PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Maraş Türbe ve Mezarları


Fırtına_
02-19-2009, 11:57
Alaüddevle’nin Kızı ve Oğlunun Türbesi (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070728.jpgKahramanmaraş Kalesinin güneyindeki meydanda bulunan Taş Medrese’nin yanında Alaüddevle’nin oğlu Mehmet Bey’in ve bir kızının türbesi bulunmaktadır. Türbe XIV.yüzyılda medrese ile birlikte yapılmıştır.

Türbe kesme taştan, kare planlı olup, içten kubbe ile örtülmüştür. Türbe içerisinde Alaüddevle’nin kızı ve oğlunun mezarları dışında altı mezar daha bulunmaktadır. Bu mezarların kimlere ait olduğu bilinmemekle birlikte yakın tarihlerde buraya gömüldükleri sanılmaktadır.


Sütçü İmam Türbesi (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070731.jpgI.Dünya Savaşı’nda, Kahramanmaraş’ın Fransızların işgali sırasında şehit edilen Sütçü İmam’ın türbesi 1936 yılında yapılmıştır.

Türbe kireç taşından yuvarlak planda, üzeri kubbeli ve etrafı açık olarak yapılmıştır. Kubbenin altında Sütçü İmam’ın dikdörtgen mezarı bulunmaktadır.

Sütçü İmam Türbesi mimari yönden herhangi bir özellik taşımamasına rağmen, Kahramanmaraş’ın tarihi yönünden önemlidir. Ayrıca şehir içerisinde Sütçü İmam’ın anısına bir de çeşme yapılmıştır.


İklime Hatun Türbesi (Merkez)

Kahramanmaraş Kurtuluş Mahallesi’nde Alaüddevle’nin kızı İklime Hatun adına 1549’da yaptırılan mescidin yanında türbesi de bulunmaktadır.

İklime Hatun Türbesi caminin son cemaat yerinin sağındadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan türbenin üzeri sivri kemerli trompların taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Türbe kesme ve moloz taştan yapılmıştır. Türbe içerisinde İklime Hatun’un mezarı dışında bir mezar daha bulunmakta olup, bu mezarın kime ait olduğu bilinmemektedir.


Himmet Baba Türbesi (Elbistan)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070732.jpgKahramanmaraş Elbistan ilçesinde bulunan Himmet Baba Camisi’nin yanında Himmet Baba’nın türbesi bulunmaktadır. Caminin yapım tarihi bilinmediği gibi türbe ile aynı tarihte yapıldığı sanılmaktadır. Cami ve türbe, mimari üslubundan ötürü XIV.yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Türbe kesme ve moloz taştan kare planlı olarak yapılmıştır. Üzeri içten kubbe, dıştan da konik bir çatı ile örtülmüştür.

Himmet Baba ile ilgili yörede bir de söylence bulunmaktadır. Bu söylenceye göre; Selçuklular döneminde Elbistan’ın askeri valisi olan Himmet Baba, adaletli yönetiminden ötürü halk tarafından sevilen ve sayılan bir kişi idi. Elbistan’a yapılan bir akın sırasında şehri korurken bir kılıç darbesi ile başı kopmuş, ancak Himmet Baba başını eline alarak savaşın sonuna kadar mücadelesini sürdürmüştür. Bunu gören bir kadın “Şu yiğide bakın” deyince de olduğu yere düşmüş ve bir daha da kalkmamıştır. Bundan sonra halk Himmet Baba’yı düştüğü yere gömmüştür. Daha sonra da burada cami ve bir de türbesi yapılmıştır.


Dulkadiroğulları Mezarı (Andırın)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070733.jpgKahramanmaraş Andırın ilçesinin Çuhadarlı Köyü’nün 5 km. kuzeyinde Gökçebel yaylasında bulunan dört mezarın Dulkadiroğulları’na ait olduğu sanılmaktadır. Tarihçi Besim Atalay bu mezarların yerini ilk kez bulmuştur.

Günümüzde son derece harap olan bu mezarlardan bir tanesi yumuşak yöresel sarı taşlardan yapılmıştır. Ancak, defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Bu mezarın bulunduğu yerde Alaüddevle Bey’in öldürüldüğü söylenmektedir.

Fırtına_
02-19-2009, 11:58
Maraş Mağaraları


Döngel Mağarası (Merkez)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/02/00070503.jpgKahramanmaraş’a 45 km. uzaklıkta, Kayseri karayolu üzerinde bulunan Döngel Mağarası Prehistorik Çağlarda yerleşime sahne olmuştur. Bu mağarada 1956-1960 yılları arasında araştırmalar yapılmıştır.

Mağara içerisinden Döngel Çayı başta olmak üzere bir takım yer altı suları çıkmaktadır. Bunlardan Döngel Çayı büyük bir çağlayan oluşturarak Döngel Çayı’na akmaktadır.

Günümüzde bu mağaranın yanında Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün İzcilik Kampı bulunmaktadır. Aynı zamanda da çevresi mesire yeridir.


Gümüşkaya Mağarası (Göksun)

Kahramanmaraş Göksun ilçesi Ericek’te tarihi İpek Yolu’nun geçtiği yerde bulunan Gümüşkaya Mağarası Paleosen dönemde oluşmuştur. Kireçtaşından oluşan mağarada 20-30 m. uzunluğunda bir koridorun çevresinde sıralanmış dikitler ve sarkıtlar bulunmaktadır.

Mağara içerisinde bir krater gölü bulunmaktadır. Mağaranın tabanı mermeri andıracak şekilde kireçli olup, beyaz bir görünümdedir.


Savruk Mağarası (Merkez)

Kahramanmaraş’ta Süleymanlı Ilıca, Beşen, Eleman Mezrası, Karamanlı ve Hacınınoğlu Köyü arasında bulunan Savruk Mağarası Paleosen dönemde oluşmuştur. İçerisinde sarkıt ve dikitler bulunmaktadır.

Mağaranın ön kısmında, 20-30 m. altında Ceyhan Nehri geçmektedir. Aynı zamanda burada bir de şelale bulunmaktadır. Mağaranın çevresi yörenin mesire ve piknik alanıdır.


Bulut Deliği Mağarası (Pazarcık)

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinin güneybatısında bulunan Bulut Deliği Mağarası Paleosen dönemde oluşmuş, daha sonra yaşlı kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Mağara 114 m. genişliğinde olup, 80 m.si galeri niteliğindedir. Jeolojik çağlarda gelişimini tamamlamış fosil mağaralar grubundandır.

Fırtına_
02-19-2009, 11:58
Maraş Kapalı Çarşısı


http://www.kenthaber.com/Resimler/2005/12/01/00069913.jpgKahramanmaraş il merkezinde bulunan Kapalı Çarşı’nın XV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kapalı Çarşı, Bedesten ile Bakırcılar çarşısı arasında iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. Çarşı koridor çevresinde sıralamış dükkanlardan meydana gelmiş, üzeri yuvarlak bir tonozla örtülmüştür. Aydınlatma da üstteki tonozlara açılan pencerelerden sağlanmıştır. Yapımında moloz ve kesme taş kullanılmıştır.

Osmanlı kapalı çarşılarının en erken örneklerinden biri olup, ortasındaki dua kubbesi ile dikkati çekmektedir.

Kapalı çarşının kuzeyinde 23.00x23.00 m. ölçüsünde bedesten yer almakta olup, her iki yapı da birbirine bitişiktir. Bedesten ortada bulunan dört payeye oturan tonozlu dokuz bölüm halindedir. Kare planlı olan bedestene her cephede bulunan dört ayrı kapıdan girilmektedir.