PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Putun şehadeti


MetinCeylan
02-09-2009, 23:02
Peygamber Efendimiz, hicret edip Mekke'den,

Medîne beldesine teşrîf etti ve hemen,İlk icraat olarak, bir mescit etti binâ,

Ve "Ağaç" lâzım oldu, o binânın damına.Hazreti Ebû Bekir, o Resûle gelerek,

Dedi: (Yâ Resûlallah, üzüldüm bu işe pek.Zîrâ vardı ağaçlar, Mekkede benim evde

Burada olsalardı, kullanırdık bu yerdePeygamber Efendimiz buyurdu: (İster misin?

Ki senin ağaçların, buraya şimdi gelsin?)O, (İsterim) deyince, Resûlullah bu sefer,

Buyurdu: (Öyle ise, onları çağırıverHazreti Ebû Bekir, derhâl emre uyarak

Seslendi ağaçlara, oradan bağırarak.O anda, ağaçları gördü hemen yanında,

Ve onları kullandı, o mescidin damında.Yine bir gün, Yemen'den çıkıp bâzı müşrikler,

İmtihân maksadıyla o Resûle geldiler.Yanlarında ayrıca, bir "Put" getirmişlerdi,

Ve nefîs kumaşlarla, onu süslemişlerdi.Resûlullah, onları edince dîne dâvet,

Dediler: (Bir mûcize görürsek, olur elbet.Meselâ şu bizim put, tasdîk ederse seni,

Biz de tasdîk ederiz senin nübüvvetiniO Server, asâsını koydu putun başına,

Daha sonra, (Ben kimim?) diyerek sordu ona.O put dile gelerek, dedi: (Yâ Resûlallah!

Sen, Allahın kulu ve Peygamberisin VallahKâfirler, putlarından işitince bu sesi

Dehşete kapılarak, îmâna geldi hepsi.Yine "Süfyân bin Hâris" anatır ki şöylece:

Ben, Peygamberimize îmân etmeden önce,"Âhir zaman Nebîsi gelir" diye, her yerden,

Duyar ve gelmesini beklerdim her gün hemen.O günlerde garip bir "At" gördüm bir mahâlde,

"Kelime-i tevhîd"i söylerdi fevkalâde.Buna çok hayret edip, düşündüm ki o sâat:

"Ne garip, insan gibi gördüm bir konuşan at".O bana cevâb verip, dedi: (Ey gâfil insan!

Daha acâyibini diyeyim sana şu an.Hak teâlâ, hiç yoktan yarattı önce seni,

Ve her gün gönderiyor, sana yiyeceğini.Seni, Resûliyle de Cennete etti dâvet,

Ama sen, bu dâvete etmiyorsun icâbetBen suâl eyledim ki: (Dediğin Resûl kimdir?)

Dedi ki: (Son Peygamber, Muhammed-ül emîn'dir.Mekkede zuhûr edip, Medîneye göç eder,

Onun gelmesi ile, put devri sona ererBu kadar mûcizeler görünce, ben o zaman,

"Şehâdet"i getirip, hemen oldum müslümân