PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sabrın Mükafatı


kelebek35
07-24-2009, 11:22
Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

«Müslümana isabet eden hiçbir fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza, iç sıkıntısı ve hatta vücuduna bir diken batması yoktur ki, Allah bu musibetlerden dolayı, o müslümanın hatalarını örtüp, bağışlamasın.» (Buhari)

Ebu Hureyre (r.a)'den, Rasulullah (s.a.s)'in şöyle dediği rivayet olunmuştur:

«Allah kimin hayrını dilerse, onu musibetlerle imtihan eder.» (Buhari)

Abdullah b. Mes'ud (r.a)'den rivayete göre, şöyle demiştir:

«Rasulullah (s.a.s)'in hastalığında vücudu hummanın sıcaklığından şiddetle sarsıldığı sırada huzuruna varmıştım. Ve:

«Ya Rasulallah! Bu hummanın sıcaklığından çok ızdırap çekiyorsunuz» dedim. Ve yine:

«Ya Rasulallah! Bu hummanın iki kat ızdırabı var, elbette sizin için iki kat ecri ve mükafatı vardır» diye arzettim. «Evet» deyip beni tasdik ederek:

«Hiçbir müslüman yoktur ki, ona hastalık isabet ettiğinde Allah (c.c) onun hatalarını ağacın (sonbaharda) yaprakları döküldüğü gibi dökmesin» buyurdu. (Buhari)

İbn-i Abbas (r.a)'den bazı ashabına (ki İbn-i Rebah'tır) şöyle dediği rivayet olunmuştur:

«Ey Ata! Sana cennet kadınlardan bir kadın göstereyim mi?» demiştir. O da:

«Evet, gösteriniz» demesi üzerine İbn-i Abbbas şöyle demiştir:

«Şu zenci kadın yok mu? Bu kadın bir kere Rasulullah (s.a.s)'e gelip:

«Ya Rasulallah! Ben saralanıyorum, saralanınca da açılıyorum. Allah'a benim için dua buyurunuz» dedi. Rasulullah:

«Ey kadın! İstersen hastalığına sabret. Bunun mukabilinde sana cennet vardır, istersen şifa vermesi için Allah'a dua edeyim» buyurdu. Kadın:

«Ya Rasulallah! Hastalığıma sabrederim, ancak ben açılıyorum. Açılmamaklığım için Allah'a dua buyurunuz» diye rica etti. Rasulullah dua etti. (Bundan böyle edep yerleri açılmaz oldu.)» (Buhari)

HADİSLERDEN NE İSTİFADE EDERİZ
- Allah (c.c) mü'minleri hastalık, keder, sıkıntı yada diğer insanlardan gelebilecek herhangi bir eziyet yada bunlara benzer bazı meşakkatlerle imtihan eder.

Böylelikle sabredenlerle, sabretmeyenleri birbirinden ayırır. Bu eziyetler kişinin Allah'a yakınlığına ve İslam yolunda yapılan çalışmaların çokluğuna göre artar. Allah'ın salih, muttaki ve mücahid kulları daha büyük zorluklarla imtihan edilirler.

Bu tür meşakkatlere sabrın ecri alemlerin Rabbi o Allah'ın rızası ve geçmiş hataların ve haramların sonbarda dökülen yapraklar gibi kişiden sıyrılıp gitmesi ve affedilmesidir. Bu eziyetlere karşı sabretmeyen kişinin kaybı ise iki yönlüdür. Hem Allah'ın rızasını kaybetmek, hem de boşu boşuna bu eziyetleri çekmek...

alıntı
__________________