PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Na't ..


ALONE53
06-05-2009, 13:55
Na't

Müptelâ-yı mihnet-i mâsivâyım Efendim!
Garîk-i bahr-i isyân u rüsvâyım Efendim!

Açılsın ne olur cemâl-i pâkinden nikâb!
Yüzüne aşinâ-yı pür-vefâyım Efendim!

Varıp bezmine âşıkân bin bir leâl ister,

Ben bir garîb-i nâlân u şeydâyım Efendim!

Geçer candan, girenler haremgâhına bir kez,

O dertten bin belâya müptelâyım Efendim!..

Olur Mecnûn görenler ruhsârını a cânân!

Kapında mülk-i serâp bir gedâyım Efendim!

Esîr-i dâm-ı firkatte hep yandım yakıldım;

Her subh u şâm inim inim bir nâyım Efendim!

Seherler bûy-ı huzûrunla tüterken her şeb,

Ben neden nâr-ı hasrete yanayım Efendim!

Gel kerem kıl bırakma bendeni bu hicrânla!

Kılmazsan kerem, nasıl dayanayım Efendim!

M. Fethullah Gülen ZAMAN