PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dâbbetü'l-Arz


Hasret
01-13-2009, 03:25
http://img258.imageshack.us/img258/535/kdr9dg6yd0.gif
Kıyametin büyük alametlerinden biri,. "Dâbbetü'l-Arz"; kıyametin kopmasına yakın, ortaya çıkacaktır.
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifCenab-ı Hak buyuruyor:http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif"Söylenen başlarına geleceği vakit, bunlar için yerden bir "dâbbe" çıkarırız ki bu, onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. " (Neml Suresi 82)
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifAllah, her hayvanı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünen, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür..." (Nûr, 24/45) âyetinden anlaşılacağı üzere her hayvan hakkında kullanılır. Hayvan kelimesi ile eşanlamlı gibidir.
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif"Yer yüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'a aittir." (Hûd, 11/6) âyetinden anlaşılan da budur.

Bundan dolayı hayvan gibi insan için de kullanılır. Bu âyette "dâbbe" diye belirsiz isim olarak geldiğinden bunun bildiğimiz dâbbelerden bambaşka bir dâbbe olması akla gelir. "Onlarla konuşan dâbbe" terkibinde açıkça belirtilen bunun konuşan bir hayvan, yani insan olmasıdır.
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifHz. Ali'den naklolundu:http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif"Kuyruğu olan bir dâbbe değil, sakalı olan bir dâbbedir", demiş bir erkek olduğuna işaret etmiştir. Fakat meşhur olan bir dâbbe olmasıdır. Şüphesiz Kur'ân'da denildiği için bir dâbbedir. Fakat erkek bir dâbbedir. "Onlara söyleyen dâbbe" denilmesi ise, bunun bir insan olmasını belirtmek için açık bir delildir.

http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifResulullah (s.a.v) buyurmuştur ki:http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifDâbbetü'l-arz, Musa'nın âsası, Süleyman'ın mührü yanında olarak çıkacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, âsa ile kâfirin burnunu kıracak, insanlar sofraya toplanacak, mümin ve kâfir tanınacak."
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifBu hadise göre de, dâbbe, maddî ve manevî normalin üzerinde bir kuvvet ve saltanat ile ortaya çıkıp büyük bir İslâm devleti kuracak lider olmuş oluyor. Şüphe yok ki, Musa'nın asasına, Süleyman'ın mührüne sahip olan kimse, büyük bir şahsiyet olacaktır. Hem de kötülerden değil, iyi ve hayırlılardan olacak, bütün müminlerin yüzünü güldürecek, kâfirlerin burnunu kıracaktır. Âyette "Onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler" buyurulması da bunu gerektiriyor. Şu halde buna dâbbe ismi verilmesinin sebebi, onun kâfirlere karşı acımasız olacağını ve Allah Teâlâ'ya göre
onun meydana çıkarılmasının zor bir şey değil, yerden normal bir dâbbe çıkarmak gibi kolay olduğunu anlatmaktır.
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifBurada bazı eserleri (haberleri) de kaydedelim:http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif

http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif1- İbnü Cerir'in Huzeyfe b. Esîd'den rivayet ettiğine göre: "Dâbbe'nin üç çıkışı vardı:
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifBirisinde bazı çöllerde çıkar, sonra gizlenir.
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifBirisinde de, emirler kan dökerken bazı şehirlerde çıkar, yine gizlenir.
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gifSonra insanlar mescidlerin en şereflisi, en büyüğü ve faziletlisi içinde iken yeryüzü kendilerini fırlatmaya başlar. Derken halk kaçışır, müminlerden bir grup kalır, bizi Allah'tan hiç bir şey kurtaramaz derler. Dâbbe de onların üzerine çıkar, yüzlerini parlak yıldız gibi parlatır. Sonra hareket eder, artık ne takip eden yetişebilir, ne de kaçan kurtulabilir. Bir adama varır, namaz kılıyordur, vallahî sen namaz ehli değilsin der. Yakalar, müminin yüzünü ağartır, kâfirin burnunu kırar" dedi. "O zaman insanlar ne halde olur" dedik. "Arazide komşu, malda ortak, yolculuklarda arkadaş olurlar" dedi.

http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif2- İlim ehlinden bir çokları dâbbenin ortaya çıkması, emir bi'l-ma'rûf (iyilikleri emir), ve nehiy ani'l-münker (kötülüklerden menetme) terk edildiği vakittir demişler. İbnü Ömer (r.a) den rivayet edilir ki, âyeti emir bi'l-ma'ruf ve nehiy ani'l-münker terk olunduğu vakittir, demiştir. Buna göre "müslümanlar da bozulup aleyhlerinde hüküm hak olduğu vakit" demek oluyor.
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif
Kaynak: Elmalı Tefsiri
http://i236.photobucket.com/albums/ff37/reachingjannah/heart.gif
Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.
http://img169.imageshack.us/img169/8652/kdrbublop4sz8.gif