PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gönül İnsanı


kelebek35
07-08-2009, 22:48
1- Tam bir ruh ve mana kahramanıdır.
2- Kalbi ve ruhi hayatı programlıdır.
3- Son derece iradeli, hep tetikte, tevazu ve mahviyet insanıdır.
4- Hakkı tutup kaldıran, diğerkam, alabildiğine sabırlı ve temkinli,
konuşmaktan daha çok yaşayan bir aksiyon insanıdır.
5- Ağyarı ahına agah eylemez.
6- Hedefinde hep Allah rızası vardır.
7- O’nun hatırı söz konusu olduğunda bütün arzu ve isteklerinden vazgeçer.
8- Herkese sinesini açar.
9- Allah’tan başka kimseden bir şey beklemez.
10- Herkesle uyum içinde olmaya çalışır.
11- Kimseye düşmanlık beslemez.
12- Dini, ülkesi ve ülküsü adına hizmet eden hemen herkesi sever.
13- Kendi çalışmalarının yanında Allah’ın tevfik ve inayetine son derece önem verir.
14- Her hareketinde tevfike mahzar olma yollarını araştırır.
15- İnayete vesile olan birliğe ve beraberliğe son derece ehemmiyet verir.
16- Hareket çizgisi doğru olan hemen herkesle müşterek iş yapmaya koşar.
17- Böyle bir vifak anlayışı için çok defa kendine rağmen bir yol izler.
18- Bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısıdır.
19- Bütün hareketlerini O’nun hoşnutluğuna bağlar.
20- O’nu memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterir.
21- Böyle bir hedefe ulaşmak için bütün varını feda edebilir.
22- Dünyevi ve uhrevi her şeyden gerektiğinde vazgeçebilir.
23- Onun düşünce dünyasında “Benim yapmam”, “Benim başarmam”,
“Benim sonuçlandırmam” gibi merdut mülahazalara asla yer yoktur.
24- Hakkı kim kaldırırsa kendi yapmış gibi onun adına sevinir.
25- Öncülük yapma şerefini başkalarına bırakır.
26- İman ve insanlığa hizmet yolunda başkalarını daha
başarılı ve liyakatli görerek onlara hizmet yolunu hazırlar,
sonrada bir adım geriye çekilerek insanlardan bir insan olur.
27- Her zaman kendiyle yaka paça ve kendi ayıplarıyla meşgul bulunur.
28- Kimsenin eksiğiyle gediğiyle uğraşmaz.
29- Hep güzel örnek olma yolundadır.
30- İnsanların ayıplarına kusurlarına göz yumar.
31- Elli defa rencide edilse bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmez.
32- Hayatını iman-ı kamil yörüngeli ve ihlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilir.
33- Duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla öylesine Hak rızasına kilitlenir ki
bütün dünyayı ve masivayı ona verseniz onu hedefinden çeviremezsiniz.
Hatta cennetleri verseniz çeviremezsiniz.
34- Aynı yolda yürüyüp, aynı mefkureyi paylaşanlarla asla rekabete girmez.
35- Onları katiyen kıskanmaz.
36- Onların noksanlarını giderir, eksiklerini tamamlar.
37- Onları hep vücudun bir uzvu gibi görür.
38- Tam bir isar ruhuyla makam, mansıp, paye, şöhret, nüfuz, müesseriyet… gibi maddi
ve manevi hemen her konuda yol arkadaşını öne çıkarır ve kendi gerilerden geri
çekilerek onların başarılarının dellalı olur.
39- Başkalarının düşüncelerine hep saygılı kalmaya çalışır.
40- Paylaşmaya, beraber yaşamaya açık durur.
41- Oturur kalkar aynı mefkure insanlarıyla müşterek hareket etme yollarını araştırır,
müşterek projeler geliştir, “ben” yerine “biz” i ikame etme gayreti gösterir.
42- Başkalarının mutluluğu yolunda rahatlıkla kendi saadetini feda edebilir.
43- Kimseden bir teveccüh beklemez.
44- Böyle bir beklentiye girmeyi kendi adına sükut sayar.
45- Yılandan çıyandan kaçar gibi önde görünmekten,
namdan-şandan kaçar ve unutulma murakabesine girer.
46- Kimseye tecavüz etmez, saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmaz.
47- En kritik durumlarda bile bir gönül eri olmanın gereklerini
tamı tamına yerine getirmekten asla geri durmaz.
48- Her zaman fenalıklara iyilikle mukabelede bulunur.
49- Kötülükleri kötülerin işi sayar ve bir iyilik abidesi gibi davaranır.
50- Hayatını Kuran ve sünnet çizgisinde
Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşar.
51- Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunur.
52- Kendine nispet edilen güzellikleri “her şey O’ndan” deyip gerçek sahibine verir.
53- İradeye vabeste işlerde de her zaman “ben” yerine “biz” e sığınır.
54- Hiç kimseden korkmaz. Hiçbir hadise karşısında paniğe kapılmaz.
55- Allah’a dayanır, sa’ye sarılır, tevfike ram olur ve
doğru bildiği şeylerden asla geriye durmaz.
56- Kimseye gücenmez, Hele Hakka dil beste olanlara katiyen kırılmaz.
57- Yol arkadaşlarını herhangi bir fenalık içinde gördüğünde onlardan uzaklaşmaz.
Perdeyi yırtmaz, onları utandırmaz, utandırmak bir yana böyle bir fenalığı gördüğünden
ötürü büyük bir hata işlemiş gibi kendini kınar ve kendine sorular yöneltir.
58- Müminlerin hallerini hep iyiye yorumlar. Katiyen olumsuz Mülahazalara girmez.
59- Hareket ve faaliyetlerini, bu dünyanın bir ücret yeri
değil de hizmet yeri olduğu mülahazasına bağlar.
60- Memur bulunduğu sorumlulukları fevkalade bir disiplin içinde yerine getirir.
61- Netice ve sonuçlarla meşgul olmayı Hakka karşı bir saygısızlık sayar.
62- Dine, imana ve insanlığa hizmeti Hak rızasının en büyük vesilesi sayar.
63- Ne düzeninin bozulmasından nede tüm insanların ona karşı olmasından sarsılır.
64- Bu dünya darılma dünyası değil dayanma dünyası der
65- Hep azmi ikdamda bulunur.
66- Bütün musibetlere karşı sabreder ve dişini sıkar dayanır, şükreder.
İnsani değerlerin hor görüldüğü, dini düşüncelerde kırılmaların yaşandığı,
her taraf başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde, başka bir şey değil,
bu kabil gönül insanlarına hem de hava kadar, su kadar ihtiyacımız olduğunu
bir kere daha hatırlatarak bu faslı da noktalayalım.
Eklenecek hiçbir söz yok bunların üzerine.
Sadece bir tavsiyem var gönül insanı adaylarına.
Gelin bu yazıdaki bütün maddeleri ezberleyelim ve kendimize bunları rehber edinelim.
Ebede giden yolculuğumuzda bu maddeler bize fener olacak ve yolumuzu aydınlatacaktır.
Artık bir yerlerden başlamalıyız. Ne dersiniz…

Alıntıdır

CanDostu
07-10-2009, 08:10
http://www.youtube.com/watch?v=_d2M5JYb7jk