PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Su sektöründen 80 bin kişiye istihdam


Fırtına_
02-07-2009, 19:22
Bu yıl Türkiye’nin gündemini en çok işgal eden konulardan biri şüphesiz su sebebiyle çıkan tartışmalar oldu. Küresel ısınmanın getirdiği susuzluğu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışan il belediyeleri arasındaki arsenikli su tartışması, insanların musluktan akan suya karşı sarsılan güvenini bu kez yıktı. Bu durum ise en çok -Türkiye’nin ilk olarak 1998 yılında tanıştığı- ambalajlı su sektörünün işine geldi. Evlerdeki ‘içmelik’ damacana suyuna ‘yemeklik’ su da eklenince ambalajlı su satışları tavan yaptı. Üretim kapa-sitelerini artıran şirketler talebe cevap verebilmek için Türkiye genelinde yeni su kaynakları avına çıkıyor.

Doğal Kaynak ve Maden Suyu Üreticileri Derneği’nin (SUDER) verilerine göre 1.4 milyar dolara ulaşan şişelenmiş su pazarı, yüzde 17 civarında bir büyüme yakaladı ve 8.6 milyar litreye ulaştı. Ambalajlı suların yüzde 80’i damacana, yüzde 20’si ise pet şişe halinde satılıyor. Pazarının yüzde 80’ini ise günde 400 bin damacana suyun tüketildiği İstanbul oluşturuyor.

Sektörün her yıl yüzde 10 civarında büyüme kaydetmesini beklediklerini söyleyen SUDER Başkanı Adnan Çavuş, “Türkiye’de özellikle son 3-4 yılda ambalajlı su tüketimi artmaya başladı. Bunda en büyük pay ise 1998 yılında su istasyonlarından açık su satışının Sağlık Bakanlığı’nca kesin olarak yasaklanması oldu. Ardından küresel ısınma nedeniyle şebekelere yeteri kadar suyun verilememesi, verilse bile şehir sularının tüketiminin riskli hale gelmesi ambalajlı su pazarını giderek daha da büyüten en önemli etken” diyor.

KALİFİYE ELEMAN SORUNU

Cazip hale gelen su sektörü yerli ve yabancı yatırımcıları da kısa zamanda kendine çekmeye başladı. 2007 yılı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış 236 firma su sektöründe faaliyet göstermeye başlarken Nestle, Coca Cola, Danone gibi büyük yabancı markalarda ‘sudaki’ fırsatı kaçırmadı.

Su sektörü gittikçe artan büyüme grafiğiyle oyuncu sayısının artacağına yönelik sinyaller verirken yarattığı istihdamla da dikkat çekiyor. Çavuş’a göre şu an sektör üretim, satış ve pazarlama departmanlarında 10 bin kişiye istihdam sağlıyor ama dağıtım ağlarını da göz önüne aldığımızda bu sayının 80 bin kişiye çıkacağını da söylüyor:
“İstihdam rakamları su sektöründeki büyümeye paralel olarak önümüzdeki dönem gittikçe artacaktır. Tesisler daha çok kaynaklara yakın yerlerde olduğu için dağ başlarındaki tesislerde kalifiye eleman istihdam etmek ve bu insanları oralarda tutmak fevkalade güç. Su konusunda yetişmiş eleman sayısı da çok az. Pazarlamada yaşanan kıran kırana rekabet dolayısıyla firmalar birbirlerinden eleman transfer ediyor, dolayısıyla sektör büyüdükçe kalifiye eleman sıkıntısı da büyüyecektir.”

Milliyet İK, SUDER’in yanı sıra son dönemde yıldızı parlayan sektörün en büyük oyuncularına da büyüme ve istihdam hedeflerini sordu. İşte yanıtlar...

.....

İSTİHDAMI YÜZDE 15 ARTACAK

Lido Su Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Temoçin: “Türkiye’de ambalajlı su sektöründe yıllık tüketim 8 milyar litre civarında. Bu rakamın yüzde 80’ini damacana su oluşturuyor. Damacana su pazarında payımız yüzde 2. Önümüzdeki süreç için her yıl yüzde 20 oranında bir büyüme hedefliyoruz. Şu an için bayilerimizi de sayarsak 680 kişiye istihdam yaratıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde yeni bayilikler açma hedefimiz var; buna bağlı olarak istihdam sayımız yüzde 15 artacak. Su sektörü küresel ısınmanın büyüttüğü sektörlerin başında geliyor. Şu an sektörde 280 tane üretim tesisi bulunuyor. Sektörün önü açık, fakat en büyük sıkıntısı yatırım-kalite ve pazarlama yetersizlikleri. Bu sorun pek çok şirketi kapanma noktasına getirmiştir. Ayrıca satış fiyatlarındaki haksız rekabetin önlenmesinde Sağlık Bakanlığı birimlerine büyük işler düşüyor: Denetimler artırılmalı.”

‘BU YIL 469 KİŞİYİ İŞE ALDI’

Erikli-Nestle Waters Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba: “Erikli-Nestle Waters olarak su pazarında yaklaşık yüzde 12’lik bir paya sahibiz. 2008 yılı sonunda pazar payımız çift haneli büyüme rakamlarına işaret ediyor. Üretim kapasitesi anlamında sorunumuz bulunmuyor, teknolojik altyapımız hedeflerimizle uyumlu bir biçimde her yıl yapılan yeni yatırımlarla destekleniyor. Dağıtım organizasyonumuz ise sağlam bir temele oturmuş durumda. Şu an toplam 1182 kişiye istihdam sağlıyoruz. 2008 yılında toplam 469 kişiyi işe aldık. Ulusal su sektörü özellikle son beş yıl içerisinde anlamlı bir biçimde büyüyerek bugün artık yapısal olarak biçimlenmiş durumda. Son yıllarda özellikle dünya devi uluslararası şirketlerin rekabete dâhil olmasıyla beraber, bundan sonraki dönemde konsolidasyonlarla artık daha az oyunculu bir hale doğru evrilmeye başlayacak. Küresel ısınmanın etkisi ötesinde özellikle altyapı sorunları sebebiyle küçük-büyük hemen hemen tüm şehirlerde yaşanan sağlıklı içme suyuna erişim sorunları su sektörünü son yıllarda büyüttü. Bundan sonraki dönemde genel ekonomik yapı ve altyapı yatırımlarına paralel olarak sektörün büyümesinin hızı etkilenecektir.”

‘SEKTÖR 2009’DA YÜZDE 21 BÜYÜR’

Hayat Su İK Direktörü Burçin Güvendi: “2007 senesi su sektöründe en hareketli dönemlerden biri oldu. 2008 yılında da hızlı büyüme aynı ivmeyle devam edecektir. Hayat Su olarak pazardaki büyümeye paralel bir büyüme gerçekleştireceğiz. 2009 yılında, pet su sektöründe yüzde 21 büyüme bekliyoruz. 2008 yılı içerisinde 37 kişiyi işe aldık. Daha çok satış bölümünde istihdam açığımız oluyor, büyüme stratejimize göre istihdam planlarımızı yapacağız. Susuzluk ve küresel ısınmayla ilgili konuları yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda çevreyi korumaya yönelik çalışmalarımız var; fabrikalarda ve nakliyede 1lt su başına enerji ve su tüketimini minimuma indirmek, fabrikalarda çevre dostu yakıt kullanımına geçmek gibi.”

SIRMA’DAN 100 KİŞİYE İŞ

Sırma Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karabacak: “Sırma’nın su sektöründeki payı yüzde 14 civarında. 2009 yılında Türkiye genelinde mevcut bayi ağımızı daha da genişleteceğiz. Önümüzdeki yıl büyüme hedefimiz yüzde 15. Teknik, idari personel ve yöneticilerimiz dâhil olmak üzere 600 kişi çalışıyor bünyemizde. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ağırlıklı mavi yakalı olmak üzere 100 kişilik bir alım yapacağız. İstihdam artışının yaşanacağı departmanlarımızın başında, satış ve pazarlama gelecek. Öte yandan sadece ihracata başlamış olmamız nedeniyle satış ve satış sonrası hizmetler kadrosunu artırmayı da planlıyoruz. Sektörde çok fazla üretici ve talep olması yoğun bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu da sektörü ciddi anlamda tehdit ediyor ve ufak ölçekli firmaları sıkıntıya sokuyor. Önümüzdeki dönemde sektörde firma satın almaları veya birleşmeler olabilir.”

YÖNETİM KADROLARI GENİŞLEYECEK

Sektörün önemli oyuncularından biri olan Pınar Su‘dan yapılan açıklama ise şöyle: “Pınar, üç farklı tesiste hem Türkiye’nin hem de ihracat yaptığı ülkelerin su ihtiyaçlarına cevap veriyor. Sektörde gelişmeyi gören şirketlerin pazara girmesiyle birlikte ciddi bir marka enflasyonu yaşanıyor. Başlangıçta 14-15 kadar olan üretici sayısı bugün 200’ün üzerine çıktı. Türkiye’de su sektörünün potansiyeline baktığımızda büyüme trendinin devam edeceğini söylemek mümkün. Pınar Su, toplam 385 kişiye istihdam sağlıyor. Önümüzdeki dönemde şirket büyümesine paralel olarak teknik ve yönetim kadrolarında da büyümeyi planlıyoruz. Hem beyaz yaka hem de mavi yaka personel alımları yapacağız.”

CİROSU HER YIL YÜZDE 60 ARTIYOR

Hamidiye Kaynak Suyu İK ve Kalite Müdürü Necdet Çetin: “Hamidiye, son 4 yılda cirosunu yıllık yüzde 40 ila 60 oranında artırdı. Aynı zamanda ihracatımızı her yıl yüzde 70 oranında artırırken üretim ka-pasitemizi ise yüzde 95 oranında artırdık. Şu an yeni kaynak arayışındayız, dolayısıyla yakın zamanda bu rakamların daha da artacağını söyleyebiliriz. Şirketimiz 270 kişiyi istihdam ediyor. 2009 yılı yatırım planlarımızda yeni tesisler kurmak da var. Bu durumda nitelikli personel ihtiyacımız da olacak. Bana kalırsa sektörün en büyük sorunu yeterli denetimin yapılmaması nedeniyle standartlara uygun olmayan kalitesiz üretim yapan firma sayısını artırıyor olması.”


http://www.insankaynaklari.com/ikdot...?KayitNo=10351 (http://www.insankaynaklari.com/ikdotnet/IcerikDetay.aspx?KayitNo=10351)