PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ankara Türbeleri


Fırtına_
02-19-2009, 13:08
Ankara Türbeleri

Kesikbaş Türbesi

Ankara Kalesi yakınında,Atpazarı’dadır.Ahi Şerafettin Türbe yakınındadır.Türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir .Dört mermer sütunun taşıdığı bir kubbe ile üzeri örtülüdür.Türbede tek mezar olup etrafı açıktır.


Yörük Dede Türbesi

Doğanbey’de Öksüzler Sokağındadır.XIV.yüzyılda yapılmış, Selçuklu erenlerinden birisine ait bir türbedir. Moloz taş duvarlı,bir türbe olup üzeri sekizgen piramidal bir çatı ile örtülüdür.


Bünyamin Türbesi (Ayaş)

Ayaş’ta Bünyamin Camisi’nin kuzeydoğusunda, camiye bitişik bir türbedir. XVI.yüzyılda yapılmış bir Osmanlı eseridir. Türbeye cami içerisindeki bir kapıdan girilir.Yazıtından Şeyh Bünyamin’e ait olduğu anlaşılmaktadır. Kare planlı olup üzeri küçük bir kubbe ile örtülüdür.


Azimi Türbesi (Merkez)

Ulucanlar Caddesi’nde Cenabi Ahmet Paşa Camisi’nin yanında bulunmaktadır. Buradaki bir kitabeden öğrenildiğine göre 1760 yılında yapılmıştır.

Kare plânlı tuğla ve taştan yapılan türbenin üzeri çatı ile örtülüdür. İç kısım XIX.yüzyıl motifleri ile bezenmiştir. Türbede Sivas Valisi İsmail Paşa’nın oğlu, Paşazade Hacı Esat Bey’in (Azimi) sandukası bulunmaktadır. Mezar taşında da kitabesi bulunmaktadır.


Cenabi Ahmet Paşa Türbesi (Merkez)

Ulucanlar Caddesi’nde Cenabi Ahmet Paşa Camisi’nin önündedir. Klasik Osmanlı türbe mimari planının uygulandığı bu yapının Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülmektedir.

Sekiz köşeli bir türbe olup, kesme taş duvarlı türbenin köşelerine köfeki taşları yerleştirilmiştir. Türbenin yapımında Ankara’ya özgü kesme taşlar kullanılmıştır. Türbenin içerisi altlı üstlü sekiz pencere ile aydınlatılmıştır. Üzerini örten kubbe sekizgen bir kasnak üzerinde yükselerek duvarlara oturmaktadır. Türbede Cenabi Ahmet Paşa’nın taş sandukası bulunmaktadır. 1813-1940 yıllarında onarım görmüştür.


Hacı Bayram Türbesi (Merkez)

Ulus’ta Hacı Bayram Camisi ile Augustus Mabedi arasındadır. 1429 yılında yapılmış, 1941 yılında orijinaline uygun bir biçimde onarılmıştır.

Türbe, kare planlı olup, üzeri Türk üçgenlerinden oluşan pandantiflerle, sekizgen bir kasnağın yardımı ile duvarlar üzerine oturtulmuştur. Türbe iri, sert ve kırmızı renkli Ankara taşından yapılmıştır. Ön yüzü beyaz mermerdendir. Üç pencere ile aydınlatılmıştır. Kapı, pencere kenarları renkli kalem işleri ile bezenmiştir. Türbe içerisinde hacı Bayram-ı Veli ile yakınlarının sekiz çam ağacından sandukası bulunmaktadır. Türbenin ahşap sanatı yönünden önemli olan iç ve dış kapıları Ankara Etnoğrafya Müzesi’ne kaldırılmıştır.


Karacabey Türbesi

Karacabey Camisi’nin ön avlusunda olup, Ankara’nın en büyük türbeleri arasındadır. II.Murat’ın komutanlarından Karacabey 1444’te Varna Savaşı’nda şehit düştükten sonra bu türbeye gömülmüştür. Türbenin mimarı Ebubekiroğlu Ahmet’tir. Türbe 1796’da Pir Mehmet, 1944’te de Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Türbenin sekiz köşeli bir planı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı üzerinde 1444 tarihli üç satır halinde sülüs yazılı yazıtı ile 1796 yılında yapılan onarım yazıtı yer almaktadır. Türbe içerisinde Karacabey ile oğlu Ahmet’in lahitleri bulunmaktadır. İçerideki üçüncü bir lahtin kime ait olduğu bilinmemektedir.


Karyağdı Türbesi (Merkez)

Ulus’ta Sanayi Caddesi’nin üzerindeki esenlik Sokağı’ndadır. Ankara’nın önemli ziyaret yerlerinden biri olan bu türbenin kime ait olduğu kesinlik kazanamamıştır. 1577 tarihinde yapılan türbe, Ankara’nın kesme taşından ve tuğladan yapılmıştır. Sekiz köşeli bir planı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. On iki pencere ile aydınlatılmıştır. Giriş kapısı üzerinde 1577 tarihli bir kitabe bulunmaktadır.


Kazancıbaba Türbesi (Kalecik)

Kalecik Kalesi yakınında olan bu türbe bir dergah şeyhine aittir. XV. Yüzyılda yapılmış olan türbe taş ve tuğla karışımı, kiremit çatılıdır. Ancak türbenin üst örtüsü içten kubbelidir.