PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş yaşamında NLP


Fırtına_
02-07-2009, 19:04
Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir? NLP (Neuro Linguistic Programming), 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.
Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP nedir?

N Neuro (Nöro): Yaşamdaki deneyimlerimizin sinir sistemimiz sayesinde beş duyumuzla algılanması ve işlenmesi,

L Linguistic (Dil Bilimi): Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlam kazandığı dil ve sözsüz iletişim sistemleri,

P Programming (Programlama): Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir.

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

NLP’nin 4 uygulama ilkesi

İş yaşamında etkili ve başarılı olmak için NLP’nin geliştirdiği 4 uygulama ilkesi bulunmaktadır. Bir işe başlamadan önce aşağıdaki soruların cevaplarının araştırılıp gerekli planların yapılması başarıyı önemli ölçüde artıracaktır.

1. İstenilen sonuç: İş yaşamınızda neyi elde etmek ve gerçekleştirmek istiyorsunuz?

2. Duyusal keskinlik: İstediğiniz sonucu elde ettiğinizi nasıl bileceksiniz? İstediğiniz
sonuca ulaştığınızda neler görecek, duyacak ve hissedeceksiniz?

3. Davranışsal esneklik: İstediğiniz sonuca sizi ulaştırmayan davranışların yerine, başka davranış ve yeni alışkanlık kalıpları koyma esnekliğine sahip misiniz?

4. Harekete geçmek: İstediğiniz sonuçlara ulaşmak için ilk atacağınız adım nedir?

NLP iş yaşamınızda size neler sağlar?

Hedef belirlemek: Tüm duygu, düşünce ve davranışlarınızı harekete geçirecek hedeflerinizi nasıl belirleyebilirsiniz?

Duyguları yönetmek: İş yaşamınızdaki olumlu duygularınızı artırmak ve olumsuz duygularınızdan kurtulmak performansınızı ne kadar artırır?

Kişisel motivasyonu sağlamak: Kendinizi en iyi şekilde motive etmeyi öğrenmek başarınızı ne kadar artırır?

Davranış ve alışkanlıkları yönetmek: Hedeflerinize götürmeyen davranış ve alışkanlıklarınızı değiştirmek ve yerine hedefe götürecek olanları oluşturmak size ne avantaj sağlar?

Ekip içi iletişim ve ilişkileri geliştirmek: Yönetici, iş arkadaşı ve astlarınızla iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek ekip başarınızı nasıl etkiler?

Satış hedeflerine ulaşmak: Müşterileriniz ile iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek satış hedeflerinize ulaşmanızı nasıl etkiler?

NLP, geliştirdiği araç ve tekniklerle iş dünyasında değişime hızlı uyum sağlayan ve çalışanlarının performanslarını sürekli artırıp pazarda rekabet avantajı yaratan öncü şirketlere hizmet etmeye devam etmektedir.

Ercüment Paksoylu