PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gaziantep Bedestenleri


Fırtına_
02-19-2009, 12:05
Gaziantep’te değişik dönemlerde altı bedesten yapılmıştır. Bunlardan yalnızca Zincirli Bedesten ile (l717) ile Kemikli Bedesten (1853) günümüze gelebilmiştir.

Lala Mustafa Paşa’nın ll0 dükkandan meydana gelen Eski Bedesten (Karanlık Bedesten) (l578), Kadri Paşa Bedesteni (Fatlacılar Bedesteni) (1854-1857), Oturakçılar Bedesteni ve Hüsrev Paşa’nın yaptırdığı Kuyumcular Bedesteni’nden (XVI.yüzyıl) günümüze hiçbir iz gelememiştir.


Zincirli Bedesten (Merkez)

Gaziantep Kunduracılar Çarşısında bulunan bedesten 1717 yılında Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında Kara basamak bedesteni ismiyle de tanınmaktadır.

Bedestenin güney kapısındaki dört dizelik kitabeyi devrin şairlerinden Kusuri yazmıştır. Bedesten kuzeyden güneye; doğudan batıya uzanan iki ayrı bölümden meydana gelmiş olup her iki bölüm kuzeydoğuda kesişmektedir.

Bedesten tek katlı bir yapıdır. İçerisinde 80 dükkanı vardır. XX. yüzyılın başlarında bedestenin üzerine ikinci bir kat yapılmıştır. Adliye olarak kullanılan bu bölüm 1957 yılında yanmıştır. Günümüzde onarılan bedesten et ve sebze hali olarak kullanılmaktadır.


Kemikli Bedesten (Merkez)

Gaziantep Kunduracılar çarşısında bulunan Kemikli Bedesteni Müftü Hacı Osman Efendi 1853 yılında yaptırmıştır.

Bedesten dikdörtgen planlı olup kesme taştan yapılmıştır. Bedestenin doğu ve batı yönlerinde ikişer girişi bulunmaktadır. Bedestenin içerisi tonozlu hücrelerle boydan boya ikiye bölünmüştür. Günümüzde bedesten iş yeri olarak kullanılmaktadır.