PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SEÇME HADİSLER


CanDostu
04-19-2009, 14:17
http://www.islamgulleri.org/images/blok/cicek.gif


1. Buhâri serif hadislerinden; Resûl-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki: "Bir kimse, gece uykudan uyanip bir taraftan diger tarafina döner ve "Lâ ilâhe illallah vahdehû la serikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli sey'in kadir ve Allâhüm magfirli” derse ve kalkip abdest alip, iki rekat namaz kilarsa yapacagi bütün duâlar kabul edilir."


2. Câmi-üs Sagir cilt 3, s.349:
"Bir kimse geceleri süre-i Duhan' i okursa, evvelki günahlari affolunur."


3. Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinden (k.s)rivayet olunmustur. "Bir kimse 70.000 defa 'Lâ ilâhe illallah' derse, günahlari magfiret olunur."
Muhyiddin-i Arabi Hazretleri (k.s) buyurdu ki; "Bu hadis-i serifi gördügümde 70.000 kelime-i tevhidi çekmistim fakat sevabini kimseye bagislamamistim. Bir ziyafette idim, orada ehl-i mükâsefeden (kesif ehli, meczub) bir genç vardi. Yemek esnasinda bu genç birden aglamaya basladi. Niçin agladigini sordum. Anne ve babasini azapta olarak gördügünü söyledi. Ben de içimden ‘Yarabbi okumus oldugum 70.000 kelime-i tevhidin sevabini bu gencin anne ve babasinin ruhuna bagisladim’ dedim. Genç birden gülmeye basladi. Anne ve babasinin üzerinden azabin kaldirildigini söyledi. O zaman anlasildi ki hadis sahihtir. Ayni zamanda genç de ehl-i kesiftendir."
16-17. sifâ-i serif Aliyül Kâri cilt 2, s.399 ve Câmi-üs Sagir cilt 1, s.145:
Resül-ü Kibriya Efendimiz (s.a.v) buyurmuslardir; "Bir kimse sabah ve aksam namazlarini kildiktan sonra, kimse ile konusmadan yedi defa `Allahümme ecirni minennâr' dûasini okursa ve o gün veya gecesinde vefat ederse, Cenab-i Hak o kimseyi cehennemden hâlâs eder".

4. Câmi-üs Sagir Cilt 3, s.348:Resûl-ü Kibriya Efendimiz (s.a.v) buyurmuslardir; "Bir kimse gecelerde yüz ayet okursa, o kimse gâfiller defterine yazilmaz." Bazi büyüklerimiz burada yüz ayetten murad, gece namazinda okunan ayetlerdir diye tefsir etmislerdir.

5. Resûl-ü Kibriya Efendimiz (s.a.v) buyurmuslardir;"Bir kimse sûre-i Bakara' nin nihâyetinden geceleri iki ayet okursa, o kiraat o kimseye kâfi gelir, yani o geceyi ihyâdan ve kiraat-i Kur'an' dan ve itikata taalluk eden kelamlardan (din, zikir ve duadan) cem'isine tâbi olur. seytanin serrinden de emin olmaya kâfidir.” (Not: Bu ayetler Âmenerrasûlü' dür.)

6. imam-i Âzam Efendimizden (rh. a) rivayetle: Hâfiz Necmül Mugayiddin Hazretleri buyurdular ki "Kalbimden öyle geçirdim ki, eger rüyamda Rabb'imi görürsem O'na Yâ Rabbi, mü'min kullarin senin azabindan nasil necât bulurlar? diye sorayim. Sonra rüyamda gördüm ve Rabb'im dedi ki; "Bir adam her sabah ve aksam su duayi okursa, benim azabimdan emin olur;
"Sübhânel ebediyyil ebed. Sübhânel vâhidil ehad. Sübhânel ferdis samed. Sübhâne râfi'issemâi bigayri amed. Sübhâne men basatal arda alâ mâin cemed. Sübhâne men halakal halka fe ehsâhüm aded. Sübhâne men kasemel erzâke velem yense ehad. Sübhânellezi lem yettehiz sâhibeten ve lâ veled. Sübhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüvven ehad.” Buna Süleyman Aleyhisselâmin Dûasi da eklenmelidir; "Sübhâne men yerâni. Ve ya'rifu mekâni. Ve yesmeu kelâmi. Ve yerzukni ve lâ yensâni."

7. Müslim ve Bezzâziye Fetvasinda yazilidir: "Mü'min ve müslim, su duâyi sabah ve aksam okumalidir (Bazi kitaplarda üçer defa okunmasi tavsiye edilir). Zirâ bu duâ insani küfürden muhafaza kilar."
"Allâhümme inni eûzü bike min üsrike bike sey'en ve ene e'alemü ve estagfiruke limâ lâ e'alemü inneke ente allâmül guyûb".

8. Seyyidül istigfâr; Buhâri hadislerinden: Resülullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; "istigfar duâlarinin seyyidi budur. "Allâhümme ente Rabbi, lâ ilâhe illâ ente halakteni ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve vâ’dike, mestetagtü eûzübike min serri mâ senagtü, ebû-u leke bini’metike aleyye, ve ubûb-u bizenbi fagfirli feinnehû lâ yagfiruzzunûbe illâ ente".
Her kim bu duâyi kalbiyle, sevap faziletine inanarak gündüz okursa ve o gün aksam olmadan ölürse veya gece okursa ve sabah olmadan ölürse ehl-i Cennet olur.

9. Buhâri cilt 12, s.368:
Eshâb-i Kirâm' dan Huzeyfe (r.a) rivayet etmistir:
"Bir kimse yataga girince sag tarafina dönüp sag elinin sag yanaginin altina koyarak, su duâyi okusun; "Bismüke, Allâhümme emûti ve ahya” (Allahim senin ismini anarak ölür ve dirilirim). Uykudan uyanirken de söyle söylesin; "Elhamdülillezi ahyâna be’adema emâtemâ ve ileyhin nusûr" (Allaha hamdederim ki beni uyuduktan sonra diriltti. Öldükten sonra da diriltecek)

10. Ashabtan Osman ibn-i Ebil As (r.a) rivayet etmistir: Vücûdumdaki agri ve sizidan Resûl-ü Ekrem (s.a.v) Efendimize sikayet ettim. Efendimiz buyurdular ki; "Elini vücudundaki agriyan yere koy, o halde üç kere Bismillah dedikten sonra su duâyi elini kaldirmadan oku; "Eûzü bi izzetillâhi ve kudretihi min serri mâ ecidü ve üzâhürü".

11. Müslim-i seriften Âise (r.anha) `dan rivâyet olunmustur. Câmi-üs Sagir’ den alinmistir.
"Elini agriyan ve sizlayan yere koy, elini kaldirmadan söyle dua et: "Bismillah, eûzü bi izzetillâhi ve kudretihi min serri mâ ecidü min vec'i hâzâ"". Bu duâyi iki kere okumalidir, bilmeyene baskasi da okuyabilir (imam-i Müslim' in rivâyetine göre yedi defa okumalidir).

12. Ebu Davud ve Tirmizi' den rivâyetle:
"Bir kimse sabah ve aksam ihlâs ve Muvazzateyn sûrelerini üçer kere okumaya devam ederse, o kimseye kâfi gelir. Her türlü mekruhtan emin olur.°
Riyâzüssâlihin s.552

13. Ebû Davud ve Tirmizi' den rivâyetle: ibn-i Abbas (r.a) 'dan rivâyet edilmistir.
Resûl-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir ki; "Bir adam, bir hastanin ziyaretine giderse o hastanin karsisinda su duâyi yedi kere okusun. Eger hastanin eceli gelmediyse Cenâb-i Hak Teâlâ sifâ ihsan eder; "Es'elullâhi el Azim, Rabbül arsil Azim. En yesfike" (Ben ars-i âlânin Rabbi olan Allah-ü Azimüssan' dan sana sifâ ve âfiyet vermesini niyaz ederim)".

14. Ebû Davud ve Tirmizi' den rivâyetle: Hz. Osman (r.a)' dan rivâyet edilmistir.
Resül-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir ki; "Her kim her sabah ve her aksam, üç kere Besmele-i serif-i bu sekilde okursa, o gün o adama hiçbir kimseden zarar gelmez;
"Bismillâhillezi lâ yedurru mâ ismihi sey'in filardi vemâ fissemâ-i ve hüve semi-ül Alim".

15. Tahtavi, Meraül Ferah, Ni'metil islâm s.242, Raâmuz s.439
Hz. Ayse (r.a)' den rivayetle:Resûl-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir ki; "Bir adam Cuma namazini tamamladiktan sonra yediser defa; ihlâs, Felak ve Nas sûrelerini okursa, o Cuma gününden gelecek Cuma gününe kadar (baska bir rivayette 3 gün sonraya kadar) bütün fitne ve belâlardan emin olur ve günahlarina da kefâret olur (diger bir rivayette ek olarak yedi Fâtiha da okunmasi gerektigi bildirilmistir)."

16. Müslim-i serif hadislerinden, Râvisi Cabir (r.a)'dir. Resül-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir ki; "Bir kimse evine her girdigi zaman Eûzü-besmeleyi serifi okuyarak Allah-ü Teâlâ' ya siginirsa yahut bir sey yemege baslamadan yine Besmele-i serifi zikrederse, seytan aliyyillâne avânesine der ki; Bu evde sizler için eglenmek, oturmak kalmadi. Bu yemeklerden de size bir nasib yoktur. Eger kisi evine geldiginde eüzü besmeleyi okumazsa, seytan avânesine; Bu evde sizin oturmaniza müsaade vardir, der. Keza yemekte besmele okunmazsa, seytan avânesine; yine bu yemekte size nasib vardir, der."

17. Mesarik-i serif hadislerinden, Ebu Hureyre (r.a)'dan rivayetle:
Resûl-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir ki; "Yâ Ebâ Hureyre, yatagina yatacagin vakit Ayet-el Kürsi' yi oku. Eger Ayet-el Kürsi' yi okursaniz seytan size yakin olup bir zarar veremez. O gece sabaha kadar Cenab-i Hakkin emâninda (emniyetinde, korumasinda) olursunuz".

18. Câmi-üs Sagir hadislerinden: Resûl-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir ki; "Bir adam cemaatle sabah namazini kildiktan sonra otursa da, günes dogup kerahat vakti çikincaya kadar zikir ve tevekkül etse, bundan sonra tekrar namaz kilsa (2 rekatlik israk Namazi, vakti günes dogduktan 45 dakika geçtikten sonradir) o kimseye tam bir hac sevâbi verilir."

19. sir’at-ül islâm' dan alinmistir. Bir kimse müskil bir durumda kalirsa yahut agir bir borç altinda bulunursa, 1000 kere ‘Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim’ demelidir, bu durumda Canab-i Hak Teâlâ, O'nu müskilinden kurtarir"

20. Riyâzüssâlihin s.546, Misir baskisi. Râvi ibn-i Abbas (r.a).
Nebi-i Muhterem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir; "Sizden biriniz ailesine yakin olmak istedigi (esiyle beraber oldugu) zaman söyle desin: ‘Bismillah, Allahümme cennibnes seytân ve cennibi seytân âlâ mâ rezaktenâ.’

21. Resûl-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurmuslardir ki; "Nikah altindaki kadinin, kocasina itâati bir borçtur. Öyleyse evlatlariniza nikah edeceginiz adamlari iyi seçin."

22. Diger bir hadis-i serifte; "Bir adam kizini bir fâsika nikah ederse, o adama hergün bin kere lanet lâzim olur." (Fâsik: Günahi açiktan isleyendir, günah islerken kimseden çekinmez, utanmaz, pervâsiz davranir.)

23. Câmi-üs Sagir hadislerinden: cilt 2,
"Bu ümmette ebdal otuz kisidir. Onlar için Cenâb-i Hakk’a açilan tarik (yol), ibrahim Halilülrahmânin tariki üzerinedir. Onlardan biri vefat ettiginde, Cenab-i Hak Teâlâ 0'nun yerine baska birini getirir."
Bir kimse su duayi hergün on defa okursa, Cenab-i Hak Teâlâ onu ebdal zümresine yazar. "Allâhümme aslih ümmete Muhammed, Allâhümme ferric an ümmete Muhammed. Allâhümme merhan ümmete Muhammed"

24. Raâmuz ve Câmi-üs Sagir hadislerinden: Risâletpenah (s.a.v) Efendimiz buyurdular; "Bir kimse çarsiya gittiginde su duâyi okusun.'Lâ ilâhe illalâhü vahdehû la serikeleh. Lehül mülkü ve lehül hamdü, yühyi ve yümitü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr, ve hüve alâ külli sey'in kadir.'
Cenâb-i Hak, O kimsenin defterine 1000 kere 1000 sevab yazar."

25. Raâmuz' dan alinmistir, s.438: "Bir adam daima, abdest aldiktan sonra "Innâ enzelnâhü fi lelyletil Kadr..." sûresini 3 defa okumalidir. Birinci okudugunda siddiklarla, ikinci okudugunda sehitlerle ve üçüncü okudugunda da Peygamberlerle hasrolunur."

26. Resül-ü Kibriyâ Efendimiz buyurmuslardir: "Bir adam, bir gecede 1000 âyet-i kerime okursa, yüzü güleç oldugu halde Rabbine kavusur" Bunun üzerine, bu nasil olabilir diye soruldugunda, Besmele-i serife ile baslayarak Elhâkümüttekâsür süresini sonuna kadar okumuslar ve ondan sonra buyurmuslardir ki; "Allah' a yemin ederim ki, bu sûre 1000 âyete mukâbildir."

27. Müslim-i serif hadislerinden, Câbir (r.a)' dan rivâyetle:
"Her gecede dualarin müstecâb oldugu (kabul edildigi) bir saat vardir. Her hangi bir müslüman o vakte tesâdüf eder ve dünya ve ahireti hakkinda Allah-ü Teâlâ Hazretlerine hayirli dualar yaparsa, Cenab-i Hak bu duayi mutlaka kabül eder. Eger bir kimse, bu vakti bilmek isterse yatarken sûre-i Kehf’ in nihâyetindeki su dört âyet-i kerimeyi okusun. 'innellezine âmenü...Rabbihi ehade’ 0 kimse inâyet-i Hakk ile o vakitte uyanir."

28. Râvisi: ibn-i Mesud (r.a) Kitabi: Beyhaki
Meâli: "Faiz yiyen, yediren, kâtiplik yapan ve ona sahitlik yapanlar, bir de güzellik için vücuduna dövme yapan ve yaptiranlar, bir de zekati istemiyerek verenler, bir de hicretten sonra dininden dönenler. Bunlar, kiyamet gününde Hz. Muhammed' in (S.A.V) lisâniyla mel'un olurlar"

29. Râvisi: Enes (r.a) Kitabi: Evsad ve Hakim
Meâli: "Her mütteki (gerçek olarak daima süphelilerden dahi sakinan), Muhammed' in (S.A.V) âlidir (yakinidir)"

30. Râvisi: Ebü Hureyre (r.a)
Kitabi: ibn-i Abban, Ebi Nâim, ibn-i Cerir
Meâli: "Size üç seyi yapmanizi emrediyorum, sizin üç seyden de çekinmenizi, sakinmanizi istiyorum. Yapmanizi istedigim; 1. Allah-ü Teâlâ' ya ibadet ediniz ve 0'na hiçbir seyi serik kosmayiniz, 2. Allah-ü Teâlâ' nin ipi olan islâm Dinine simsiki sariliniz, tefrika çikarmayiniz, 3. Allah-ü Teâlâ' nin basiniza getirdigi (sizden olan) amirlerinize itaat ediniz. Kaçinmanizi istedigim ise; 1. Dedikodu etmeyiniz, 2. Çok soru sormayiniz, 3. Malinizi bos yere harcamayiniz."

31. Râvisi: ibn-i Ebi Emâme (r.a) Kitabi: ibn-i Asâkir
Meâli: Halk içinde Allah' tan en uzak su iki kisidir. Birisi; emirlerin yaninda oturup, zulüm kokan sözlerine "Evet, dogrudur” diyen kimse, ikincisi; çocuklara ögretmenlik yapip da aralarinda adâleti göstermeyen ve yetim hakkinda Allah' tan sakinmayan kimsedir."

32. Râvisi: ibn-i Abbas (r.a) Kitabi: Buhâri, Beyhâki
Meâli: "insanlar arasinda, Allah' in en bugz ettigi kimseler üçtür. Birincisi; dogruluktan ayrilan, ikincisi; islâmda câihiliye kanununu isteyen, üçüncüsü de; haksiz yere bir adamin öldürülmesini isteyen."

33. ikraul Kur’ane. Feinnehu ye’tiy yevmel kiyameti sefian lieshabihi.
Kur’an’i okuyunuz. Zira O, Kiyamet günü sahibine sefaatçi olarak gelir.

34. Ayetül münafiki selasün: iza haddese kezebe ve ize’tümine hane ve iza vaade ehlefe
Münafigin alameti üçtür: Konustugu zaman yalan söyler, (kendisine bir sey) emanet edildiginde ihanet eder ve sözünde durmaz.

35. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi ve hüve sacid"
Kulun Rabbine en yakin ani secde anidir.

36. Keli****n hafifetan alel lisan.Sakiyletan fil mizan.Habiybetan ilerrahman:Subhanallahi ve bihamdihi.Subhanallahil azim
meal: Dilde hafif.Mizanda agir.Ve Rahmanin katinda sevimli iki kelime:Subhanallahi ve bihamdihi.subhanallahil azim.

http://www.islamgulleri.org/images/blok/cicek.gif