PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Çankırı Sivil Mimari Örnekleri


Fırtına_
02-19-2009, 14:04
Çankırı Sivil Mimari Örnekleri


Çankırı Evleri

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/05/00028228.jpgÇankırı sivil mimari örnekleri Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi yeni yapılanmadan ötürü yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. Bununla beraber Kültür Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu il merkezinde 79, Çerkeş’te 3, Ilgaz’da 11, Ilgaz Belören Köyü’nde 3 ve Yapraklı ilçe merkezinde 1 tane olmak üzere toplam 97 evi tescil etmiş ve koruma altına almıştır.

Çankırı evleri çok az ayrıntıları dışında Türk evi özelliklerinin tümünü bir araya getirmiştir. Bu evler zengin bir çeşitlilik sergilememekle beraber halkın ekonomik yapısına uygun olarak yapılmışlardır.

Çankırı evlerinin alt kat duvarlarında kesme taşlar kullanılmıştır. Ayrıca bunların arasına kerpiç dolgular ve ahşap çatkılar da yerleştirilmiştir. Duvar yüzeyleri alçı, toprak kireç karışımı bir sıva tabakası ile örtülmüştür. Yörede bu tür yapı üslubuna yeydene ismi verilmektedir.

Bu evler genelde iki katlı olup, birinci katlar kışlık olarak kullanılmıştır. Daha çok günlük yaşamın geçtiği yer olup, oldukça sade ve kullanışlıdır. Burada ev sakinleri yemek hazırlama, yeme ve oturmayı ön plana almışlardır. İkinci katlar daha manzaralı ve gösterişli olup, burada mutlak bir baş oda bulunmaktadır. Başodalar diğerlerine göre daha geniş ve ahşap işçiliği yönünden de oldukça zengindirler. Başodaların özellikle tavanlarına önem verilmiştir. Tavan göbeklerinde kök boya kullanılmış, bununla ilgili geometrik ve bitkisel bezemeler yapılmıştır.

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/05/00028229.jpgÇankırı evlerinin ikinci katları çıkmalarla, eliböğründelerle dışarıya doğru açılmış ve odanın genişlemesini sağlamıştır. Bu kattaki odalarda sedirler ve yöresel dille makat denilen tahta sedirler yapılmıştır. Her odanın içerisine yüklük denilen tahta dolaplar yerleştirilmiş ve bunlardan bir tanesi gusülhane olarak kullanılmıştır. Odaların en görkemli yerine de alçıdan yapılmış ocaklar yerleştirilmiştir. Bunların kenarlarına da yöresel dilde şinanay denilen lamba veya mumluk konmak için raflar yapılmıştır. Bu odalardaki dolapların kenarlarına terece denilen ahşap küçük gözler açılmıştır.

Çankırı evlerinde cepheler güneye bakmakta, kuzey yönleri de soğuk iklimden ötürü genelde sağır olarak düz bırakılmıştır. Evlerin üst örtüsü bölgede yapılan oluklu kiremitlerle kapatılmıştır. Evlerde pencere sayısı genellikle çok azdır. Bunun da nedeni Çankırı’da uzun ve sert geçen kışlardan kaynaklanmaktadır.

Eski Çankırı evlerinde açık sofalı örneklere rastlanmaktadır. Sonraki dönemde, özellikle XIX.yüzyılda yapılan evlerde orta sofalar yapılmış ve birinci kattaki sofaların güney cepheleri kapatılarak kapalı sofalar şekline dönüştürülmüştür. Avlu kapıları Çankırı’ya özgü olup bunlar çift kanatlı olarak yapılmış, yörede çatal kapı olarak da isimlendirilmiştir. Ayrıca ev sahibinin mesleğine, zenginliğine göre yerli ustalar tarafından yapılan kapı tokmakları da birbirlerinden farklı şekiller göstermektedir.

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/05/00028230.jpgEski Çankırı evlerinin bulunduğu sokaklar dar ve Arnavut kaldırımı denilen moloz taşlarla kaplı idi. Bu sokaklardaki evler bazen bitişik nizamda, bazen de küçük aralıklarla birbirlerinden ayrılmış ve hepsinin arkasında birer bahçesi bulunmaktadır.

Çankırı evlerinden günümüze gelebilen örneklerin başında Yaran Evi (Coşkaralar Evi) gelmektedir. Çankırı sivil mimarisinin tüm özelliklerini yansıtan bu ev Mimar Sinan Mahallesi Nar Çıkmazı Sokağı’ndadır.

Çankırı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Taş Mektep denilen yapı Osmanlı döneminin son yıllarında yapılmış bir yapıdır. Günümüzde Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullanılan bu yapı okul olarak yaptırılmıştır. İki katlı ve kesme taştan yapılan Taş Mektep, Çankırı sivil mimarisinin son dönem eserlerinden bir örnektir. Ayrıca buna benzer bir başka örnek de Şabanözü ilçesinde okul olarak kesme taştan yapılmıştır. Günümüzde de okul olarak kullanılmaktadır

Fırtına_
02-19-2009, 14:04
Çankırı Mesire Yerleri ve Tabiat Varlıkları


http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/05/00028232.jpgÇankırı Merkez ilçesinin kuzeybatısındaki Tatlı Çay’ın iki yanında bulunan bahçeler ve şehrin güneyindeki Feslikan bahçeleri ilin önemli bir mesire yeridir. Ayrıca merkez ilçenin kuzeybatısında 5 km. uzaklıkta bulunan Orman Fidanlığı Mesiresi değişik ağaç ve süs bitkileri ile halkın dinlence yerlerinden birisidir.

Eldivan ilçesinin Bülbül Pınarı mesiresi başta çam olmak üzere meşe, yabani fındık, dağ kavağı ağaçları ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

Eldivan ilçe merkezine 5 km. uzaklıkta bulunan Bülbül Pınarı orman İçi Mesire yeri de ilçenin önemli bir mesiresidir. Mesire yeri dışında Karadere ve saray göletleri ile çeşitli su kaynakları bulunmaktadır.

Ilgaz ilçesine 20 km. uzaklıktaki Kadın Çayırı Orman İçi Mesire yeri küçük bir vadide olup, etrafı karaçam, sarıçam ve köknar ağaçları ile çevrilidir. Ayrıca Ilgaz’a 24 km. uzaklıktaki Çerkeş Ömer Fidanlığı Mesire yeri de oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Çerkeş ilçesine 20 km. uzaklıkta Çerkeş-Kızılcahamam yolu üzerinde bulunan Seybeli (Işık Dağı) Orman İçi Mesire yeri de ilin rağbet edilen mesire yerlerindendir.

Ilgaz Dağları Milli Parkı

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/05/00028236.jpgÇankırı ve Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan 1088.61 hektarlık bölüm Milli Park olarak ayrılmıştır. Burası 1997 yılında da Bakanlar Kurulu tarafından “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir.

Zengin bitki örtüsüne ve bol akışlı sulara sahip olan Ilgaz Dağlarında aşırı avlanmaya rağmen nesillerini sürdüren geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan ve keklik gibi hayvanlar da yaşamaktadır.

Ilgaz Dağları’nın doruk mevkii, doğal güzelliğinin yanı sıra kış sporları için de önem taşımaktadır. Buradaki tesisler Milli Parkın sınırları içerisinde kalmakta olup, gelenlere hizmet verebilmektedir.