PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kadir gecemiz mübarek olsun ! ...


Melancholy
09-15-2009, 01:53
http://www.yeniasya.com.tr/2009/09/15/resim/karikatur.jpg


Seksen yıllık bir gece: Kadir Gecesi!

Kur’ân’ın; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir.”1 buyurduğu; Peygamber Efendimiz’in (asm), “Allah kadir gecesini ümmetime hediye etmiştir. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir.”2 buyurduğu kadri ve kıymeti yüce bir geceye giriyoruz.

Bu gece, bütün kâinatın rahmetle kuşatıldığı bir gece. Bu geceyi idrak etmek seksen senelik bir ömre bedel. Kur’ân’ın dünya semasına nazil olduğu Kadir Gecesi, inşallah, bir kez daha rahmete susayan gönüllerimizi ihya edecek.

Yaklaşık bir aydır arınan kalbimiz, ibadetlerle Cenab-ı Hakk’a yaklaşan ruhumuz bu gece inşallah arınmışlığın zirvesine yükselecek. Zikrimiz ve fikrimizle, Kur’ân okuyarak, göz yaşlarıyla tevbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınacak ve inşallah seksen yıllık bir hayırlı ömürle kazanmaya denk yüksek sevaplar kazanabileceğiz.

Ramazan ayında rahmetin, mağfiretin, sevabın, feyzin ve faziletin zirveye ulaştığı bu gece: Kadir ve kıymet gecesi. Biz Allah’ın kadrini bilirsek, bizim de Allah katında kadrimiz ve kıymetimiz olur. “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıyla bilemediler”3 buyurarak bizi muhakkak ve muhakkak Allah’ı bilmeye ve takdir etmeye çağıran Kur’ân, Allah’ın bizi hadsiz bir şefkatle, sonsuz bir mağfiret ve sınırsız bir rahmetle kucakladığını ve merhamet buyurduğunu birçok ayetinde açık biçimde ilân eder.

Bu geceye mahsus bir namaz rivayet edilmiş değildir. Bu, Müslüman için zenginliktir. Müslüman her tarz ve her yol ile Allah’a yaklaşmaya çalışır. Bu gece; bilhassa kazâsı olanlar için başta kazâ namazı olmak üzere namaz kılmak, nâfile namaz kılmak—bazı kitaplarda İslâm büyüklerince anlatılan nafile namaz tarifelerini uygulamakta bir sakınca yoktur—, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, tevbe ve istiğfar etmek bu geceyi ihyâ etmemiz için yeterli olan önemli ibâdet biçimleridir. “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” âyetini tefsîr eden Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeler.4

Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum.

Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöyle dersin: “Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.” (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)”5

Ebû Hüreyre’nin (ra) bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Kim Kadîr Gecesinde fazîletine inandığı ve sevabını Cenab-ı Hak’tan umduğu için ibâdete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır.”6

Mübarek Ramazanın sonuna yaklaştığımız bu günlerde Rabb’imiz tarafından bağışlanmak ve kulluğuna kabul edilmek en büyük gayemiz değil mi? Affa uğramak için uğraşmıyor muyuz? Günahlarımızı serip dökerek Rabb’imizden mağfiret talep etmiyor muyuz?

Çünkü O’nun bağışlaması, affı, mağfireti, merhameti bizden razı olduğunun alâmetidir.

Nitekim O’na döndürüleceğiz!

Nitekim O’na gidiyoruz!

Öyleyse, bu gece O’nun kelâmını daha fazla okuyarak günahlarımıza şefaatçi yapalım. Ne dersiniz?

Bu gece, O’na daha bir içten ve göz yaşları ile iltica edelim, O’na sığınalım. Affını ve mağfiretini isteyelim. Cehennemden kurtulmamızı dileyelim. Allah’ın rızasını talep edelim.


Kadir Gecenizi tebrik ederim.


1- Kadir Sûresi, 97/3,4,5, 2- Câmiü’s-Sağîr, 2/1040

3- Hac Sûresi, 22/72, 4- Sözler, s. 312

5- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1192, 6- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1186


Kur'an'ın müjdesiyle, bin aydan hayırlı olan Kadir gecenizi tebrik eder; hayırların celbine ve şerlerin def'ine vesile olmasını dilerim ...

ĄηêŁkå39™
09-15-2009, 03:15
hayırlı geceler :)

kelebek35
09-15-2009, 10:10
http://img528.imageshack.us/img528/4139/kadirxl1.jpgDoğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi Mübarek Olsun..
Hayırlara Vesile Olsun İnşallah..

Allah Hepimizin Dualarını Kabul Etsin.(Amin)

DİGİMAX
09-15-2009, 10:40
bin aydan hayırlı gecemiz mübarek olsun;dualarımız kabul olsun...

_SoN_
09-15-2009, 12:16
Kadir geceniz mübarek olsun arkadaşlar .

morciii
09-15-2009, 12:51
Dualarınız kabul olur inşallah herkese hayırlı geceler

Hasret
09-15-2009, 13:31
http://img2.blogcu.com/images/y/a/g/yagmurzerresi2/032dn3.jpg

NOYAN
09-15-2009, 14:03
kadir geceniz mübarek olsun, dualarımız kabul olur inşallah.

Melancholy
09-15-2009, 16:39
http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/68140.jpg


Bu gecede nasıl duâ edileceğini Hazret-i Âişe (r.a.) Peygamberimiz'e soruyor: "Yâ Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl duâ edeyim?" İşte Efendimiz'in cevabı:


Mehmet Paksu'nun yazısı...

Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilir?

Bu gecede nasıl duâ edileceğini Hazret-i Âişe (r.a.) Peygamberimiz'e soruyor:
"Yâ Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl duâ edeyim?"

Resulullah Aleyhissalâtü Vesselâm:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbü'lafve fa'fü annî"

Yani:

"Allah'ım! Sen affedicisin, kerem sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle, dersin' buyurdu."

Ayrıca gecede Kur'ân'a çok yer ayırmalı. Bol bol Kur'ân okumalı ve dinlemeli. Kendimizi Kur'ân'a muhatap etmeli. Kur'ân sanki ilk defa bize inmiş bir ruh hali içinde olmalı.

***

Kadir Gecesi neden bin aydan hayırlıdır?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süredir. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır.

Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğulları'ndan dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı.

Cebrail Aleyhisselâm geldi, "Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresi'ni okudu ve "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.

***

Mübarek gecelerde ölenler âhirete imanlı mı gider?

Bir kimsenin iyilik ve kötülüğü Allah'a olan kulluğu ile ölçülür. İmanı olduğu halde, İslâm'a uymayan hal ve hareketleri varsa bu insan günahkâr insandır.

Bu çeşit insanlar ölünce onları nasıl bir son bekler? Peygamber Efendimiz'in (a.s.m.) bu konudaki ifadeleri açıktır:

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz."

Bu gerçek başka bir hadiste de şöyle dile getirilir:

"Kim ne halde iken ölürse, Allah onu o şey üzerine diriltir." (Feyzü'l-Kadîr, 6: 226.)

Allah'a ve diğer iman esaslarına inanan bir insan, öldüğü zaman mü'min ve Müslüman sayıldığından Müslüman olarak işlem görür.

Böyle birisinin âhiretteki durumunu Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle dile getiriyor:

"Kim Allah'tan başka bir ilâh olmadığını bilerek ölürse cennete girer." (Müslim, İman: 43.)

Bir mü'min mübarek gün ve gecelerin birinde vefat ederse, Cenâb-ı Hakk'ın ona ayrı bir muamele edeceğine dair bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

"Bir Müslüman cuma günü veya gecesi ölürse Cenâb-ı Hakk onu kabir fitnesinden (sualinden ve azabından) kurtarır." (Tirmizî, Cenâiz: 73; Müsned, 2:176.)

Başta cuma günü ve gecesi olmak üzere, Kadir Gecesi gibi gecelerde vefat edenlere Cenâb-ı Hak o vakitlerin hürmetine ayrı bir muameleye tabi tutacaktır.

Bir mü'min ölmeden önce böyle bir gecede Cenâb-ı Hakk'ın affına ermişse haliyle bu nimetten faydalanacak ve kurtulacaktır.

Bunun yanında imandan yoksun olan, mü'minlere karşı sürekli düşmanlık duyguları taşıyan bir kimsenin durumu ebedi bir kayıp ve büyük bir hüsrandır. Kadir Gecesi'nde de ölse sonuç değişmeyecektir.

Bugün

tomqoliq
09-15-2009, 16:49
hepimizin kandili kutlı olsn :))))