PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Aldırış Etmediğimiz Günahlarımız


Hasret
04-20-2009, 13:52
1-Malayani: Lüzumsuz konuşmalar ve işlerResulullah(SAV): “Kişinin faydasız işleri terk etmesihttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif onun İslami(hayatının) doğru ve sahih olmasının alametidir”(Tirmizi- İbn-u Mace) buyurmuştur Yine ferman etti ki: “Her kim bir mecliste oturur dahttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif bir an bile Allah’ı anmazsahttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif kıyamet günü bu meclis o kimse hakkında hasret ve pişmanlığa sebep olacaktır”

2-Alay etmek: Alay etmenin çok çeşitleri vardır:

a-Birinin yürüyüş tarzınıhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif oturup kalkmasını ve gülüp konuşmasını taklit etmek veya dış görünüşühttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif şekil ve suretiyle alay etmek

b-Birinin konuşma ve hareketlerine gülmek

c-Gözhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif el ve ayak işaretleriyle birinin ayıbını meydana çıkarmak

3-Kusur Aramak ve Rüsvay etmek

4-Gizlice birini dinlemek: Hadis-i Şerifte buyruluyor ki; “Her kim bir şahıstan konuşmasını gizlediği haldehttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif ohttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif herhangi bir hile ile onu dinlersehttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif kıyamet günü onun kulaklarına eritilmiş kurşun damlatılacaktır(tele kulakçıların kulakları çınlasın)

5-Birini soyundan dolayı kötülemek

6-Kendi soyunu inkar edip başka bir soydan olduğunu söylemek

7-Birinin evine izinsiz girmek ve bakmak

8-Sövüp saymak ve çirkin sözler sarf etmek Resulullah(SAV): “Mümin ayıplamazhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif lanet etmezhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif sövmez ve çirkin söz söylemez” buyuruyor(Tirmizi)

9-Herhangi birisine veya bir hayvana lanet etmek: “Binlerce Müslüman ve özellikle kadınlar bu tadsız ve faydasız günaha müptela olmuşlardır Onların ağzından “Allah’ın belasıhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif lanet olasıcahttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif melun herifhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif başına ateş düşsünhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif gazaba uğrayasın” vs gibi beddualar düşmüyor Ağız öyle alışmış kihttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif her sözle birlikte bu lanet kelimelerinden biri tekrar edilmektedir Hâlbuki bütün bunlar lanet kelimeleridir Bunların kullanılmaları haramdır Söyleyen kişinin hem dünyada hem de ahirette helak olmasına sebeptir

10-Söz gezdirme ve koğuculuk: Hadiste:“Yalancılık yüzü kara çıkarır Söz gezdirmek ise kabir azabına sebep olur”(Taberani) buyruluyor

11-Kötü lakaplarla insanları çağırmak İmam Nevevi (R Aleyh) Kitab’ul Ezkar’da şöyle yazıyor: “Kişiyi sevmediği lakapla anmakhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif âlimlerin ittifakıyla haramdır O lakaplahttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif ister kişinin hâli ve vasfı zikredilsinhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif isterse anan babasınınhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif hüküm değişmez”

12-Âlimlere ve velilere saygısızlık etmek: Hadis Hafızı İmam İbn-i Asakir diyor ki: “Allahu Teala’nın malum ve meşhur olan bir âdeti dehttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif alimlerin kusurlarını araştıran ve onların haysiyetiyle oynayan kimseleri rezil ve rüsvay etmesidir”

Muhammed Şefihttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif şu önemli ikazı da yapmakta: “Bununla yetinmeyiphttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif ümmet “hizipleşme” denilen büyük azaba düçar olmuştur Ümmet guruplara ayrılmış ve her guruptaki insanlarhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif saygı ve hürmetle ilgili bütün ayet ve hadisleri sadece kendi guruplarının âlimlerine ait olduğunu zannetmeye başlamışlardır Kendi âlimleri dışındaki âlimlere ne kadar dil uzatılsa da hiç ilgilenmemektedirler”

13-Ayeti kerime ve hadis-i şerif yazılı kâğıtlara saygısızlık etmek

Muhammed Şefi hazretleri bu konuda “Mektup yazarken Allahu Teala’nın ismini yazmak yerine “bifadlihi teala” veya “bismihi teala” yazılabilir” diyor Mektupların yere düşebileceğinden dolayı(Not: Üstad Bediüzzaman’ın mektuplarında “bismihi subhenehu” diye başlamasının bir hikmeti bu olsa gerek)

14-Yolları veya insanların oturup kalktıkları yerleri kirletmek: Bir hadis-i şerifte Resulullah (SAV) “Lanete sebep olan üç şeyden sakının” buyurdu Sahabe-i Kiram; “Onlar nelerdir ya Resulullah?” dediler Buyurdular ki; “Su kenarlarınahttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif yollarahttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif insanların oturup kalktıkları gölgeliklere kaza-i hacet yapmaktır”

“Burada geçen günahın sadece kaza-i hacet gidermekle ilgili olmayıphttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif insanlara eziyet veren her şey buna dâhildir; Tükürmek ve sümkürmekhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif nefret verici şeylerin ve meyve kabuklarının insanların geçtiğihttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif oturup kalktığı yerlere atılması da bu günaha dâhildir Maalesef hiçbir Müslüman bunun günah olduğunu bilmemektedir”

15-İdrar çırpıntılarından ve damlalarından kaçınmamak

16-Canlı bir yaratığı ateşe atmak

17-Yalancı şahitlik: “Bir doktorun hasta olmayan birisine hasta raporu vermesi de yalancı şahitliktir Kopya çekmek de yalancı şahitliktir Hak edilenden daha az veya daha fazla puan vermek de yalancı şahadettir Halka erzak ve yardım dağıtımında muhtarların ve mahalle halkının görüşü alınarak muamele yapılmaktadır O haldehttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif müstahak olmayanlar hakkında gerçeğe aykırı yazılar yazmak da bir nevi yalancı şehadettir Zayıfhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif cılız ve sağlıksız hayvanların kesimi içinhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif yetkili makamın sağlıklı olduğuna dair belge vermesi de yalancı şahitliktir Gözünün önünde yapılmamış olan muamele evraklarını “görüldü” diye imzalamak da yalancı şahitliktir

18-İnsanların geçtikleri yolları daraltmak Yollara gelişi güzel araba park edip trafiği engellemek de aynı hükme girer

19-Eksik ölçüp tartmak Selef-i Salihinden bazıları bu kimseler hakkında şöyle buyurmuşlardır: “Bir dâne karşılığındahttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif cennetin nimetlerini feda ediphttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif cehennemin acıklı azabını satın alanlara yazıklar olsun”

Selef-i salihinden biri de şöyle anlatmıştır: “Ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gitmiştim Ona kelime-i şehadeti telkin etmeye başladım O kelime-i şehadet getirmeye çalıştıysa da dili bir türlü dönmedi Biraz sonra kendisine gelince “Sana kelime-i şehadeti telkin ettiğimde niye söylemedin” deyincehttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gif “dilimin üzerine terazinin dili konuldu Bundan dolayı kelime-i şehadeti getiremedim” deyince “Aman Allahım! Sen eksik mi tartardın” dedim O da cevaben; “Hayır! Vallahi asla öyle değil Sadece uzun zaman terazime ayar çekmediğimden az bir şey fark ediyordu” dedi.

Kaynak:
Tatsız Günahlar- Muhammed Şefi Deobendi-terc: Muhammed Ceren- Gülistan Neşriyat-İst

CanDostu
04-20-2009, 15:52
ALLAH razi olsun senden inşaALLAH @>-->--