PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İstanbul Anıt ve Heykelleri


Fırtına_
02-19-2009, 10:50
Taksim Cumhuriyet Anıtı (Beyoğlu)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/21/00104520.jpgİstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtını İtalyan Heykeltıraş Pietro Canonica (1869–1959) 1928 yılında yapmıştır.

Cumhuriyet’i simgelemek amacı ile yapılan bu anıt, İstanbul Milletvekili Hakkı Şinasi Paşa’nın başkanlığında 1925 yılında bir komisyon oluşturulmuş Pietro Canonica ile bağlantı kurulmuş ve bu anıtı yapması istenmiştir. Anıtın yapımı 2,5 yıl sürmüş, halkın maddi katkılarıyla yapılmış olup, yapımında taş ve bronz birlikte kullanılmıştır. Anıtın Taksim’e dikilmesi ile birlikte burada bir meydan ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Mimar H.Prost’un düzenlediği proje çerçevesinde çevrede istimlâkler yapılmış bu arada tarihi Taksim Kışlası da yıktırılmıştır.

İtalyan Heykeltıraş Pietro Conanico tarafından yapılan bu anıt İstanbul’a vapurla getirilmiş ve 23 günde monte edildikten sonra 8 Ağustos 1928’de törenle açılmıştır.

Anıt yuvarlak bir meydan ortasında yer alıp, iki tarafı bombeli ve dört köşelidir. Çevresi 17 m. olup, 60 m2’lik bir alanı kapsamaktadır. Anıtın iki yüzüne yerleştirilen bronz figürler ulusal mimariden esinlenilerek yapılmıştır. Kemerli taş kaide üzerinde 11 m. yüksekliğindeki anıtın kaidesinde pembe Trentino ve Torino şehri yakınındaki Suza bölgesi mermerleri kullanılmıştır. Anıtın bir yüzü Kurtuluş Savaşı’nı, diğer yüzü de Cumhuriyet Türkiye’sinin simgelenmesine ayrılmıştır.

Anıtın kuzey yönünde Atatürk sivil giyimli olarak İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve o dönem Türkiye’sinde Cumhuriyet’in kuruluşunda yardımları olan yabancı devlet mensupları, askerler ve halkla birlikte tasvir edilmiştir. Anıtın Harbiye’ye yönelik bölümünde ise 30 Ağustos Zaferi canlandırılmış olup, burada Atatürk’ün Kocatepe Savaşı, askerleri ve kadınları ile birlikte gösterilmiştir. Buradaki Atatürk’ün heykeli, Milli Mücadele sırasında Ethem Hamdi’nin çektiği fotoğraf esas olarak canlandırılmıştır. Anıtın dar yüzlerinde kahramanlığın timsali olan sancaklı birer asker heykeli, önlerindeki madalyonlarda da iki kadın portresine yer verilmiştir.

Anıtın dar yüzündeki heykellerin altında, önlerinde mermer yalakları olan çeşme taşları görülmektedir. Başlangıçta bu yalaklarla meydan çeşmesi düzenlemesi düşünülmüş, daha sonra burada suya yer verilmemiştir.


Atatürk Heykeli (Eminönü)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/21/00104521.jpgİstanbul ili Eminönü ilçesi, Sarayburnu’nda, Gülhane Parkı’nın denize yönelik giriş kapısının bulunduğu alanda Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a gitmek üzere gemiye bindiği yerde yapılmıştır. Kaynaklardaki bir başka bilgiye göre de; Atatürk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstanbul’a ilk gelişinde burada karaya çıkmış, Harf Devrimi 9 Ağustos 1928’de burada halka söylenmiştir. Cumhuriyet döneminde İstanbul’da yapılan ilk Atatürk Anıtıdır.

Sarayburnu’ndaki Atatürk heykeli Avusturyalı Heykeltıraş Heinrinck Krippel tarafından yapılmıştır. Heykel sanatçının Viyana’daki atölyesinde yapılmış, dökümü Viyana’da Birleşik Maden İşletmelerinde yapılmış, parçalar halinde Türkiye’ye getirilmiş ve heykeltıraşın denetiminde yerine oturtulmuştur. Yapımına 1925 yılında başlanan heykelin açılışı 3 Ekim 1926’da yapılmıştır.

Heykel 3 m yüksekliğinde, yukarıya doğru hafifçe daralan mermer ve granitten dikdörtgen bir kaide üzerindedir. Bu kaide iki katlı dikdörtgen bir platform üzerindedir. Platformun birinci katına dört, ikinci katına da üç basamakla çıkılmaktadır. Ayrıca bu alanın çevresi 70 cm. yüksekliğinde alçak bir duvarla çevrilmiştir. Üçgen, kare ve altıgen motiflerle dekore edilmiş duvarlara birer metre aralıklarla birer metre yüksekliğinde üzerlerinde kubbeye benzer başlıkları olan sütunlar yerleştirilmiştir.

Atatürk’ün heykeli bronzdan dökülmüş olup, Atatürk burada sivil giysileri ile tasvir edilmiştir. Sol elini beline dayamış, sağ elini de aşağıya doğru uzatmıştır. Heykelin kaidesinin önünde Hattat Kamil Akdik’in yazısı ile “tarihi ihtilas 1336”, arka yüzünde heykelin dikiliş tarihi 1926, yan tarafında Cumhuriyet’in ilân tarihi yazılıdır.


Atatürk ve Gençlik Anıtı (Eminönü)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/21/00104522.jpgİstanbul Eminönü ilçesinde, Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi Merkez Binasının önündeki alanda bulunan bu heykel, Heykeltıraş Yavuz Görey ile Heyketraş Hakkı Atamulu tarafından 1955 yılında yapılmıştır.

Bu anıtta Atatürk, sol kolunu yönlendirici bir kumandan edası ile havaya kaldırmış olarak tasvir edilmiş olup, sağında aydınlanmayı simgeleyen elinde meşale tutan bir genç kız, solunda yine elinde bayrakla ulusal devleti simgeleyen genç bir erkek figürü vardır. Bu anıt ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’si üniversite önünde somutlaştırılmıştır. Bu anıtın yapımının bir diğer amacı da 27 Mayıs 1960 devriminin üniversite öğrencilerinin desteği ile yapıldığının simgelenmesidir.

Anıtın alçak ve kademeli kaidesi üzerindeki kompozisyon bronzdan ve 4 m. yüksekliğinde yapılmıştır.


Harbiye Atatürk Anıtı (Şişli)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/21/00104523.jpgİstanbul Şişli ilçesi, Harbiye’de Eski Harp Okulu Binası 1936 yılında Ankara’ya taşınınca Yedek Subay Okulu bir süre bugünkü Askeri Müze’nin bir bölümünü oluşturan yapıya taşınmıştı. Buradaki Atatürk Heykeli 1937 yılında Yedek Subay öğrencileri tarafından kendi aralarında topladıkları para ile Heykeltıraş Ali Hadi Bara’ya (1906–1971) yaptırılmıştır.

İlk yapılışında okulun önünde, giriş kapısının üzerinde bulunan anıt, caddenin genişletilmesi nedeni ile 30 Ağustos 1960’ta yerinden kaldırılarak bugünkü park içerisindeki yerine konulmuştur.

Bu heykelde Atatürk mareşal üniforması içerisinde “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” komutunu verirken tasvir edilmiştir. Sol elinde, bel hizasında dürbünü ve sağ eli ile de ileriyi gösterecek biçimde tasvir edilmiştir. Anıtın üzerinde herhangi bir yazıt bulunmamaktadır.

Bu anıt günümüzde ilk tasarlanmış olduğu kurgudan farklıdır. İlk yapılışında komutu sol eliyle vermekte, sağ bacağı da denge unsuru olarak önde görülmektedir. Ancak komutlar, sağ elle verildiğinden ötürü bu tasarım değiştirilmiştir.Abide-i Hürriyet Anıtı (Şişli)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/26/00106202.jpgİstanbul Şişli ilçesi, çevre yolu ile Şişli-Kâğıthane caddeleri arasında kalan Abide-i Hürriyet Anıtı 31 Mart Vakası’ndan sonra bu ayaklanmada yaşamını yitirenler anısına 1909 yılında yapılmaya başlanmış, 23 Temmuz 1911’de de açılmıştır.

Günümüzde çevre yolu ve viyadüklerin yükseltilmesinden sonra anıtın bulunduğu tepe ile çevresi topografik konumunu kısmen de olsa yitirmiştir. Anıtın bulunduğu bu yerin İstanbul’un kuşatması sırasında Fatih Sultan Mehmet’in otağını kurduğu yer olduğu da söylenmektedir.

Anıtın tasarımını Neo-Klasik dönem mimarlarından, Mimar Muzaffer yapmıştır. Bu anıtın yapımı için açılan yarışmaya dönemin tanınmış mimarlarından Kemalettin Bey, Vedat Tek, A.Vallaoury, Konstantin Kiryakidi katılmış ve onların projeleri arasında Mimar Muzaffer Bey’in projesi birinciliği kazanmıştır.

Anıt üçgenler ve geometrik kurgular üzerinedir. Biçim olarak üçgenin ve onunla bağlantılı altıgenin kullanılması ile tasarım geometrik bir örgüye büründürülmüştür. Buradaki eşkenar üçgenlerin her kenarı geometrik olarak anıta çepeçevre eşdeğer bir perspektif kazandırmıştır. Ayrıca anıtın alanına girişten itibaren başlayan ve bir kapı ile yönlendirilen akslara da yer verilmiştir. Anıt, köşeleri pahlanmış bir eşkenar üçgen plato üzerindedir. Buradaki pahlanmış köşelerden üç yöne yönelik geniş merdivenler ile üçgen biçimindeki zemine ulaşılmaktadır. Bu zeminin giriş yönünde küçük bir taç kapıya yer verilmiştir. Bu kapının üzerinde “Makber-i Şuhedâ-i Hürriyet” yazılı bir kitabe bulunmaktadır. Anıtın zemin altında da bir mahzen kısmı bulunmaktadır.

Anıtın yapımında çeşitli taş malzeme kullanılmıştır. Anıtın tabanı üçgen biçiminde olup, üçgenin köşelerinin üzerine büyük pembe renkli cilalı taştan birer kürre konulmuştur. Bu kürrelerin yardımıyla üçgen alandan altıgene geçilmiştir. Üçgenin kenarlarının ortasına da alt kısımda mahzene açılan pencereler bulunmaktadır. Anıtın gövdesi aşağıdan yukarıya doğru daralan altıgen kesitlidir. Bu gövdenin birer yüzü atlanarak üç yüzeyine 31 Mart Şehitlerinin isimleri altıgen mühürler içerisine oyularak işlenmiştir. Gövdenin ön yüzünde Sultan V. Mehmet Reşat’ın tuğrası, diğerlerinde de “Tarih-i İstirdâd-ı Meşrutiyet 12 Temmuz 1325” yazısını içeren kitabeler yerleştirilmiştir. Altıgen gövdede mukarnasların yardımıyla yuvarlak bir daire oluşturulmuş ve burada prizmatik üçgen geçiş şeridinden yararlanılarak daha da dar bir halkaya ulaşılmıştır. Bunun üzerine de yuvarlak namlu biçiminde gövde oturtulmuştur. bU gövdenin üzerine süngülü tüfekler, kılıçlar, cankurtaran simidi, bayrak, askeri figürler ****l döküm olarak yerleştirilmiştir.

Anıtın on sekiz basamakla inilen üçgen planlı mahzen (kripta) kısmı oldukça yüksek olup, üç büyük taşıyıcı ayak buraya yerleştirilmiştir. Buradaki üçgenin köşelerine, taş örgülü ayakların üzerine de birer kitabe şeridi yerleştirilmiştir. Ayrıca üçgenin güneydoğu köşesine de mermer bir mihrap yerleştirilmiştir. Kriptanın üzeri rumi motifli, renkli camlı bir vitray kubbe ile örtülmüştür. Bunun ortasına büyük bir avize yerleştirilmiştir. Anıtın çevresi geniş bir parmaklıkla çevrilidir. Burada Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın türbesi ile Mithat Paşa ile Talat Paşa’nın mezarları bulunmaktadır. Son zamanlarda Enver Paşa’nın kemikleri de buraya getirilmiştir.


Barbaros Anıtı (Beşiktaş)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/26/00106204.jpgİstanbul Beşiktaş ilçesi, Barbaros Türbesi’nin önündeki alanda bulunan bu heykel 1941–1943 yılları arasında hazırlanmış ve 1944 yılında da yerine konulmuştur. Barbaros Heykelini Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyelerinden Heykeltıraş Hadi Bara ile Zühtü Müridoğlu yapmışlardır. Anıtın bronz işleri Yusuf Akpınar ile Ali Haydar Seymen’e aittir. Anıtın bronz kısmı altı ton dokuz yüz ton ağırlığındadır.

Anıt birkaç basamaklı mermer bir platform üzerinde, on metre yüksekliğinde kademeli kaide üzerine üç bronz figürden meydana gelmiştir. Kaidenin ön kısmı gemi pruvası ve güvertesini simgeleyecek biçimde iki buçuk metre yüksekliğinde bir platform şeklindedir. Burada Barbaros, normal bir insan boyundan 1/3 daha büyük ölçüde iki leventin ortasında yer almaktadır. Arkalarında sivri bir köşe ile sonuçlanan soyut bir kütle bulunmaktadır.

Heykelin deniz tarafındaki taş kaidesinde Barbaros’u Kanuni Sultan Süleyman huzurunda gösteren alçak bir kabartmaya yer verilmiştir. Heykelin kara tarafında ise bronzdan saray ile ilgili alçak kabartma panolar yer almaktadır. Heykelin arkasında ise Yahya Kemal Beyatlı’nın “Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahı” isimli şiirinden alınmış dizelere yer verilmiştir:

”Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor
Adalardan mı? Tunustan mı, Cezayirden mi?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor
O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?”

Bu dizelerin üzerinde de bir dal motifi ile 1944 tarihi bulunmaktadır.

Barbaros Anıtı üzerindeki tiplerin giysileri Nigâri’nin minyatüründen esinlenilerek yapılmıştır. Bununla beraber bu tiplemelerde yabancı ressamların çizgilerinden de esinlenildiği sanılmaktadır. Nitekim Barbaros’un hemen arkasındaki levent, o yıllarda yeni yeni kullanılmaya başlanan bir tabanca ile sol elinde bir sancak tutmaktadır. Soldaki levendin elinde ise bir kılıç vardır. Bunlar ayakları açık savaşa hazır durumda yapılmışlardır.


Tayyare Şehitleri Anıtı (Fatih)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/26/00106205.jpgİstanbul ili Fatih ilçesi, Sarçhanebaşı’nda, Fatih Parkı içerisinde bulunan bu anıtın temeli 2 Nisan 1914’te atılmış ve yapımı 1916’da tamamlanmıştır. Mimar Vedat Tek’in eseridir.

Bu anıt Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri olan Fethi, Sadık ve Nuri beyler için dikilmiştir. Bu askeri pilotlar I.Dünya Savaşı öncesinde diğer devletlere Osmanlılarda da havacılığın başladığını göstermek amacıyla Enver Paşa’nın isteği üzerine iki uçakla İstanbul’dan Kahire’ye kadar uzanan 2.500 km.lik bir uçuşu gerçekleştirmek amacıyla yola çıkmışlardır. Pilotlardan Fethi Bey ile Sadık Bey 27 Şubat 1914’te Şam-Kudüs arasında, Fransız Deperdussin tipindeki diğer uçağın pilotu Nuri Bey ise 11 Mart 1914’te Yafa’dan kalkarken düşmüşler ve şehit olmuşlardır. İlk hava şehitlerinin mezarları Suriye’de, Şam Emeviye Camisi’nde Selahaddin Eyyubi Türbesi’nin yanında bulunmaktadır.

Anıt, beyaz mermer ve bronzdan yapılmış olup, mermer bir kaide üzerinde kırık bir sütundan meydana gelmiştir. Anıtın kırık olmasının nedeni de yarıda kalan uçuşu simgelemektedir. Yaklaşık 7.50 m. yüksekliğindeki anıtın kaidesinin iki yanındaki madalyonlara bronz bir kitabe ve bronz bir rölyef işlenmiştir. Sütun üzerinde ise yine bronzdan bir defne dalına yer verilmiştir. Her yıl Hava Şehitleri nedeni ile bu anıt önünde tören düzenlenmektedir.


Yahya Kemal Beyatlı Anıtı (Beşiktaş)

İstanbul ili Beşiktaş ilçesi, Kadırgalar Caddesi’nde Maçka Parkı içerisindeki bu anıt, Türk edebiyatının ünlü şairi Yahya Kemal Beyatlı’nın (1884–1858) doğumunun 84. yıldönümü nedeni ile 2 Aralık 1968’de dikilmiştir. Anıt İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Heykeltıraş Hüseyin Gezer’e aittir.

Anıt Tunçtan yapılmış olup, 1.80 m. yüksekliğindedir. Burada koltuğa oturmuş halde Yahya Kemal Beyatlı sağ elini şakağına dayamış, sol eline de bastonunu almış vaziyette tasvir edilmiştir. Anıtın üzerinde, değişik yerlere şiirlerinden alınmış dizeler yazılmıştır:

“Cihan Vatandan ibarettir.”

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim, sevdiğim, gezmediğim hiçbir yer”

“Öyle sinmiş bu vatan semtini milliyetimiz ki
Biziz hem görülen, hem duyulan yalnız biziz”

“Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer”

“İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar”

“Ölüm yabancı bir âlemde bir geceyse bile
Tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle”

“Ölmez kaderde var bize ürküntü vermiyor
Lâkin vatandan ayrılışın ızdırabı zor”

“Yarab bana bir ses yaratan kudreti ver”.


İnönü Anıtı (Beşiktaş)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/26/00106206.jpgİstanbul ili Beşiktaş ilçesi, Taşlık Parkı’nda İsmet İnönü’nün evinin önünde bulunan bu heykel, Alman Heykeltıraş R.Belling’e 1940 yılında ısmarlanmıştır. Bugünkü Taksim Gezisi olan, İnönü Gezisi olarak yapılan yerin Taksim Meydanı’na bakan yüzüne yerleştirilmek üzere yapılmıştır. Anıtın kaidesi 1943–1944 yılları arasında tamamlanmıştır.

Anıtın kaide ve çevre düzenlemesi Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyelerinden Feridun Akozan ve Mimar Mehmet Ali Handan tarafından yapılmıştır. Ancak 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi nedeni ile R.Belling’in yapmış olduğu heykel yerine konulmamış ve uzun yıllar kaidesi boş kalmış, heykelin parçaları Mecidiyeköy’deki Tekel Likör Fabrikası bahçesinde ve daha sonra da Edirnekapı’daki belediye atölyelerinde saklanmıştır. 1982’de alınan karar üzerine heykel bugünkü Taşlık’taki yerine konulmuştur.

Anıt 7,5 m. yüksekliğinde taş bir kaide üzerinde 5 m. yüksekliğinde, bronz at üzerinde İnönü heykeli ve kaidenin önüne yerleştirilmiş 3 m. yüksekliğinde genç bir erkek figüründen meydana gelmiştir. Buradaki bir elinde defne dalı, diğer elinde meşale tutan genç erkek figürü barışı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgelemektedir. Taş kaidenin bir yüzüne Atatürk’ün II. İnönü Zaferi’ni kutlamak için İsmet Paşa’ya çektiği telgrafın metni işlenmiştir:

“Bütün tarih-i âlemde, sizin İnönü Meydan Muharebesinde deruhte ettiğiniz vazife kadar ağır bir vazife deruhte etmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin İstiklâl ve hayatı dâhiyane idareniz altında şerefle vazifelerini ifa eden kumandan ve silah arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetine büyük bir emniyetle istinat ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz. 1Nisan 1921”

Kaidenin diğer yüzünde de başka bir kitabeye yer verilmiştir:

“Savaşta büyük asker, barışta büyük devlet adamı ve diplomat, İnönü, Sakarya Muharebesinde ve Afyonkarahisar Taarruzunda cephe kumandanı, Büyük Millet Meclisi hükümetinin Hariciye Vekili ve Lozan Murahhas Heyeti’nin reisi, Cumhuriyet Hükümeti’nin on dört yıl Başvekili, hayatını ve dehasını yalnız yurt ve halk hizmetine veren yapıcı ve kurucu Cumhurreisimiz ve Milli Şef’imiz İsmet İnönü’ye ve İstanbul şehrinin sevgi, saygı ve minnet duygularıyla…”


Akdeniz Anıtı (Şişli)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/26/00106291.jpgİstanbul ili Şişli ilçesi, Zincirlikuyu Halk Sigorta binası önünde 1980 yılında yapılmış olan Akdeniz Heykeli, Heykeltıraş İlhan Koman’ın eseridir.

İlhan Koman’ın bu eseri 1981 yılında Simavi Ödülü’nü kazanmıştır. Heykel ilk tasarımında yedi metre boyunda ve Akdeniz’in on yedi çeşit mavisini oluşturacak biçimde idi. Ancak Halk Sigorta binanın önünü kapatacağı endişesi ile heykelin yarıya kadar küçültülmesine karar vermiştir. Yeterli sayıda boyanın bulunamamasından ötürü de heykel yalnızca beyaz renkte yapılmıştır.

Akdeniz Heykeli birbirine eşit uzunlukta çok sayıda kaynaklarla birleştirilmiş, 4,5 ton ağırlığında saç levhalardan meydana gelmiştir. Burada kollarını açmış durumda bir kadın tasvir edilmiştir. Uçucu bir hafiflik gösteren heykelde kesintili sürekliliği dilimler arasındaki eşit boşlukta hacimlerden ötürü hareketli bir görünüm sağlanmıştır. Heykeltıraş İlhan Koman’a göre burada “dalgalardan teşekkül eden, dalgaların meydana getirdiği ilahe, gözün yansıması, hareket eden bakışın sinetik yanılgısı” gösterilmiştir. Cepheden bakıldığında kadının yüzünde sert bir ifade vardır. Burada bir bakıma insanlardan gördüğü eziyet protesto edilmiştir. Farklı açılardan bakıldığında da gövde dalgalı bir şekle dönüşmektedir.

İlhan Koman’ın İsveç meydanlarını süsleyen heykelleri olmasına karşılık bu heykel sanatçının İstanbul’daki en büyük boyutlu tek heykelidir. Yalnızca Divan Oteli’nin önündeki otoparkta küçük bir heykeli bulunmakta olup, yer konumundan ötürü kimsenin dikkatini çekmemektedir.


Cumhuriyet’in 50.Yıl Anıtı (Beyoğlu)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/26/00106293.jpgİstanbul Beyoğlu ilçesinde, Galatasaray Lisesi ile Yapı Kredi Bankası önündeki alanda bulunan bu anıt Heykeltıraş Prof.Sadi Çalık tarafından 1973 yılında Cumhuriyet’in 50.Yılı anısına yapılmıştır.

Heykel paslanmaz çelikten üç büyük boru halinde yapılmıştır. Bu silindirik borular Cumhuriyet’in dinamizmi ve aydınlanma simgelenmiştir.
Barış ve Kültür Heykeli (Zeytinburnu)

http://www.kenthaber.com/Resimler/2006/10/26/00106294.jpgİstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde, Abdi İpekçi Spor Salonu önünde bulunan bu heykel 2001 yılında yapılmıştır. Heykel Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın tasarımıdır.

Bu heykel barış ve kültürü simgelemekte olup, beş metre yüksekliğindedir. Burada üç elin üzerinde dünya tasvirine yer verilmiştir. Dünya figürünün içerisinde barışı simgeleyen üç zeytin dalı uzanmaktadır. Buradaki üç el Zeytinburnu’nda yaşayan Türk, Rum ve Ermeni toplumunu simgelemektedir.

Lahana Anıtı (Eminönü)

İstanbul Eminönü ilçesinde, Topkapı Sarayı birinci avlusunda bulunan bu anıt, Sultan III. Selim’in (1761–1808) 434 adımdan tüfekle yapmış olduğu nişan talimi sırasında yumurtayı vurmasından ötürü dikilmiştir.

Anıt dört yüzlü mermer bir sütun şeklinde olup, üzerinde kabartma olarak işlenmiş lahana tasviri bulunmaktadır. Çelebi Sultan Mehmet Merzifon’un ünlü lahanası nedeni ile Merzifon süvarilerine Lahanacı ismini yakıştırmıştır. Sultan III. Selim’in de bu süvarileri tutması nedeni ile de anıtın üzerine lahana tasviri yerleştirilmiştir.

Anıtın denize bakan yüzünde Hattat Mahmud Esad Yesari’nin yazdığı Şair Naşit’in 1790 tarihli on sekiz mısralık dizesi yazılıdır. Bu yazıtın ilk satırında:

“Hazreti Sultan Selim Han İbn-i Sultan Mustafa
Mazhar etmiş zatını hak her fünunu ekmele”;

Kitabenin son satırında da:

“Naşıda hamem cevahir kondurur tarihini
Beyzayı Sultan Selim cemşek urdu hele
1205 (1790)” yazılıdır.