PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Giresun Şıh Obası Yaylası ( benim yaylam:))


alfonzo28
12-15-2007, 21:18
Şıh Obası mı ? Bizde ki adı 'Şo' obası

Şıh Obası yaylası

Şıh Obası yaylası Giresun’un Dereli ilçesine bağlı yaylalardandır. Dereli’den doğru gidilir. Giresun-Ş.Karahisar bağlantısını sağlayan Şehitler Mevkii de yaylamıza oldukça yakındır.

Yaylamız eski Kaliser(Şebinkarahisar) yolu üzerinde bulunur. Bu yol Giresun’un iç kesimlerle bağlantısını sağlayan oldukça eski bir yoldur. Ancak yeni ve daha düzgün yolun yapılmasıyla Şıh Obası’ndan geçen bu yol eski önemini yitirmiştir.

Şıh Obası, Giresun’un en meşhur yaylası olan Kümbet Yaylası’na oldukça yakın bir yerde, bu yaylanın biraz daha ilerisindedir. Şıh Obası’na gitmek için Kümbet’ten geçmek gereklidir. Kümbet aynı zamanda gelişmiş bir yayla olması bakımından Şıh Obalılar için de önemli bir merkezdir.

Şıh Obası üç köyün yaylasıdır. Bu köyler Cenik adı verilen yörede yer almaktadır. Her üçü de Aksu vadisinde yer alan bu köyler Barça, Barçaçakırlı ve Sarvan köyleridir. Bu köylerden Barçaçakırlı, bazen sadece Çakırlı adıyla da geçer.
Çakırlı köyü, adı sıkça Keşap’taki Çakırlı köyüyle karıştırıldığı için zamanla Barçaçakırlı olarak anılmaya başlanmıştır.

Yaylanın merkezi olarak kabul edilebilecek yerde yolun bir yanında küçük bir cami olan Şıh Obası Camii, diğer yanında da yaylanın kahvehanesi ve bir küçük bakkal bulunmaktadır. Ayrıca yol kenarında bir de çeşme mevcuttur.

Barçalılar daha ziyade Şıh Obası’nın merkezinde yola yakın yerlerde yerleşmişlerdir. Sarvanlıların evleri daha ziyade, vadinin aşağı kesiminde dereye yakın yerlerdedir. Barçaçakırlılılar ise yine yol kenarında ama merkezden daha uzakta, yaylanın kurulduğu vadinin sonlarına doğru olan alanda yerleşmişlerdir.

Şıh Obası adının kökeni üzerine ise başlıca iki rivayet vardır. Kuvvetli olan rivayete göre yaylanın adı Sarvan köyünde yaşayan Şıhoğulları’ndan gelmektedir. Diğer bir rivayet ise yaylanın adının Barçaçakırlı köyünde yaşayan Tekiroğulları’ndan geldiği yönündedir. ( benim soyadımda tekiroğlu annadınız siz onu:D: )

Nerede bu Şıh Obası ?

Şıh Obası yaylası Giresun’un Dereli ilçesine bağlı yaylalardandır. Dereli’den doğru gidilir. Giresun-Ş.Karahisar bağlantısını sağlayan Şehitler Mevkii de yaylamıza oldukça yakındır.

Yaylamız eski Kaliser(Şebinkarahisar) yolu üzerinde bulunur. Bu yol Giresun’un iç kesimlerle bağlantısını sağlayan oldukça eski bir yoldur. Ancak yeni ve daha düzgün yolun yapılmasıyla Şıh Obası’ndan geçen bu yol eski önemini yitirmiştir.

Şıh Obası, Giresun’un en meşhur yaylası olan Kümbet Yaylası’na oldukça yakın bir yerde, bu yaylanın biraz daha ilerisindedir. Şıh Obası’na gitmek için Kümbet’ten geçmek gereklidir. Kümbet aynı zamanda gelişmiş bir yayla olması bakımından Şıh Obalılar için de önemli bir merkezdir.

Ayrıca Çıkrıkkapı(Çıkrukkapu) yaylası ile eski bir Rum yerleşimi olan ve halen bir kilisenin bulunduğu Kırkharman da yaylamız Şıh Obası’na yakın yerler arasındadır.

Coğrafi Özellikler

Şıh Obası Giresun’un en yüksek yaylalarından birisidir. Yaylanın deniz seviyesinden yüksekliği, halk arasında yaygın kanaate göre 2.200 metre civarındadır.

Kazankaya diye bilinen tepenin yüksekliğinin ise yaklaşık 2.500 metre olduğu tahmin edilmektedir. Bulutsuz bir günde buradan, yayla halkının Cenik’teki köylerinin ve Karadeniz’in görülebildiği söylenmektedir.

Deniz seviyesinden bu kadar yüksekte olan yaylamız haliyle doğal orman yetişme sınırının üstündedir. Bu yüzden yaylada ormana veya tek tük bile olsa ağaca rastlanmamaktadır. Ancak yaylanın her yeri gür bir çayırla kaplıdır.

Yaylanın kurulduğu yer bir tepe veya yolların kesiştiği bir kavşak değil, çok eğimli olmayan bir vadidir. Bu coğrafi şeklin bir sonucu olarak yaylada bir tek küçük bir derecik bulunur. Sularını eriyen karlardan alan derenin suyu bu yüzden her zaman buz gibidir. Bu dereciğin adı yaygın olmasa da, halk arasında Kanlıkürtük olarak bilinir. Böyle denmesinin nedeninin geçmişte, yazın bile tam olarak erimeyen kar kütleleri(kürtük) üzerinde gezinen bir çocuğun, kürtüğün göçmesi sonucu hayatını kaybetmesidir.

İklim

Şıh Obası yaylası son derece sert iklim koşullarına sahiptir. Yayla uzun bir dönem karlar altında kalır. Bu dönemde yollar kar nedeniyle kapalıdır. Şıh Obasından geçen tarihi yolun da önemini yitirmesi nedeniyle yaylaya kışın ulaşım imkansız durumdadır.

Karlar ancak Nisan-Mayıs’tan sonra etkili bir şekilde erimeye başlar ve yollar yavaş yavaş açılır. Ancak yaylanın kuzeye bakan kesimlerinde bezen karlar yıl boyunca hiç erimez. Bu kar kalıntılarına halk arasında ’kar kürtüğü’ adı verilir.

Şıh Obası yaylasında sert iklim koşulları yazın da kendisini gösterir. Evlerde güzine adı verilen sobaların her daim yakıldığı yaylada, geceleyin yorgansız yatmak, gündüzün hırkasız gezmek çoğu zaman imkansızdır.

Şıh Obası yaylasının en dikkat çeken özelliklerinden birisi de halk arasından ’duman’ olarak tabir edilen ’sis’tir. Yaylada adeta dumanın çökmediği gün yoktur. Zaten bir vadi içinde olan yaylada duman bazen doğudan, bazen de batıdan gelir. Eğer bu esnada yaylada iseniz, dumanın yavaş yavaş yaylayı kaplaması ve sizin de duman içinde kalmanız size adeta bulutlarda dolaşıyor hissi verecektir. Eğer bu esnada yaylaya hakim ’gıran’ adı verilen yamaçlarda birisinin yükseklerindeyseniz, Şıh Obası’nın bulutlar arasında kalışını zevkle izleyebilirsiniz.
http://www.kenthaber.com/Photos/Iller/Giresun/dereli/146[1].jpghttp://www.kenthaber.com/Photos/Iller/Giresun/dereli/149[1].jpghttp://www.kenthaber.com/Photos/Iller/Giresun/dereli/179[1].jpghttp://www.kenthaber.com/Photos/Iller/Giresun/dereli/178[1].jpg