PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kırıkkale Türbeleri


Fırtına_
02-19-2009, 13:55
Hasan Dede Türbesi (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/01/02/00091335.jpgKırıkkale’ye 12 km. uzaklıkta bulunan Hasandede Köyü’ndeki Hasandede Camisi’nin batı duvarına bitişik yan yana iki türbe bulunmaktadır. Cami 1605 yılında yapılmış, türbeler de onu izleyen tarihlerde yapılmış olup, XVII.yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Şeyh Veli 1894’te bu türbeleri onarmıştır. Bunu belirten h.1312 (1894) tarihli onarım kitabesi türbe üzerinde bulunmaktadır. Bu türbelerden biri Hasan Dede’ye (Doğan Bey), diğeri de oğulları Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı Ümmühan’a aittir.

Türbe kare planlı olup, kesme taştan yapılmış, üzeri de kubbe ile örtülmüştür.


Balışeyh Türbesi (Balışeyh)

Kırıkkale Balışeyh ilçesinde bulunan bu türbe yanındaki Balışeyh Camisi ile birlikte XVI.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Banisi bilinmemektedir.

Türbe kesme taştan yapılmış olup, kare planlıdır. Üzeri kubbe ile örtülmüştür.


Şeyh Şami Türbesi (Sulakyurt)

Kırıkkale Sulakyurt ilçesinde bulunan Şeyh Şami’nin yaptırdığı caminin yanında türbesi bulunmaktadır. Şeyh Şami’nin asıl ismi Hamza olup, Bayrami tarikatına mensuptur.

Türbe camiye göre daha yüksekçe bir yerde olup, kesme ve moloz taştan yapılmıştır. Günümüzde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir.


Koçubaba Türbesi (Sulakyurt)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/01/02/00091336.jpgKırıkkale Sulakyurt ilçesindeki Koçu Baba Türbesi Alevi Şeyhi Koçu Baba’ya aittir. XV.yüzyılda yapılan türbe bir çok kez onarım geçirmiştir.

Türbe sekizgen planlı kesme taştan yapılmış olup, üzeri taştan piramidal bir külah ile örtülmüştür.
Haydar Sultan Türbesi (Keskin)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/01/02/00091338.jpgKırıkkale Keskin ilçesi 22 km. güneybatısında, Böyrek Dağları eteğindeki Haydar Sultan Köyü’nde bulunan caminin yanında Haydar Sultan’ın türbesi vardır. Haydar Sultan’ın Hoca Ahmet Yesevi’nin oğlu olduğu sanılmaktadır. Bu türbenin ve yanındaki Deliler Kuyusu’nun kitabesi günümüze gelebilmiştir.

Türbe kesme taş ve moloz taştan yapılmış, değişik zamanlarda onarılmış ve özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Türbenin son onarımı Keskin Kaymakamlığı tarafından Osmanlı mimarisi dikkate alınarak yapılmıştır.

Türbe yanındaki kuyunun bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılmaktadır. Günümüzde bu kuyu sağlık açısından kapatılmıştır.

Kırıkkale’de bu türbelerden başka, sanat tarihi ve mimari yönden herhangi bir özellik taşımayan ancak, halk tarafından ziyaret edilen bazı türbeler bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Çelebi İlçesi Halildede Köyü’ndeki Halil dede Türbesi, Delice İlçesi Çatallı köyü ile Kayakköyü arasında Tokuş Baba Türbesi ve Küçükafşar Türbesi’dir.