PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Salavat-ı Şerifeler


CanDostu
04-20-2009, 23:17
1.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala muhammedin ve ezvacihi ve zürrüyetihi kema salleyte ala ibrahime ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala ali ibrahime inneke hamidün mecid...

2. Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala ali Muhammedin...

3,Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike...

4. Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin verham Muhammedin ve ale Muhammedin ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime fil alemine inneke hamidün mecid.

5. Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin nebii ve ezvacihi ümmehatil mü'minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala İbrahime inneke hamidün mecid.

6. Salavat-ı şerife

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime inneke hamidün mecid.

7.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmaine ya erhamer rahim.

8.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala ehli beytihi.


9,Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselati şey'ün. Vermam Muhammeden ve ale Muhammedin hatta yebka menerrahmeti şey'ün. ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey'ün. Ve sellim ala Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.

10. Salavat-ı şerife

Allahümme takabbel şefaate Muhammedinil kübrâ verfa derecetehül ulyâ ve âtihi sü'lehü fil âhireti vel ulâ kema âteyte İbrahime ve Mûsa.

11.Salavat-ı şerife

Ve salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedininnillezi nuruhü min nuril envari ve eşraka bi şuai sırrıhil esrarü. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala ehli beytihil ebrari ecma'ine.

12,Salavat-ı şerife

Allahümme rabbel hilli vel harami. Ve rabbil meş'aril harami. ve rabbel beytil harami. Ve rabber rükni vel makami. Eblig liseyyidina ve mevlana Muhammedin minnes selame.


13.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala cemi'i ashabi Muhammedin...

14.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehuz zakirune. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihul gafilun.

15.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai verricali.


16.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala nebiyyir rahmeti. Allahümme salli ala şefi'il ümmeti. Allahümme salli alâ kâşifil gummeti. Allahümme salli alâ mücliz zulmeti. Allahümme salli ala mûlin ni'meti. Allahümme salli alâ mü'tir rahmeti.

17.Salavat-ı şerife

Alahümme salli alen nebiyyil hâtimi. Allahümme salli aler resûlil hâtimi. Allahümme salli alel Mustafel kaimi. Allahümme salli alâ resûlike ebil kasimi.

18,.Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlülü habibike. (Selasen) Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlülü halilike. (Selasen)

Selasen bu Salavatı üç defa okuyun demektir.

19.Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fil ervâhi ve alâ cesedihi fil ecsâdi ve alâ kabrihi fil kubûri ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

20.Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüz zâkirûne. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ gafele an zikrihil gafilûne.

21.Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe yevmel kıyameti.

22. Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âdeme ve Nûhin ve İbrâhime ve Musâ ve İsâ ve mâ beynehüm min en nebiyyine salâvatüllahi ve selâmühü aleyhim ecmaine...

23.Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ ebinâ Âdeme ve ümminâ havvâe salâte melâiketike ve a'tıhimâ miner rıdvâni hattâ türdiyehümâ ve eczi hima. Allahümme mâ câzeyte bihî eben ve ümmen an veledeyhima..

24.Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ seyyidina Cibrile ve Mikâile İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine..

25.. Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ alimte ve mil'e mâ alimte ve zinete mâ alimte ve midâde kelimâtike..