PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Katil Öldürmeseydi, Maktül Yine Ölür müydü?


Hasret
02-28-2009, 22:04
Kader konusunda merak edilen bir soru da; bir cinayet hadisesinde, eğer katil öldürmeyecek olsaydı, maktulün yaşayıp yaşamayacağı meselesidir
Acaba katil öldürmeseydi, maktul başka bir sebepten dolayı yine ölecek miydi? Yoksa yaşamaya devam mı edecekti?
Sorumuzun cevabına geçmeden önce, cevapta kullanacağımız "sebep" ve "netice" kavramlarının manasını öğrenelim;
Bir cinayette katil sebeptir Zira bu hadise onun müdahalesi ile vukua gelmiştir Maktul yani öldürülen kişi ise neticedir Zira katilin fiilinden o etkilenmiştir Demek sebep dediğimizde katili, netice dediğimizde ise; maktulu anlayacağız
Şimdi geldik sorumuzun cevabına: Cenab-ı Hak bu alemde, her neticeyi bir sebebe bağlamıştır
Mesela, bir çocuk neticedir Sebep ise; anne ve babasıdır Cenab-ı Hak, o çocuğun yaratılmasını, o anne ve babadan takdir etmiştir Buna; "Kaderin sebep ile neticeye aynı anda taalluku" denilirBu sırrı bilmeyen bir kısım insanlar, sebep ile netice için ayrı birer kader olduğunu zannettiklerinden, yani anne-baba ile çocuğu ayrı ayrı nazara aldıklarından dolayı, bunun neticesi olarak; "madem ki, onun kaderinde dünyaya gelmek yazılmıştır, anne-baba olmasa da dünyaya gelecektir" gibi yanlış bir hükme ulaşmışlardır
Diğer bir kısım ise, sebeplere, hakiki tesir verdiklerinden, "anne babası olmasaydı, O çocuk dünyaya gelmezdi" demişlerdir

Halbuki bu konudaki en doğru söz şudur: "Kader, sebep ile neticeye bir baktığından, sebebin yokluğu farzedildiğinde, netice için söylenebilecek bir söz yoktur
Yani eğer anne-babası olmasaydı, çocuk dünyaya gelir miydi? Sorusuna Ehl-i sünnet alimleri: "ne olacağı bizce meçhuldür, bu konuda bir fikir yürütülemez" şeklinde cevap vermektedirler Zira ortada bir gerçek vardır ki, o da; çocuğun, anne babasından meydana gelmiş olmasıdır Anne babanın yokluğu farzedildiğinde, çocuğun dünyaya gelip gelmeyeceğine ne ile hüküm edilecektir Dolayısıyla, Cenab-ı Hakkın, o çocuğu başka bir anne-babadan gönderip, göndermeyeceği hakkında bir tahmin yürütülemez
Yada, birisi Erzurum'dan, diğeri İstanbul'dan gelen iki kişinin Ankara'da buluştuklarını farzedelim


Bunlardan birisi şöyle dese: "buraya gelmeseydik, görüşemezdik", diğeri ise şöyle dese: "Kaderde görüşmemiz yazılmış, buraya gelmeseydik yine görüşürdük" Bu sözlerden ikisi de yanlıştır Çünkü Cenab-ı hakkın ilmi ve kader yazısı, malum olan onların buluşmalarına tabidir Eğer malum olan; bu iki kişinin Ankara'ya gitmeleri, yok farzedildiğinde, başka bir yerde buluşup, buluşmayacakları konusunda hiçbir şey söylenemez
Şimdi geldik sorumuza; Acaba katil öldürmeseydi, maktul yine ölecek miydi? Yoksa yaşayacak mıydı?
Böyle bir sorunun sorulabilmesi için; Allahın sebep ile neticeyi aynı anda ezeli ilmi ile bilmemesini farzetmek gerekir Yani Allah, katilin falan şahsı öldüreceğini ezeli ilmi ile bilemedi ve maktule bir ömür takdir etti, daha sonra katil, maktulü daha takdir edilen ecelin sonuna ulaşmadan yakaladı ve öldürdü Sanki onu öldürmeseydi, o daha yaşayacaktı Bu ise mümkün değildir
Zira Allah'ın ezeli ilmi, sebep ile neticeyi aynı anda kuşatır Allah ezelde, katilin falan şahsı öldüreceğini bildiği için, falan şahsa o kadar bir ömür tayin etmiştir Eğer katil o kişiyi öldürmeyecek olsaydı, belki Allah o kişiyi, o saatte başka bir sebepten öldürebilirdi yada ona daha fazla bir ömür takdir edebilirdi
Demek sorumuzun altında, Allah'ın ezeli ilminin katil ve maktule aynı anda taallukunun düşünülememesi, sanki Allah'ın maktule ömür takdir ederken, katilinden habersiz olması gibi bir hezeyan yatmaktadır
Demek ki bu sorunun altında yatan cehalet: İlmin maluma tabi olması kaidesi ile, Allah'ın ezeliyet sıfatını bilmemektir Eğer ilahi takdirin sebep ile neticeyi aynı anda nazara alarak yazıldığı bilinseydi, bu soru sorulmazdı
Şimdi bu soruya verilecek tek cevabı bir kere daha tekrar ederek bu meseleyi tamamlayalım:
Allah'ın ezeli ilmi, sebep olan katili ve netice olan maktulu aynı anda kuşatmıştır
Allah katilin, iradesini kullanarak maktulü öldüreceğini bildiği için, maktule o kadar bir ömür takdir etmiştir
Eğer katil öldürmeyecek olsaydı, maktule ne olacağı sadece Allah'ın bilebileceği bir iştir
Sebep yok sayıldığında neticenin ne olacağı hakkında sükut lazımdır

CanDostu
03-01-2009, 08:53
“Müslüman müslümanın kardeşidir. Müslüman, asla kardeşine zulmetmez, onu kendi başına terk etmez, onu zelil etmez. Bir müslümanın bir müslüman kardeşini hakir görmesi kadar büyük bir kötülük yoktur.”

Hadis-i Şerif