PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sizin Kalbiniz Hangisi


Hasret
04-20-2009, 13:50
1-Selim kalp:Kendisinde þekhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gifþüphe olmayan kalbin hastalýklarýndan arýnmiþ kalp.

2-Münib kalp:Günahlardan Rabbine tövbe ediphttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gifRabbýne yönelen kalp.

3-Mümin kalp:Ýman kendisine yapýþmýþ http://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gifiman içine iþlemiþ kalp.

4-Mutmain kalp:Allah(cc)ýn zikriyle sukunet bulan kalp.

5-Huþulu kalp:Ýlahi heybet içine iþlemiþhttp://www.tatliaskim.com/images/smilies/virgul.gifhuþu ile dolmuþ kalp.

6-Ürperen kalp:Azameti ilahiyeden titreyen ürperen kalp.

7-Sabit kalp:Ýmanýn sapa saglam yerleþtiði kalp.

8-Geniþlik kazanmýþ kalp:Gönlü ilahi feyze kab olmuþ geniþ kalp.

9-Hasta kalp:Þüphe ve nifak hastalýgý olan kalp.Münafýklarýn kalbi

10-Mühürlenmiþ kalp:Hakka ve hakikate perdeli mühürlü kilitli kalp.

11-Örtülüý kalp:Kalpleri örtü ile hakka örtülmüþ kalp.

12-Paslý kalp:Ýsyanlarla üzeri paslanmýþ kalp.

13-Kör kalp:Hakký göremeyen kalp.

14-Gafil kalp: Dünya hayatýna dalýp gaflette olan kalp.

15-Katý kalp:Ürpermeyen taþ gibi olmuþ kalp.