PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Maraş Hamamları


Fırtına_
02-19-2009, 11:58
Kahramanmaraş su yönünden oldukça zengin oluşundan ötürü çok sayıda hamam yapılmıştır. Şehirde sıcak su kaynaklarının çokluğu da “Girçık Hamamı” denilen küçük ölçüde yıkanma yerlerinin ön planda olmasına neden olmuştur.


Çukur Hamam (Merkez)

Kahramanmaraş il merkezinde Kahramanmaraş Kalesinin eteğinde bulunan Çukur Hamam’ın kitabesi günümüze gelememiştir. Bu bakımdan yapım tarihi ve kimin tarafından yaptırıldığı belli değildir. Yakınındaki kale ile arlarında bir geçit olduğu söylenirse de bununla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır.Evliya Çelebi’nin de Seyahatnamesi’nde isminden söz ettiği bu hamamın mimari yapısı da bu bilgilere eklenince hamamın XVI.yüzyılda yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

Klasik Osmanlı Hamam Mimari planında yapılan hamam soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmuştur. Yapımında moloz taş kullanılmış, hamamı oluşturan bölümlerin üzerleri, kasnaklı kubbelerle örtülmüştür.


Tüfekçi Hamamı (Merkez)

Kahramanmaraş’ta il merkezinde, Çarşıbaşı semtinde Demirciler Çarşısı’nda bulunan Tüfekçi Hamamı’nın kitabesi bulunmadığından yaptıran ile yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. XVI-XVII.yüzyıllarda yapıldığı sanılan hamam moloz taştan yapılmıştır. İki soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Osmanlı mimarisi içerisinde iki soyunmalığı olan hamamlara ender rastlanmaktadır. Bu hamamında üzeri kubbelerle kaplanmıştır.


Acar Hamamı (Merkez)

Kahramanmaraş’ta kaleye çıkan yolun başında bulunan bu hamamı, Kanuni Sultan Süleyman kaleyi tamir ettirdiği yıllarda yaptırmıştır. Hamam kale onarımında çalışan işçilerin yıkanması için yaptırılmıştır. Hamamın üzerinde kitabesi bulunmamaktadır. XVI.yüzyıl yapısıdır.

Hamam moloz taştan yapılmış olup soyunmalık, iliklik ve sıcaklık bölümlerinden oluşmuştur. Bu bölümlerin üzeri pandantifli kubbelerin yardımıyla ayrı ayrı kubbelerle örülmüştür.


Paşa Hamamı (Merkez)

Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Paşa Hamamı XVII.yüzyılda yapılmıştır. Ancak terkedilmiş, uzun süre harap durumda kalmış ve büyük bir bölümü yıkılmıştır. Yakın tarihlere kadar görülebilen kalıntılarından moloz taştan yapıldığı ve içerisinin mermer kaplı olduğu anlaşılmaktadır.

Kahramanmaraş’ta bu hamamlar dışında XVIII.yüzyıla tarihlendirilen Uzunoluk Hamamı 1975 yılında özel bir kişinin mülkiyetinde olduğundan onun tarafından yıktırılmıştır. Bu hamamların yanı sıra XIX.yüzyılda yapılmış Kayabaşı semtindeki Çiçekli Hamam ve Divanlı Cami yakınlarında 1900 yılında yaptırılmış Divanlı Hamamı bulunuyordu.

Fırtına_
02-19-2009, 11:58
Maraş Çeşmeleri


Kahramanmaraş’ta çeşmeler mahalle ve sokak aralarında bulunmaktadır. Şehirde büyük ölçüde anıtsal bir çeşmeye rastlanmamaktadır. Bunlardan bazıları da camilerin yanı başındadır.


Galip Paşa Çeşmesi (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070546.jpgKahramanmaraş’ta Küçük Çavuşlu (Restebaiye) Camisi yanındaki Çocuk Parkında bulunan bu çeşmeyi Maraş Mutasarrıfı Galip Paşa l902 yılında yaptırmıştır.

Kesme taştan olan çeşmenin ön cephesinde Karışık üslupta iki sütunun çevrelediği mermer bir ayna taşı önünde yalağı ve arkasında da su haznesi bulunmaktadır. Çeşmenin yalak taşı yolun yükseltilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile çukurda kalmıştır. Ön cephedeki iki duvara yapışık sütunun üzerinde dışarıya çıkıntılı geniş bir konsol vardır. Sütunların başlıkları sitilize edilmiş İon başlığı ile Mısır başlığı arasında karmaşık bir düzen göstermektedir. Bu konsolun üzerinde kartuşlar içerisine kabartma olarak Galip Paşa'nın ismi ve çeşmenin yapım tarihi yazılmıştır.
Galip Paşa Çeşmesi geç devir, XIX.yüzyıl çeşmelerinin tipik bir örneğidir. Mimari yönden fazla bir özellik taşımamaktadır.


Kanlıdere Çeşmesi (Merkez)

Kahramanmaraş Kayabaşına çıkan cadde üzerinde bulunan bu çeşme, kitabesinden öğrenildiğine göre Mehmet Ağazade Salih Ağa tarafından 1906 yılında yaptırılmıştır.

Kesme taştan dikdörtgen bir çerçeve içerisindeki çeşme ayna taşı, su haznesi ve yalaktan meydana gelmiştir.


Şeyhhadil Çeşmesi (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070555.jpgKahramanmaraş, Şeyhhadil mahallesinde, İtfaiye’nin karşısında bulunan bu çeşmeyi kitabesinden öğrenildiğine göre, Maraş Mutasarrıflarından İsmail Kemal Bey 1913- 1915 yılında yaptırmıştır.

Çeşme 3x6 m. ölçüsünde kesme köfeki taştan yapılmıştır. Güney cephesinde ikiz yuvarlak kemerli iki niş açılmıştır. Aynı zamanda burası kemer ayaklarından çıkan iki sütunla da daha hareketlendirilmiştir. Böylece doğu ve batı cephelerindeki kemerlerle çeşme daha görkemli görünüm kazanmıştır. Sütunların ve sütun başlıklarının üzeri dışarıya taşkın bir kornişle tamamlanmıştır.


Uzunoluk Çeşmesi (Merkez)

Kahramanmaraş, Uzunoluk’ta bulunan bu çeşme üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre 1920 yılında yapılmıştır.

Ayna taşı, yalaktan meydana gelen çeşme mimari yöndün bir özellik taşımamaktadır.

Sütçü İmam Çeşmesi (Merkez)
http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070559.jpgFransızların Kahramanmaraş'ı işgali sırasında bir Türk kadınına sarkıntılık eden Fransız askerini öldüren Sütçü İmam anısına 1936 yılında bu çeşme Belediye tarafından yaptırılmıştır.
Çeşme mermerden olup, mimari bir özellik taşımamaktadır. Bununla beraber, Sütçü İmam'ın anısını ve Kahramanmaraş'taki önemini yansıtmaktadır.
Çeşmenin ön cephesinde Sütçü İmam'ın anısına yapıldığına dair bir kitabe, yanında da aynı zamanda abdest alma musluğu ve burada oturacaklar için de dikdörtgen L şeklinde bir kademesi bulunmaktadır.

Fırtına_
02-19-2009, 11:58
Maraş Su Kemeri


Kahramanmaraş Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan bu su kemerinin yapımıyla ilgili iki iddia bulunmaktadır. Bazılarına göre Alaüddevle, bazılarına göre de Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştır. Kemer Pınarbaşı’ndan gelen suyu Yürükselim su deposuna akıtıyormuş. Ancak bu su deposu günümüze gelememiştir.

Çok harap bir durumda kalıntıları günümüze gelebilen su kemerinin XVI.yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış olması olasıdır.

Su kemeri vadi üzerinde tek ve geniş bir kemerle oturtulmuştur. Uzunluğu yaklaşık 125 m.dir. Düzgün olmayan kesme taşlar ve moloz taşlardan yapılmıştır. Taşlar, horasan harçla birbirlerine tutturulmuştur.

Fırtına_
02-19-2009, 11:58
Maraş Doğal Güzellikleri


Gezi Ve Mesire Yerleri

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070518.jpgKahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini içeren mesire yerlerinin başında; kentin 15 km. kuzeybatısındaki ormanlık bir alanda olan Güvercinlik Mevkii gelmektedir. Bu mesire yerinde doğal su kaynakları da bulunmaktadır.

Kahramanmaraş’ın 54 km. kuzeybatısında Kumarlı Köyü yakınında bulunan Fırnız Vadisi sarp kayalıklarla kaplı olup, vadi yamaçlarında çınar, çam, gürgen ve meşe ağaçları bulunmaktadır. Ayrıca vadiden çıkan kaynak suları da burasının kara ve alabalık avcılığı yönünden önemli bir dinlenme ve mesire yeri olmasını sağlamıştır.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 32.km. sinde bulunan Ali Kayası, 148 m. yüksekliğindedir. Ancak Menzelet Baraj Gölü’nün suları içerisinde kalmıştır. Oldukça sarp iki yalçın kayanın oluşturduğu bu yerin etrafında çağlayanlar olup, çam, meşe ormanları ile kaplıdır.

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070522.jpgKahramanmaraş'ın 63 km. kuzeyinde bulunan Tekir Mesire yeri su kaynakları yönünden zengin ormanlık bir alandır. İç ve dış turizm yönünden ilgi çeken bu bölgede dinlenme tesisleri bulunmaktadır.

Kahramanmaraş’ın 9 km. uzağında dağ eteğinde bulunan Kumaşır Gölü ve çevresi yörenin mesire ve piknik alanı olup, gölde balık avlanmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş’ta piknik ve mesire yeri olarak Sır Baraj Gölü ve Çevresi, Menzelet Baraj Gölü ve çevresi ile Atatürk Parkı bulunmaktadır.

Fırtına_
02-19-2009, 11:59
Maraş Kaplıca ve İçmeleri


Zeytun Kaplıcası (Merkez)

Kahramanmaraş’ın 72 km. kuzeyinde, eski Maraş-Elbistan kervan yolu üzerinde, Berit Dağı eteklerinde Ilıca Beldesinde yer alan Zeytun Kaplıcası 45 C’lik sıcaklıkta kükürt, petrol artığı ve az miktarda da yağ ile meydana gelmiş şifalı bir sudur. Bu kaplıcanın suyu; romatizma, kadın hastalıkları, kemik hastalıklarına iyi gelmektedir.

Kaplıca çevresinde dinlenme tesisleri, otel ve pansiyonlar bulunmaktadır. Ayrıca Ilıca Belediyesinin yaptırmış olduğu kür merkezi ile sauna hamamı da bulunmaktadır.


Ekinözü (Cela) İçmeleri (Ekinözü)

Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde bulunan Ekinözü İçmeleri üç ayrı bölüm ve kaynaktan oluşmuştur. Bunlar Yukarı İçme, Orta İçme ve Aşağı İçme’dir. Ekinözü İçmelerinin yapılan analiz ve tetkikler sonucunda böbrek, idrar yolları, safra kesesi, mide, bağırsak, cilt, nefes darlığı, guatır, şeker, sinir hastalıkları, karaciğer ve damar sertliği rahatsızlıklarını tedavi edici özelliği olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu içmelerden, suyunun içilmesinin yanı sıra banyosu ve özel çamurunun da cilde sürülmesi tedavi amaçlı olarak yararlanılmaktadır.


Büyük Kızılcık İçmesi (Göksun)

Kahramanmaraş Göksun ilçesine 16 km. uzaklıkta bulunan Büyük Kızılcık İçmesi, Kızılcık Köyü yakınlarındadır. Bu içmede yapılan analiz ve incelemeler sonunda suyunun idrar yolları hastalıkları ile sindirim rahatsızlıklarına iyi geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca banyo yolu ile de cilt ve böbrek hastalıklarına da yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Fırtına_
02-19-2009, 11:59
Maraş Manastır ve Şapelleri


Sumaklı Manastırı (Andırın)

Kahramanmaraş Andırın ilçesinde Sumaklı Köyü’nde bulunan kalıntıların Erken Bizans dönemine ait bir manastıra ait olduğu sanılmaktadır.

Manastırın ana yapısının bodrum ve birinci katı ayakta kalmış, üst katları çökmüş durumdadır. Bu bakımdan manastırın tam bir planını çıkarabilmek mümkün olamamıştır. Manastırın batısına ek bir oda yerleştirilmiş olup, bu bölümün 110 m2 genişliğinde dikdörtgen planlı olduğu görülmektedir.

Manastırın yapımında çevreden toplanan moloz taşlardan yararlanılmış, yer yer duvarları kireç taşı ile de örülmüştür. Manastır yıkıldıktan sonra taşları çevredeki köylerde yapılan evlerde kullanılmıştır.

Şapeller (Elbistan)

Kahramanmaraş Elbistan ilçesi Turunçlu Köyü’nün bulunduğu vadide mezar şapelleri, bir takım konutlar ve sarnıçlara rastlanmıştır. Turunçlu Köyü’nde bulunan şapeller iyi bir durumda günümüze ulaşabilmiştir. Bunlardan 1 numaralı şapelin giriş alınlığı üzerinde kabarmalar bulunmaktadır. Bu kabartmalarda yan yana kadın ve erkek figürleri işlenmiştir. Girişin yanlarında birer sütun olup, buradan basamaklarla şapelin içerisine girilmektedir. Şapelin iç kısmı yanlara ve ileriye doğru genişlemektedir. Ayrıca buradaki duvarlara nişler açılmıştır. Şapel içerisinde bezeme ile karşılaşılmamıştır.

Bu şapelin yanında bulunan ve 2 numaralı şapel olarak anılan şapel ile 1 numaralı şapel aynı şekilde, aynı plan düzeninde yapılmıştır.

Elbistan ilçesine 20 km. uzaklıkta bulunan Ufacıklı Köyü’nde de üç Bizans şapeli ile karşılaşılmıştır. Bu şapeller günümüze oldukça iyi durumda gelebilmiştir. Bunlardan 1 numaralı şapelin içerisine girişten sonra merdivenlerle inilmektedir. Şapelin köşeleri yivli kabarmalı, duvara bitişik yarım sütunlarla çerçeve içerisine alınmıştır. Bu sütunlar Bizans sanatının en belirgin örnekleri olan akantus yapraklı başlıklara sahiptir. Şapelin yan duvarlarında ve girişin karşısına rastlayan duvarda nişler bulunmaktadır. Bu şapel içerisinde de bezeme ile karşılaşılmamıştır.

Ufacıklı Köyü’ndeki 2 numaralı şapel diğer iki şapelden daha geniştir. Girişten sonra ulaşılan en son oda altıgen planlı olup, bu odanın köşelerine de duvarlara bitişik yarımşar sütunlar yerleştirilmiş ve böylece giriş belirtilmiştir. Diğer şapellerden farklı olarak, dışarıya açılan bir penceresi vardır. Buradaki diğer şapel (3.numaralı şapel) 1 ve 2 numaralı şapellere plan düzeni olarak benzemektedir. Girişte duvara bitişik akantus başlıklı ikişer sütun bulunmaktadır. Ayrıca giriş alınlığı üzerinde diğer şapellerde görülmeyen, Geç Roma veya Erken Bizans döneminde sık sık kullanılmış olan kartal motifi kabartma olarak işlenmiştir.

by_AL_BAY
02-22-2009, 09:05
bilgiler için teşekürler...