PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Son Nefeste İmanın Önemi


kelebek35
07-24-2009, 11:27
Allah Teâlâ buyurdu:
'Ey İman edenler, Allaha karşı gerçekten/doğru olarak takva sahibi olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.' (Âlü İmrân 3/102)
Allah Teâlâ buyurdu:
"(Ölüm) zamanında bizim dayanılmaz azabımızı görünce; sadece Allah'a iman ettik ve ona ortak koştuklarımızı da inkâr ettik, derler.
Bu dayanılmaz azabı gördükleri zaman, artık imanları faydalı olmaz. Bu kulları arasında Allah'ın bir kanunudur. İşte orada kâfirler hüsrana uğramışlardır.' (Mümin 40/84- 85).[15] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn15)

Enes b. Mâlik'ten (Radıyaitahuanh):[16] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn16)
RaSÛlullah (Sallaİlahü aleyhi ve sellem) buyurdu kİ :
"Son anına bakmadan biri hakkında (sadece) hoşunuza gittiği için hemen karar vermeyin. Kişi, uzun zaman ya da bir dönem iyi işler yapar ki bu hâlde ölse cennete gidecek. Sonra bozulur ve kötü işler yapar.
Başkası da bir dönem kötü işler yapar ki o hâlde ölse cehenneme gidecek... Sonra düzelir ve iyi işler yapar. Allah, kişinin (temizliğinden dolayı) hayrını isterse ölümünden önce onu yönlendirir."
Oradakiler:
'Allah nasıl yönlendirir?' deyince
Peygamberimiz:
"Ona iyi işler yapma imkânı verir ve o hâlde ruhunu alır" buyurdu.[17] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn17)

Hz. Âİşe'den (Radıyallahü anhû):[18] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn18)
RasÛlullall (Sailalhhü aleyhi ve sellem) ŞÖVİ buyurdu '.
"Bir kişi cehennemlik olarak yazıldıysa; bir süre cennetlik işler yapsa da sonunda bozulur ve cehennemlik işler yapar, o hâlde ölür ve ateşe (cehenneme) gider.
Bir başkası cennetlik olarak yazıldıysa; bir süre cehennemlik işler yapsa da sonunda düzelir ve cennetlik işler yapar, o hâlde ölür ve cennete aidpr" gider."[19] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn19)

Ebû Nadre'den (Radıyaiiahü anh):[20] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn20)
Rasûluliah'ın ashabından biri hastalanmıştı. Sahabe onu ziyarete gitti, (baktılar ki) o ağlıyor ve sordular:
'Ey Ebû Abdullah, seni ağlatan şey nedir? Rasûlullah (Saiiaiiahu aleyhi w sellemj sana; 'Bıyığını kısalt[21] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn21) ve bana ulaşıncaya kadar buna devam et' demedi mi? (Yani bu kişinin cennetlik olacağına işaret edilmiştir.) '
O da dedi ki:
'Evet, ancak ben Rasûluliah'ın:
"Allah Teâlâ bir eliyle (varlıkların bir kısmını) tutar ve bunlar (kazançlarından dolayı) şurası içindir, ben sorumlu değilim, diğer eliyle de kalanları tutar, bunlar da (hatalarından dolayı) şurası içindir, der," sözünü işitttim. Şimdi ben, iki taraftan hangisinde olduğumu bilmiyorum, (onun için ağlıyorum.)[22] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn22)

Muâz b. Cebel'den (Radıyaiiahüanh):[23] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn23)
Rasûlullah (Saiiaiiahü aleyhi ve se/tem), ashâb-ı yemîn[24] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn24) ve ashâb-i şimal[25] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn25) ile ilgili âyeti okudu, sonra dedi ki:
"Allah varlıkları elleriyle tutar ve şöyle der: Bunlar (kazançlarıyla)[26] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn26)
cennette olacak, ben sorumlu değilim ve bunlar da (hatalarıyla) cehennemde olacaklar, ben sorumlu değilim. "[27] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn27)

İbn Abbas'tan (Radıyaiiahü anhümâ):[28] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn28)
EbÛ Hüreyre'nİn (Radıyallahü anh) RaSÛluIlall'tan (Sallallahü aleyhi ve sellem) rivayet ettiği şu (hadis) kadar, küçük günahı açıklayan[29] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn29) başka bir şey yoktur:
"İzzet ve celâl sahibi olan Allah'ın, insanoğluna takdir ettiği zina imkânı mutlaka gerçekleşecektir. Gözün zinası bakmak ve dilin zinası konuşmaktır. Nefis, (imkân bulduğunda) İster ve arzu eder, cinsel uzvu da buna katılır/onaylar ya da katılmaz/karşı çıkar."
NOT: Her insanın içinde günahtan bir hisse/nasib vardır ve o kişi bu imkânı ya kullanır ya da kullanmaz.
Peygamber Efendimizden bu hisse alınmış ve kalbi temizlenmiş, içi iman ve hikmetle doldurulmuştur. Bunları iki defa gerçekleşen şakk-ı sadr (göğsünün yarılması) hadisesinde görüyoruz.[30] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftn30)


[15] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref15) İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/193.

[16] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref16) Sened:
Sahih: Müsned, HI/120, H.no: 12153; Bu hadis. Ahmed b. Hanbel'in sülâsiyyâtmdandır. BkSefârînî, 1/799, H.no:131; Benzer rivayet için bk. 111/106, H.no: 11975; III/257. H.no: 13629; Tirmizî, Kader, 8, H.no: 2142, (hasen-sahih); Abd b. Humeyd, 1/410. H.no:1393; Ibn EbîÂsım. 1/174, H.no:393; Ebû Ya'lâ, V1/40İ-402, H.no:3756: VI/443, H.no:3829; VI/452-H.no:3840: Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, VII/219, H.no:6424; Makdisî, Muhtara, V/239. H.no:1865; VI/24-26, H.no: 1978-1980 (İsnadları sahihtir); Lâlkâî, IV/610, H.no:1089; Beyhakî, İ'tikâd, s. 157-158. Ayrıca 5/156. Hadisin tahricine bk. Heysemi, hadisin sahih ricaliylc rivayet edildiğini belirtir. Bk.Mecma\ VII/214.

[17] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref17) İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/193-194.

[18] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref18) Sened:
Sahih: Müsned, VI/107, H.no:24643; Benzer rivayet için bk. VI/108. H.no:24648; Müsnedü’l-Haris (Zevaidü’l-Heysemi), II/748, H.no: 741; İshak b. Rahiye, Müsned, II/312, H.no:837; Beyhaki, İtikad, s.184; Ebu Yala, VIII/128, Hno:4668.Heysemi, Ebu Yala tsrafından rivayet edilen ravilerinin, sahih ricali olduğunu belirtir.bk.Mecma’ VII/211-212,Ayrıca 5/156. hadisin tahricine bk.

[19] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref19) İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/194-195.

[20] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref20) Sened:
Sahih: Müsned, IV/176-177, H.no: 17525-17524 (Bu iki rivayet, Müsned'de "'Ebû Abdullah isimli bîr sahâbîden" başlığı altında yer alır); Benzer rivayet için bk.V/68, H.no:20546 (Bu rivayet de İsim verilmeden "bir sahâbiden" başlığı altında yer alır); V/401, H.no:23296. (Bu hadiste "Ebû Abdullah yani Huzcyfe" denilmektedir.) îbn EbîÂsım, 1/89, H.no:202; Deylemî, Firdevs, 1/174, H.no:651; Heysemî, hadisin râvîlerinin sahih ricali olduğunu söyler. Bk.Mecma\ VII/185-186. Hadîsin Müslim'de Ebû Abdullah'tan (Radıyaiiahü anh) rivayet edildiğini söyleyen Bennâ: "Müsned, Ebû Dâvûd ve Tirmizî'de Abdurrahman b. Katâde es-Sülemî'den (Radıyaiiahü anh), Ebû Ya'lâ'da (Bk.VI/144, H.no:3422; VI/172. H.no:3453) ise Enes'ten (Radıyaiiahü anh) şahidi bulunmaktadır."der. Bk.Bülûğu'l-emânî, 1/125. Heysemî, Ebû Ya'lâ'dakİ rivayette el-Hakem b. Sinan el-Bâhilî'nin bulunduğunu, bu zâtın ise pek kuvvetli olmamakla birlikte hadislerinin yazılabileceğini, diğer râvîlerin İse sika olduklarını belirtir. Bk.Mecma\ VII/186.
Bir başka rivayette hastalanıp ağlayan kişinin Muâz b. Cebel (Radıyaiiahü anh) olduğu ifade edilmektedir. Bu nakil için bk. îbn Mende, 1/239, H.no:102. Fakat Muâz b. Cebel'in (Radıyaiiahü anh) künyesi Ebû Abdurrahman olarak bilinmektedir. (Bk.İbnü'1-Esîr, Üsdü'l-ğâbe, V/187, Trc.no:4960). Muhtemeldir ki, benzer bir hâdise onun da başından geçmiştir. Aksi hâlde ensârdan Akabe'de, Bedir ve Uhud gibi büyük savaşlarda bulunmuş bir sahâbîye "Ey Ebu Abdullah" diye nida olunmaz, Ahmed b. Hanbel de Müsned'de "Ebû Abdullah isimli Rasûluliah'ın ashabından birinin hadisleri" diye ayrı bir başlıkta bu hadise yer vermezdi. İbnü'1-Esîr, bu sahâbînin ismini vermemiş, Ebû Kılâbe ile Ebû Nadre'nin kendisinden hadis naklettiği bir sahâbidir demekle yetinmiştir. Bk.Üsdü'l-ğâbe. VI/191-192, Trc.no:6062. Benzer bir rivayet için bk. Bir sonraki hadis: 9/160.

[21] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref21) Peygamberimiz bıyığı uzun olanlara; bıyığın kısaltılmasını tavsiye ederdi. Zira ağız yeme ve içme mekânıdır, temiz olmalıdır. Bk. Münâvî, Feyzu 'l-Kadîr 3/347.

[22] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref22) İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/195-196.

[23] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref23) sened:
Hasen: Müsned, V/239, H.no: 21976; /ön Afenrfe, 1/239, H.no:102. Heysemî, hadisin râvîieri arasında bulunan Berâ el-Ganevî'nİn, İbn Adiy tarafından zayıflığa yakın bulunduğunu nakletmiş, diğer râvîlerinin ise sika olduklarını; fakat Hasan'in Muâz'dan hadis işitmediğini belirtir. Bk.Mecma', VII/I20. Ancak, benzer bir hadisin Bezzâr tarafından Ebû Saİd el-Hudrî'den (Radıyaiiahü anh) rivayet edildiğini söyler. Bk.Mecma'. VII/186. Bennâ ise, Tenkîh sahibi îbn Hacer'in her İki hadise de (8/159, 9/160) "hasen" hükmünü verdiğini belirtir. Bk.Bülûğu'l-emânî, S/125.

[24] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref24) Ahirette kitabı sağdan verilenler, yani iyi insanlar.

[25] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref25) Ahirette kilabı soldan verilenler, yani kötü insanlar.

[26] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref26) Bu ilaveler için bk. 10/161 nolu hadis.

[27] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref27) İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/196-197.

[28] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref28) Sened:
Sahih: Müsned, U/216, H.no: 7705; Benzer rivayetler için bk. 11/317, H.no: 8199; 11/329, H.no: 8338; 11/343, H.no: 8507; 11/344, H.no: 8520; 11/349-350. H.no: 8582; 11/372, H.no: 8829; H/379, H.no: 8915; 11/411, H.no: 9302; 11/431, H.no: 9528; 11/528, H.no: 10773: N/535, H.no: 10853; 11/536, H.no: 10862; Son rivayetin lafzı şöyledir: (Bu hadis sonraki konularda tekrar edilecektir.)
Hemmâm b. Münebbih, Sahîfe, H.no: 106; Buhûrî, Kader, 9; Müslim, Kader, 20-21; Ebû Uâvûd, Nikah, 43, H.no:2152-2154 (Bu rivayette "Eller de zina eder, bunların zinası (haram °)an şeyleri) tutmak; ayaklar da zina eder, bunlarınki (haram kılınan yerlere) gitmek; ağız da zina eder, onunki ise (haram) öpüştür." (2153) Bir diğer rivayette "kulağın zinası (haram şeyleri) dinlemektir," ilavesi vardır. (2154); Hâkim, I/12I, H.no: 180; Beyhakî, es-Sünenü'l- kübrâ, VII/89, H.no: 13287; X/185; ŞuabüUmân, IV/365-366, H.no: 5427-5428; Nesâî, es- Sünenü'l-kübrâ, VI/473, H.no: 11544; Deylemî, Firdevs, 111/61, H.no:4169. İbn Mes'ûdMan (Radıyallahü anh) benzer bir rivayet için bk. Müsned, 1/412, H.no: 3912; Heysemî, hadisin Ebû Ya'lâ, Bezzâr ve Taberânî tarafından da rivayet edildiğini ve ricalinin sahih râvîlerİ olduğunu söyler. Bk.Mecma', VI/256.

[29] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref29) Lafız mânâsı;'benzeyendir\ ancak 'açıklayan' olarak mânâ verildi, zira teşbih açıklamak için yapılır.

[30] (http://www.ilahi-tr.org/mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Muhtar/Belgelerim/Mehmet%20Halife%20DOĞAM%20Merkez%20Vaizi%200506314 9550/hadis%20ansiklopedisi-23kitap.chm::/k/kader/ahmed.htm#_ftnref30) İki defa gerçekleşen göğsünün yarılması hadisesinin biri Rasûlullah küçükken, diğeri de îsrâ gecesi olmuştur.
a- Küçükken gerçekleşen şakk-ı sadrla ilgili haber;
(Bk. Müslim, İman 262; Ahmed, III/149; Hâkim, 11/575; Ebû Ya'Iâ, VV224; EbûAvâne, I/U3; İbn EbîŞeybe, Vll/330)
b-İsrâ gecesi gerçekleşen şakk-ı sadrla ilgili haber;
(Bk. Buharı, Salât 1, Hac 79, Enbiyâ 5; Müslim, İman 263; Ahmed, V/122, 143: Ebû 'id, Vl/295; Ebû Avâne, 1/119).
İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/197-198
__________________