PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hz. İsa iniyor mu yoksa?


Hasret
02-04-2009, 21:59
Hz. İsa mı iniyor yoksa?Yazar E-Posta: mehmetpaksu@gmail.comHab (mehmetpaksu@gmail.comHab)er Tarihi: 4 Şubat 2009İsminin yazılmasını istemeyen bir okuyucumun gördüğü güzel bir rüyanın yorumunu istiyor ve rüyasını şöyle anlatıyor:

Hocam, size ve iyi niyetinize güvendiğim için gördüğüm bir rüyayı danışmak istiyorum: Ortalık zifiri karanlık olmasına rağmen, Hz. İsa öğle namazının farzını kılıyordu. Üzerinde rengi beyaza yakın bir entari vardı. Saçları siyah ve kısa olup hafif sakallıydı.

Namazın birinci rekâtında "Yâ eyyühellezîne âmenû..." âyetini okuduktan sonra, ikinci rekâtta Kâfirûn Suresini okuyup teşehhüde oturunca şöyle bir dua ettiğini işittim: 'Ey Rabbim! Kavmimi doğru yola yönelt; Muhammed Ahmed'in gösterdiği yola, İslâma yönelt!"

Sizin yorumunuz nedir? Rüya tabiri uzmanlık isteyen ciddi bir alandır. Fakat bazı rüyalar vardır ki, üzerinde çok ince bir perde vardır, yorumu rahat ve kolaydır. Böyle rüyalara sadık rüya denir. Siz de böyle bir rüya görmüşsünüz. Allah hayretsin. Peygamberimiz, sadık rüyalara çok önem vermiş, peygamberliğin 46 parçasından bir parçası olarak değerlendirmiştir. Peygamberliğin bitmesi/gitmesi halinde "müjdeler" anlamında mü'minin göreceği sadık rüyaların devam edeceğini haber vermiştir.1

Hatta bir hadiste, "¬hirzamanda en doğru çıkan şeylerden biri de rüyalardır" sözüyle böylesi sadık rüyalara dikkat çekmiştir.2 Rüyanız bana bir hadisi hatırlattı. Kıyamet alametlerinin anlatıldığı hadisler arasında, Hz. İsa'nın geleceği, İslâmın hükümleriyle amel edeceği, deccalı öldüreceği mealinde bir hadis yer alır.3

Peygamberimiz haber verdiğine göre Hz. İsa yeryüzüne inecek, ama bu iniş nasıl olacak? İnişini hangi sebepler ve hangi olaylar hızlandıracak? Zulmün, haksızlığın, dinsizliğin ve küfrün arttığı, insanlığın manevi bir karanlık içinde kıvranıp bunaldığı bir sırada Cenabı Hak Hz. İsa'yı gönderecek.

Hz. İsa gelmesine gelecek de, Bediüzzaman'ın bu hadisi açıklamasında anlattığı gibi, "geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun yakınları ve has mensupları iman nuru ile onu tanır, yoksa açıkça herkes onu tanımayacaktır."

Açıklamanın devamında yer aldığına göre, Hz. İsa, dinsizliğin ve zulmün çok şiddetli olduğu bir zamanda gelecek. Onun manevi şahsiyetinden ibaret olan gerçek İsevilik dini ortaya çıkacak, yani rahmet semasından inecek. Şu anki Hıristiyanlık dini o hakikate karşı saflaşacak, içine katılmış olan hurafelerden ve tahriflerden sıyrılacak, İslamın hakikatleriyle birleşecek, manen Hıristiyanlık bir çeşit İslamiyete dönüşecek, Kur'ân'a uyacak, İseviliğin manevi şahsiyeti İslama bağlanacak, hak din bu birleşme sonunda kuvvet bulacaktır.4

Bu bilgiler ve izahlar ışığında rüyanıza dönecek olursak, "En doğrusunu Allah bilir" kuralına bağlı kalarak denebilir ki: Ortalık zifiri karanlık, zulüm ve şiddet hızını arttırıyor. Ama tam bu sırada Hz. İsa sabah namazını değil de, öğle namazı kılıyor. İslamın baharı yaşanıyor, dünyanın dört bir tarafında İslama ilgi ve alaka artıyor, neredeyse gün ortasına gelinmiş. Fakat zulmün karanlığı bitmiş değildir. Bu arada Hz. İsa, mânâ âleminde kendi kavmini İslama çağırıyor.

İslamla birleşmeye, küfre ve zulme karşı ortak hareket etmeye davet ediyor. Namazın oturuşunda dua ettiğine göre, muhtemel bir musibete karşı hazırlıklı olmaya dikkat çekiyor. İslamın baharı yaşanıyor, bir yerde gün ortasına varılmış. Fakat İslam dünyası geçici bir karanlık içinde...

Hz. İsa vazife başında, duasıyla kendi kavmini Hz. Muhammed'in yoluna çağırıyor. Birinci rekâtta "Ey iman edenler!" derken, Müslümanları hakiki imana, ikince rekâtta ise Kâfirûn suresini okuyarak kendi mensupları olan Hıristiyanlık âlemini Allah'ın birliğine ve sadece Onu kulluk etmeye davet ediyor. Kılık kıyafeti ise, gençliğine, dinçliğini ve tam görevi üstlendiğine işaret ediyor.

1. İbn Mâce, Tabirü'r-rü'yâ:1.
2. Buharî, Ta'bir:5.
3. Buharî, Enbiya:49; Ebu Dâvud, Melâhim:14, İbni Hibbân, 8:288.
4. Mektubat, 15. Mektup, 4. Sual.