PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İngilizce Bağlaçlar


Hasret
01-22-2009, 17:00
Bağlaçlar
Denklik Bağlaçları - Correlative conjunctions
2. Bağlantılı/Denklik Bağlaçları - Correlative conjunctionsDenklik bağlaçları iki yapıyı iki kelime ile birbirine bağlar.BOTH.............AND: hem....... hem deBoth your friends and your family should support you. – Hem arkadaşlarının hem de ailenin seni desteklemesi gerekir.NOT ONLY..........................BUT ALSO: sadece............değil..................aynı zamanda

Olumlu yapılarda kullanılır, anlamı olumsuza çevirir.She not only speaks English but also Italian. - O sadece İngilizce değil aynı zamanda İtalyanca da konuşur.EITHER....................OR: ya..........ya da

They will either send it today or tomorrow. – Ya bugün ya da yarın gönderecekler.NEITHER……………….NOR: ne…………ne de

Olumlu yapılarda kullanılır, anlamı olumsuza çevirir.Neither her mother nor her father supports her. – Ne annesi ne de babası onu desteklemez.WHETHER................OR: ikisinden hangisi /.............. mi yoksa ........miHe is trying to decide whether to be a teacher or a historian. – Tarihçimi yoksa öğretmenimi olacağına karar vermeye çalışıyor.! Either ve Neither; or ve nor olmaksızın kullanıldıklarında ya sıfat ya da zamir olarak kullanılır.Either teacher is good. – Her iki öğretmen de iyi.

Neither teacher is good. – Her iki ööğretmen de iyi değil.Either likes you. – İkisi de senden hoşlanıyor.

Neither likes you. – İkisi de senden hoşlanmıyor.

Bağlaçlar - Conjunctions


BAĞLAÇLARBirleşme anlamına gelen “junction kelimesinden gelen baçlarlar 7 kelime grubundan bir tanesini oluştururlar. Bağlaçları kelimeleri, kelime gruplarını ve cümlecikleri ve cümleleri birbirine bağlamak için kullanırız.Başarılı ve zekisin. – You are successful and clever.

İyi bir baba ve duyarlı bir eşti. – He was a good father and a sensitive husband.

Onu görürsen lütfen bunu açıkla. - If you see her, please explain this.

Raporu tamamladım ve sonra gönderdim.- I completed the report and then sent it.Bağlaç Çeşitleri:Bağlaçlar temel olarak üç gruba ayrılır: Eşgüdüm Bağlaçlar (Coordinators), Yan cümle Bağlaçları (Subordinators), Cümleleri bağlayan Bağlaçlar ( Sentence Connectors)Eşgüdüm Bağlaçlar – Coordinators: İki bağımsız cümleyi tek bir cümlede birleştirmek için kullanılırlar. Bu bağlaçlardan önce virgül kullanılabilir.
AND: ve

The teacher is explaining, and the students are listening. – Öğretmen açıklıyor ve öğrenciler dinliyor.BUT: ama

You needn’t write each detail, but you should write the important ones. – Her bir detayı yazman gerekmez ama önemli olanları yazman gerekir.SO: bu yüzden, böylece, dolayısıyla

He didn’t know a foreign language, so the company didn’t accept him. – Yabancı dil bilmiyordu bu yüzden şirket onu kabul etmedi.OR: ya da, yoksa

We must study, or we will forget. – Çalışmalıyız yoksa unutacağız.YET: ama, yine de

The sun has been shining for hours, yet the ground is still wet. – Saatlerdir güneş parıldıyor yine de zemin ıslak.FOR: -den, -dığı için

He gave up climbing at 200 metres, for he didn’t have the necessary equipment. – Gerekli malzemesi olmadığı için 200 metrede tırmanmayı bıraktı.