PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Okullarda Beden Eğitimi ve Spor


Hasret
02-08-2009, 21:58
Erişkinlerde işlevsel kapasite kaybı, artmış ölüm ve hastalanma oranlarının sedanter (hareketsiz) yaşam tarzına bağlı olduğuna ilişkin bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle çocukluk çapında etkinlik programlarının önemli bir amacı, çocuklukta kazanılan spor yapma alışkanlığının erişkin yaşlarda sürmesini sağlamaktır. Böylece, erişkin yaşlarda hareketsizliğe bağlı sağlık sorunların önlenmesi amaçlanmaktadır.
Hastalık Denetim ve Önleme Merkezinin (CDC) ve Çocukların Beden Eğitimi Konseyi (Council for Physical Education for Children) aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır:
1. Çocukların yaşam boyu spor yapmalarını teşvik ediniz. Bu bağlamda, kreş, ana okulu ev diğer üst sınıflarda düzenli, mümkünse her gün spor yapmalarını sağlayınız. Çocukları tüm eğitim hayatı boyunca sağlık eğitimi almalarını sağlayınız. Spor yapmaları için tesis kurulmasında destekleyici olunuz.
Çocukları çalıştıracak kişilerin (antrenör, öğretmen) bu konuda yetkin olmalıdır; bunun denetimini yapınız. Herkesin, yani sağlıklı, engelli, hastalıklı ya da şişman çocukların ilgisini çekecek spor programlarına yer verilmesini sağlayınız. Herkesin eşit oranlarda bu olanaklardan yararlanmalıdır. Güçleri ve kapasiteleri eşit çocuklar yarıştırılmalıdır, oynatılmalıdır.
2. Beden eğitimi verilen ortamın emniyetli olmasını sağlayınız. Çocuklar spor yaparken mümkün olduğunca bir antrenör, öğretmen ya da erişkin gözetiminde olmalıdırlar.
Spor yapılan tesislerin de emniyetine dikkat edilmelidir. Yaralanmadan koruyan uygun koruyucu malzeme kullanılmalı ve sporculara önerilmelidir.
3. Beden eğitimi ve spor öğretimi müfredatı, çocukların etkin bir yaşam tarzı kazanmaları için, uygun bilgi, tutum, motor beceri, davranış ve güven sağlamalıdır.
4. Okul dışı ya da beden eğitimi dersi dışı spor yapama olanakları da sağlayınız.
5. Ebeveynlerin de beden eğitimi dersine ya da spor kurslarına gelmelerini sağlayınız. Çocuklarını spor yapma konusunda desteklemeleri için teşvik ediniz.
6. Düzenli olarak çocuğunuz okuldaki beden eğitimi derslerini denetleyiniz. Müfredatın içeriğine, tesislerin donanımına ve güvenliğine dikkat ediniz.