PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İngilizcede Basit Cümle Kalıpları


tomqoliq
02-04-2009, 19:09
BASİT CÜMLE KALIPLARI

İngilizcede en basit anlamı ile cümle, «bu» anlamına gelen this kelimesi ile «-dır» anlamına gelen is fiil eki, «bir» anlamına gelen a ve bir de isimden meydana gelir.Is her cümlede aynı kaldığı halde Türkçe karşılığı bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dir, -dır, -dur, -dür, -tir, -tır, -tur, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır.Sesli harfle, yani (a, e, i, o, u) harfleriyle başlayan kelimelerin önünde a kelimesi an şekline girer.

Yakın şeyleri işaret ederken «bu» anlamında «This», uzak şeyleri işaret ederken «şu» anlamında «That» kullanılır.This
is
A
book.

OLUMSUZ CÜMLEİngilizcede olumsuzluk, cümleye, is'den sonra «değil» anlamına gelen not kelimesinin ilave edilmesiyle yapılır.

This
is
not
A
door
SORU CÜMLESİOlumlu bir cümleyi soru haline sokmak için yaplacak şey, cümlede bulunan ve «...dır» anlamına gelen is kelimesini cümlenin başına getirmektir.

Is
this
A
tree?

WHAT IS THIS?

Bu nedir? Anlamındaki soru cümlesini iki şekilde cevaplamak mümkündür.

1. Sorudaki This kelimesini cevapta da kullanarak

2. Soruda this olmasına rağmen cevapta «o» anlamına gelen it kullanarak cevap vermek.Bu ikinci şekil daha çok kullanılır.What is this? It is a basket.

Bu nedir? O bir sepettir.What is that ? It is a house.

Şu nedir? O bir evdir.

What kelimesi şahıslarla kullanıldığı zaman –neci, ne iş yapar- anlamına gelir.What is Mr. Miller? Mr. Miller necidir? (ne iş yapar, mesleği nedir?)

What are you? Siz necisiniz?

What are Zeynep and Ahmet? Zeynep ve Ahmet necidirler?OR CÜMLESİOr cümlelerinde iki şeyden hangisinin doğru olduğu sorulmaktadır. Bu bakımdan cevabın tam bir cümle olması ve başında yes veya no bulunmaması gerekir.Is it a chair or a table?

(O bir sandalye midir yoksa bir masa mıdır?)It's a table.

(O bir masadır.)

ÇOĞUL YAPMA

İngilizcede isimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s eklenir. Bu s Türkçedeki «ler, lar» eklerinin yerini tutar.This bu these bunlar

That şu those şunlar

It o they onlarare kelimesi de is fiil ekinin çoğul şeklidir.


What ile çoğul soru cümlesi

What
are
those?

Olumsuz çoğul cümle

These
are
not
boats.

çoğul soru cümlesi

Are
these
teachers?

Çoğul halde bulunan isimlerin sonunda s bulunduğu için bunlarla isim tamlaması yapılırken ‘s ilave edilmez, sadece ‘ konulur.The teacher’s room öğretmenin odası

The teachers’ room öğretmenlerin odası

The boy’s bags çocuğun çantaları

The boys’ bags çocukların çantaları

The doctors’ boks. Doktorların kitapları

My sisters’room. Kız kardeşlerimin odası

Your brothers’ house. Biraderlerinizin evi.

The girls’ names kızların isimleriThe girls’ bags are in your room. Kızların çantaları, sizin odanızdadır.

His teachers’ cars aren’t new. Onun öğretmenlerinin otomobilleri yeni değildir.

The nurses’ hatsa are white. Hemşirelerin şapkaları beyazdır.

The doctors’ cars are in front of the school. Doktorların otomobilleri okulun önündedir.

The soldiers’ horses are black Askerlerin atları siyahtır.Çoğulda İstisnalar

İngilizce de sayıca çok aza olan bazı isimler vardır ki bunların çoğulu s ilavesiyle yapılmaz, kelimede değişiklik olur.Man adam men adamlar

Woman kadın women kadınlar

Child çocuk children çocuklarWHERE SORU KELİMESİWHERE kelimesi «nerede» anlamındadır.Where ile is kelimeleri birleştirilerek (Where's) bir kısaltma yapılabilir.Where is this?

(Bu nerededir?)Where are these?

(Bunlar nerededir?)

Where …… from?Bir şahsın nereli olduğunu sormak için where ….. from kalıbı kullanılır.Where are you from? Nerelisin?

Where is he from? O nerelidir?

I am from Ankara. Ankaralıyım.Where kelimesi bağlaç olarak kullanıldığında – ki orada – anlamını verir.

Örnek :

This is the park where we play football. Park budur ki orada futbol oynarız. (Futbol oynadığımız park budur.)

A bedroom is place where we sleep. Yatak odası bir yerdir ki orada uyuruz. (Yatak odası uyuduğumuz bir yerdir.)

ÖNTAKI

IN içinde

ON üstünde

UNDER altında

Türkçede «içinde» kelimesi yerine ismin sonuna «de, da» eki ilave edilerek «içinde» kelimesi kaldırılır.

İçinde öntakı bulunan olumlu cümle

The
pencil
is
on
the
book


The
chair
is
under
the
Tree.


The
Dog
is
in
the
house.

İçinde öntakı bulunan soru cümlesi

Is
the
key
on
the
Radio?


Are
the
pictures
on
the
wall?

İçinde öntakı bulunan olumsuz cümle

The
egg
is
not
in
The
basket.


The
boy
is
not
in
The
room.


THERE IS / ARE

There kelimesi is ve are ile beraber kullanılınca «vardır, mevcuttur» anlamını verir.

Mevcut olduğu bildirilen şey bir adetse there ile is kullanılır.

Birden fazla şeyin mevcut olduğunu bildirmek için there ile are kullanılır.

There
is
a
cat
on
the
bed.

Olumlu there are cümlesi

There
are
some
flowers
on
the
radio.

Soru halinde there are cümlesi

Are
there
any
keys
in
the
basket?


Are
there
five
women
in
the
ship?

Olumsuz there are cümlesi

There
are
not
any
pencils
under
the
books.

HOW MANY

Sayılabilen isimlerin kaç tane olduğunu sormak için «kaç, kaç tane» anlamında olan how many kullanılır.

SAYILAMAYAN İSİMLER

Genel olarak, sıvı veya toz halinde olan şeylerdir. Sayılamadıkları için önlerine a, an veya sayı gösteren bir kelime konulamaz ve çoğul yapılamaz.

SOME

Some sözcüğü, sayılamayanlar önünde «bir miktar, biraz, bir parça» anlamında, sayılabilen önünde ise «bir kaç tane» anlamına gelir.

How many
pencils
are
there
on the table?

Sayılabilen veya sayılamayan isimlerle cümle kalıbı

This
is
a
book


HAVE

Bir şahıs veya bir şeyin herhangi bir şeye sahip olduğunu anlatmak için, bu şahıs veya şeyi gösteren kelimenin yanına, «malik olmak, sahip olmak anlamında olan have getirilir.

I have ben

I have sahibim - malikim - benim var

I have a book. Bir kitaba sahibim. - Bir kitabım var.

Have fiili –yemek, içmek- anlamında da kullanılır.We always have tea in the morning. Sabahleyin daima çay içeriz.

They have lunch at one o’clock. Saat birde öğle yemeği yerler.Have –yemek, içmek- anlamında kullanıldığı zaman soru ve olumsuz yapmak için diğer fiillerde olduğu gibi başka bir yabancı fiilden faydalanılır.Do you have diner at seven o’clock? Saat yedide akşam yemeği yer misin?

She didn’t have coffee only. Sadece kahve içmedi.HAVE TO

Have fiili, ardından gelen to öntakısı ile birlikte «mecbur olmak, bir işi yapmak zorunda olmak» anlamını verir. Bu anlamda olduğu zaman must yardımcı fiiline benzer.Have to cümleleri will (shall) kullanmak suretiyle Gelecek zaman haline sokulur.Geçmiş zaman yapmak için have fiilinin geçmiş hali olan had kullanılır.

Have to olumlu cümle kalıbı

I
have
to
see the paintings.


We
have
to
sell our tractor.

Have to soru cümle kalıbı

Do
I
have
to
see the paintings?