligazete.com.tr/dosyalar/haberler/2009/11/03/142546/sunnete-uymak-medium-0.jpg

Hepimiz bir yolculuk yapıyoruz. Dünyadan ukbaya doğru bir yolculuk. Geçmişten geleceğe doğru, gaybdan gayba doğru bir yolculuk. Bu yolda mü'min için en sağlam rehber Kur'an-ı Kerim, en iyi kılavuz da Peygamber Efendimizdir. Rotamız bu doğrultuda şekillenmeli, bu ölçüleri kabul etmeliyiz ki, kazalara uğramayalım, tehlikelerden uzak olalım ve ebedî mutluluğu yakalayalım. Bu anlamda sünnetin bizim için önemini belirten hadislerden bazı ilkeler...

Kur'an ve sünnet şaşmaz yoldur!

Allah Resulü sallallahu aleyhi vesellem biz müminlere, sımsıkı sarıldığımız sürece sapıtmayacağımız iki emanet bırakmıştır: Allah'ın kitabı ve Allah Resulü'nün sünneti. [Muvatta]

Sünnet, hayatın vasat hali, orta yol, her türlü aşırılıktan uzak olma halidir. Sünnete uyan bir Müslüman, Allah'a, Peygamber'e, kendine, ailesine ve çevresine karşı olan görevlerini hakkaniyetli bir şekilde yapar. [Ebu Davud]

Resulullah sallallahu aleyhi vesellem, bizlere tehlikeli ve yanlış şeyleri haber vererek tedbir almamızı sağlar. Müminler kendisine tereddütsüz uyarlar. [Buhari, Müslim]

Unutulmuş bir sünneti ihya eden...

Ümmetin fesada uğradığı, İslami değerlerden uzaklaştığı bir zamanda, bir sünneti ihya eder, uygularsa, o Müslüman'a şehid sevabı verilir. [Taberani]

Sünneti terk etmek, Allah'ın gazabını celbeden bir suçtur. [Taberani]

Kur'anın müteşabih ayetlerini anlamada sünnetlere (hadislere) başvurulmalıdır. [Darimi]

Allah Resulünden bize ulaşan sahih hadisler insanlara anlatılmalıdır. Olur ki dinleyen anlatandan daha kavrayıcı olur. Allah Resulü'nün söylemediği bir şeyi Ona nispet etmek cehennemlik bir suçtur. En büyük iftiralardandır.
Allah Resulü, yanlış söz söylemez!

Allah Resulü'nün ağzından hiçbir zaman yanlış bir söz çıkmaz. O hangi konuda olursa olsun hep doğruyu söyler. "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bundan (Resulullah ağzını gösterir) haktan başka hiçbir şey çıkmaz." [Ebu Davut]

Allah Resulü, teknik konularda, vahiy gelmedikten sonra ashabını serbest bırakmıştır. Hurmaların budanmasıyla alakalı olarak fikrini açıklamış, ashap da bunu bir emir olarak telakki etmişti. Ancak o sene ürün eksik olunca Resulullah sallallahu aleyhi vesellem, şöyle buyurdu: "Ben sadece bir insanım. Size din konusunda bir şey emredersen onu alın. Size kendi görüşümden (vahiy dışı, teknik konularda) bir şey söylersem, bilin ki ben de sizin gibi bir insanım." [Müslim]
Peygamber'in haram kıldığı Allah'ın haram kıldığıdır!

"Yakın bir zamanda, bir adama benim hadisim ulaşacak ve o, kalçasının üzerine oturacak ve şöyle diyecek: "Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı var. Onun içinde helal olarak bulduğumuzu helal sayar, haram olarak gördüğümüzü haram sayarız."

Oysa zavallı bilmiyor ki, Allah Resulü'nün haram kıldığı şey de Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. [Tirmizi]

"İslâm dininin Kur'ân-ı Kerîm'den sonra ikinci kaynağı olan Sünnet, özellikleri ve uygulamaya yönelik temel görevi dolayısıyla Müslümanlar açısından vazgeçilmez bir niteliğe sahiptir. Bu sebeple ilk dönemlerden günümüze dek İslâm'ın yorumlanması ve yaşanması sünnet verilerine dayalı olarak yürütüle gelmiştir.

Sadece Kur'ân'a tâbi olduklarını iddia edip Resûlullah'ın (sav) sünnetinden yüz çeviren kişi ve gruplar dün olduğu gibi günümüzde de görülebilmektedir. Toplumda sünnetin büyük bir kısmından şüphe edilmesine sebep olan bu tür iddiaların, günümüz gerçekleri de dikkate alınarak bilimsel yollarla değerlendirilmesi, hizmet vâdeden faydalı çalışmalardır. Esasen İslâm'ı kendi din, mezhep, düşünce ve tercihlerine benzetme girişimlerinin görüldüğü her dönemde İslâm âlimlerinin, sünneti esas alan çalışmalara yöneldiği târihî bir gerçektir. Günümüzün yoğun şekilde yaşadığı kültürler arası mücadele ortamında, İslâm kültürünün kendi özellikleri içinde kalabilmesi ve Müslümanların ondan bu kapsamda yararlanabilmesi "Sünnet"in ve "Sünnete Bağlılık" meselesinin yeniden düşünmemizi zorunlu hale getirmiştir."

Dr. Aynur Uraler

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı

"Hakikaten Allah'ın Resûlü'nde sizler için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir örnek vardır" [Ahzâb 33/21]

"Allah ve Resûlünün yoluna aralarında hüküm vermesi için davet olunduklarında, inananlar; "dinledik ve itaat ettik" diye cevaplar. İşte ancak bunlardır kurtulanlar" [Nur, 24/51]

Milli Gazete