PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kırıkkale Cami ve Mescitleri


Fırtına_
02-19-2009, 13:54
Hasandede Camisi (Merkez)

Kırıkkale il merkezine 12 km. uzaklıkta bulunan Hasandede Köyü’nde bulunan bu camiyi Hasan Dede (Doğan Bey), h.1014 (1605) yılında yaptırmış, Mustafa Efendi 1777’de, Şeyh İbrahim 1807’de, Vakıflar Genel Müdürlüğü de 1960 yılında onarmıştır.

Cami kesme köfeki taşından olup, kare planlıdır. Caminin girişi basık yay kemerlidir. İbadet mekanını örten kubbesi kalın duvarlara ve pandantiflere oturmuştur. Kubbe yassı ve kare biçimli tuğlalardan yapılmıştır. Alçı mihrabı kabartma geometrik desenlerle bezenmiştir. Mihrap üzerinde Kelime-i Tevhid yazılıdır. Tek şerefeli minaresi caminin kuzeybatı köşesinde olup, tuğladan yapılmıştır.

Caminin yanında Hasandede ile çocuklarının türbesi bulunmaktadır.


Balışeyh Camisi (Balışeyh)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/01/02/00091318.jpgKırıkkale’nin 21 km. kuzeydoğusundaki Balışeyh (Balışıh) ilçesinde bulunan bu caminin kimin tarafından yaptırıldığı ve yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Kitabesi bulunmamaktadır.

Cami yontma ve moloz taştan yapılmış olup, dikdörtgen planlıdır. Caminin üzeri toprak dam ve çatı ile örtülüdür. İbadet mekanı iki sıra halinde altı direk ile üç sahna ayrılmıştır. Bu direkler aynı zamanda üzerlerindeki kirişlerle ahşap tavanı taşımaktadır. Mihrabı son derece basit olup bir özelliği bulunmamaktadır. Caminin kuzeybatı köşesinde, tuğla gövdeli, tek şerefeli minaresi vardır.

Haydar Sultan Camisi (Keskin)

Kırıkkale Keskin ilçesine 22 km. uzaklıkta Böyrek Dağları’nın eteğindeki Haydar Sultan Köyü’nde bulunan bu cami, türbe, hazire, kuyu ve çeşme ile birlikte yapılmıştır. Caminin bulunduğu yerde Bizans dönemine ait bir manastır bulunduğu sanılmaktadır. Caminin kitabesi bulunmamaktadır.

Yapılan onarımlarla cami özelliğini tamamen yitirmiştir. Moloz taş ve kesme taştan yapılmıştır.


Koçubaba Camisi (Sulakyurt)

Kırıkkale Sulakyurt ilçesinde bulunan Koçubaba Camisinin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Cami kesme ve moloz taştan yapılmıştır. Sanat tarihi ve mimari yönden herhangi bir özellik göstermemektedir.


Şeyh Şami Camisi (Sulakyurt)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/01/02/00091319.jpgKırıkkale Sulakyurt ilçesinde bulunan bu camiyi, ilçenin kurucusu olan Şeyh Şami tarafından XV.yüzyılda yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Şeyh Şami’den Seyahatnamesi’nde kısaca söz ederek asıl isminin Hamza olduğunu, Bayrami Tarikatı’na bağlı olduğunu ve kerametlerine değinmiştir.

Cami değişik zamanlarda zarar görmüş ve bu nedenle yapılan onarımlar sonucunda mimari özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Caminin yanında Şeyh Şami’nin türbesi bulunmaktadır.

Küçük Şami Camisi (Sulakyurt)

Kırıkkale Sulakyurt ilçesinin 9 km. kuzeyindeki Yeşilyazı Köyü’nde bulunan bu cami Şeyh Mehmet Bahaeddin tarafından 1435 yılında yaptırılmıştır. Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla cami özelliğini yitirmiştir.

Kesme ve moloz taştan yapılmış olan caminin batı duvarına bitişik Şeyh Mehmed Bahaeddin’in türbesi bulunmaktadır.