PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Çankırı Medreseleri


Fırtına_
02-19-2009, 14:04
Çankırı Medreseleri


Taş Mescit Medresesi (Şifahane) (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/04/00027602.jpgÇankırı’nın güneybatısında Derbent çayı’nın kıyısında bulunan bu yapı Anadolu Selçukluları’nın eyvanlı medrese planında yapılmıştır. Yapının bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Günümüze gelebilen yapıdan, kendine özgün bir Selçuklu yapısı olduğu anlaşılmaktadır.

Günümüze ulaşabilen kitabesinden 1235 yılında Alaaddin Keykubat Bin Keyhüsrev zamanında Emir Atabey Cemaleddin Ferruh’un hastane (şifahane) olarak yaptırdığı öğrenilmektedir. Buradaki kitabede; “Allah’ın rahmetine muhtaç naçiz kulu Atabey Cemaleddin Ferruh bu darülhadis ve mezarın yapılmasını emretti. Hükümdar namına bina h.633 yılında yaptırıldı” yazılıdır. Ayrıca bu medresenin yanında 1242-1243 tarihlerinde yaptırılmış Darülhadis yapısı bulunmaktadır.

Yapı oldukça kalın taş duvarlardan yapılmıştır. Darülhadis ve ona bitişik olan türbesi oldukça sağlam durumdadır. Medresenin şifahane kapısı Selçuklu süsleme elemanlarının kendine özgü bir örneğidir. Bu kapı stalaktitli bir niş içerisine alınmıştır. Bu nişler içerisindeki kalıntılardan ilk yapımında çinilerle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki kabarma yılan motifi hekimliğin simgesi olarak tanınmıştır.

Darülhadise de iki yandaki merdivenlerle çıkılmakta olup, buradaki yazıtlı ve mukarnaslı kapısı Selçuklu döneminin en güzel örneklerinden birisidir. Kapının bezemeli kilit taşı düşmüş olmasına rağmen iki yanında yer alan rozetler dikkat çekicidir. Darülhadis pandantiflerin taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Bunun dışında kalan bölümler beşik tonozlarla örtülüdür. Yapının sağ köşesinde kara kaideli yuvarlak gövdeli bir de gözetleme kulesi bulunmaktadır.

Bu yapı darülhadis, tımarhane ve Mevlevihane olarak da kullanılmıştır.


Çankırı’da XVII.yüzyılda yapılmış Çivitçioğlu Medresesi ile Buğday pazarı Camisi’nin bahçesinde Buğday Pazarı Medresesi bulunmakta olup, bu yapılar restore edilerek kullanılmaktadır. Mimari yönden özelliklerini kaybetmişlerdir.

Fırtına_
02-19-2009, 14:04
Çankırı Köprüleri


Bayramören Köprüsü (Bayramören)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/04/00027599.jpgÇankırı Bayramören ilçesi yakınlarındaki Melen Çayı üzerinde bulunan köprünün ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. XIX.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.

İki gözlü, kesme taştan olan köprünün diğer bölümleri ahşaptan yapılmıştır. Burada kesme taş ayaklar üzerine kalasların yerleştirilmesi ile değişik bir köprü oluşturulmuştur. Ayrıca üzeri kiremit bir çatı ile örtülmüştür.
Akbaş Köyü Köprüsü (Çerkeş)

Çankırı Çerkeş’te Melen Çayı üzerinde bulunan bu köprüyü XX.yüzyılın başında Çerkeşli Hacı Gökmen, Safranbolulu Rum ustalara yaptırmıştır.


Çaylı Köyü Köprüsü (Çerkeş)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/04/00027600.jpgÇerkeş ilçesinde, Melen Çayı üzerinde bulunan bu köprünün ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Büyük olasılıkla XX.yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.

Köprünün kesme taştan ayakları olup, beş gözlüdür. Üzeri kiremit çatı ile örtülüdür. Bu köprü yanında yapılan bir köprüden ötürü kullanılmamaktadır.

Fırtına_
02-19-2009, 14:04
Çankırı Saat Kulesi


http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/10/04/00027601.jpgÇankırı şehir merkezi yakınında bulunan saat kulesi Dikiciler Arastasında iken l948 yılında Belediye Başkanı Halim Bayram tarafından bugünkü yerine kesme köfeki taşından yeniden yaptırılmıştır.

Oldukça yüksek bir platform üzerindeki saat kulesinin yüksekliği 15 m.dir.Kule kare planlı, dikdörtgen gövdeli olup üzerinde, saat kadranlarının altında bir balkonu bulunmaktadır. Üzeri kurşunu bir kubbe ile örtülmüştür. Kulenin üzerinde dört yöne bakan yuvarlak kadranlı birer saat bulunmaktadır. Bu saatler İsviçre’de yapılmış, XIX.yüzyılın ortalarında, büyük olasılıkla 1860 veya l866 yıllarında Belediye Başkanı Hacı Efe zamanında Sultan II.Abdülhamit tarafından Çankırı’ya gönderilmiştir. Doç. Dr. Hakkı Acun’dan öğrenildiğine göre saat kadranları üzerinde yuvarlak açıklıklar vardır. 24 saatte bir kurulur ve zincirlidir. Ayrıca çanın iki tokmağı 16 kg. ağırlığındadır. Yarım ve tam saatlerde çalmaktadır.