PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hepsinden Bir İzdüşümü Bulunsun Üzerimizde


Hasret
01-13-2009, 03:20
Âlemlerin Rabbi, Halikı, merhametlilerin en merhametlisi, Celal ve İkram sahibi Rabbime hamdeder, şükrederim.
Ahir zaman nebisi, Peygamberimiz, Efendimiz Hz. Muhammed sallhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu aleyhi ve sellemle, onun âline, ashabına salât ve selam ederim.

Mademki Sevgili Peygamberimiz sallhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu aleyhi ve sellem: "Ashabım yıldızlar gibidir hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz." buyurmaktadır. O halde, neden o yıldızların hepsinden üzerimizde bir izdüşümün bulunmasını istemeyelim. İsteriz elbet Rabbimizin lütfuyla ve keremiyle.

Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. "Allah'ın ateşten azat ettiği kimsesin" müjdesine nail olabilmek için. Akılların durduğu bir noktada bile "eğer o söylüyorsa doğrudur" diyerek

Rasûlullah sallhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu aleyhi ve sellemi tasdik eden, O'na karşı teslimiyetini ve sadakatini gösteren bir dost olabilmek için. Sadakate ve teslimiyete pek çok ihtiyaç olan günümüzde yaşamak isterim bu vasıfları Ebu Bekir Sıddık radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi. Gerektiğinde malla cihadı da yapabilmeyi isterim, sadece Mevla'yı isterim, marifetullahı dünya taamına tercih etmek isterim, dünya içeceklerinin yerine muhabbetullah isterim, her zaman ahiret amellerini dünya ameline tercih etmek isterim ve Rasûlullah'ın izini onun gibi hiç kaçırmamak isterim.

Hz. Ömeru'l Faruk radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. "Güneş, Ömer'den daha hayırlı bir kimse üzerine doğup batmadı." hadisi şerifine nail olabilmek için. "Fırat kenarında bir koyun kaybolsa adl-i ilahi Ömer'den sorar" diye devamlı sorumluluğunu düşünerek yaşamayı isterim onun gibi. Kurtla kuzuyu bile barıştırabilecek bir adaleti yaşayabilmeyi kim istemez. Gönüllerin İslam'a muhtaç olduğu zamanımızda böylesine bir adaletle fethedebilmek gönülleri, beldeleri.

Hz. Osman Zinnureyn radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. "Kendisinden meleklerin hayâ duydukları bir kimsedir." hadis-i şerifindeki hayâ'ya ve edebe erebilmek için. Kıtlık zamanlarında bile bir kervan yükünün hepsini ahirette verilecek olan mükâfatı düşünerek infak edebilmeyi isterim onun gibi.

Hz. Aliyyü'l Murteza radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. "Sen dünyada da ahirette de kardeşimsin!" hadis-i şerifindeki kardeşliğe erebilmek için. İlâhî takdire tam teslimiyetinden dolayı ona söylenen murteza isminden hisse alabilmek için. Ölüm tehlikesi karşısında bile teslimiyetini göstererek Nebi'nin yatağına uzanışı gibi korkusuz olmayı isterim. Kötülüklere sürekli olarak iyilikle mukabele ederek Rasûlullah'ın sevgisine nail olabilmeyi isterim.

Talha bin Ubeydullah radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. "Yeryüzünde (iki ayak üzerinde) yürüyen bir şehit görmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın." hadis-i şerifine mazhar olacak bir kıvama erebilmek için. Gelebilecek bütün tehlikelere karşı elini, kolunu ve bütün vücudunu siper ederek, cennette Rasûlullah'a komşu olmayı isterim.

Tehlikelerin savaş okları gibi her taraftan yağdığı zamanımızda gelecek zararlardan koruyabilmek için ümmeti, onun gibi olmayı isterim.

Zübeyr ibnu'l Avvam radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. "Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyr ibnu'l Avvam'dır." hadis-i şerifindeki yardımcılığa, samimi dostluğa, erebilmek için. Cayır cayır yanacağı zaman bile imanından taviz vermeyeceğini söyleyen o iman eri gibi olmayı isterim. Kılıcını Allah yolunda ilk önce sallamak, hayırlı işlerde öncülük yapmak, İslamî güzellikleri yaşamada örnek olmak, kapanmayan bir sevap kapısını elde etmek isterdim.

Sa'd ibnu Ebi Vakkas radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. Rasûlullah'ın, "Ey Sa'd (okunu) at! Annem ve babam sana feda olsun!" dediğini duyabilmek için. Sevgililer arasında tercih yapmak zorunda kaldığımızda, "Allah'ı ve Rasûlullah'ı sizden daha çok seviyorum. Vhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgi sizin bin canınız olsa ve bunları birer birer İslamiyeti bırakmam için verseniz, ben yine dinimden vazgeçmem" diyebilmek isterim onun gibi.


Said ibnu Zeyd radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. Rasûlullah'ın, "Zeyd, kıyamet günü başlı başına bir ümmet olarak dirilecektir." müjdesine erebilmek için. Hata yaparım korkusuyla Rasûlullah'tan hadis rivayet etmedeki hassasiyetinden ben de hisse almak isterim.

Abdurrahman bin Avf radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. Rasulullah'ın "Sen göktekiler ve yerdekiler kadar eminsin." dediğini duyabilmek için. Kazandığı malların hesabından korkup devamlı bir infak seferberliği içinde olabilmeyi isterim onun gibi.

Ebu Ubeyde ibnu'l Cerrah radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. Rasulullah'ın, "Her ümmetin bir emini vardır. Bizim eminimiz, ey ümmet, Ebu Ubeyde ibnu'l Cerrah'tır." buyruğuna erebilmek için. Yetişmiş insana çok ama çok ihtiyaç olduğu zamanımızda onun gibi emin insanlar yetiştirebilmek için.

Abbas ibnu Abdulmuttalib radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. Rasulullah'ın, "Allah'ım! Abbas'ı ve oğlunu mağfiretine erdir, öyle bir mağfiret et ki zahirî batinî bütün günahlarına ulaşıp temizlesin, hiçbir günah hariç kalmasın. Allah'ım ona çocuğu sebebiyle ikram et." dualarını duyabilmek için. Gür sesimle insanları Allah'ın ve Rasûlü'nün çevresinde toplayabilmek için.

Cafer ibnu Ebi Talib radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterdim. Rasulullah'ın, "Cafer'i gördüm, cennette meleklerle birlikte uçuyordu." hadis-i şerifindeki müjdeye erebilmek için. Rasulullah'a hem huy, hem de yaradılışça benzemek isterim. Fukaraların manevî bir babaya muhtaç olduğu zamanımızda, onun gibi merhametli, şefkatli, yedirip-içiren olmayı isterim.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anhüma gibi olmayı isterim. Rasulullah'ın Hz. Hasan radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh için, "Allah'ım, ben bunu seviyorum, onu Sen de sev." dediğini duyabilmek için. Hz. Hüseyin radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh için, "Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i sever. Hüseyin ebsat'tan biridir." müjdelerine nail olabilmek için.

Ammar ibnu Yasir radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. Rasulullah'ın, "Ammar hangi meselede muhayyer bırakılmışsa mutlaka en doğrusunu seçmiştir." hitabındaki ferasete erebilmek için. Günümüzde nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu dosdoğru anlayıp-anlatabilmek, doğruluk konusunda iyi bir İslamî karakter sergileyebilmek için, onun gibi olmayı isterdim.

Ebu Zerr el-Gıfari radıyhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu anh gibi olmayı isterim. Rasulullah'ın, "Onun gibi doğru sözlü birisini ne yer taşıdı ne de gök gölgeledi." buyruğuna erebilmek için. Kalabalıkların dünya ve lezzetlerini istediği günümüzde, tenhaları ve Rabbimin rızasını isterim. Tabi ki iyilikleri emretmeyi ve kötülüklerden sakındırmayı ihmal etmeden. Gönlümüzde hep onun gibi iyilik ve doğruluk bulunmasını isteriz.

Evet, elbette ki bütün yıldızların isimlerini ve onlardaki zirveleşen güzellikleri burada saymamız imkânsız. Bizim bu zor zamanlarda yapabileceğimiz onların hayatlarındaki güzellikleri, örnek davranışlarını hayatımıza gücümüz yettiğince aktarabilmek olmalıdır.

Çünkü onlar Peygamber sallhttp://www.ashabilyemin.com/images/smilies/Allah.jpgu aleyhi ve sellemi sevdiler ve O'nun gibi olmaya çalıştılar. Rasulullah'ı hiç yalnız bırakmadılar. Bizi de Rasulullah'ın hadis-i şerifleri beklemektedir.

Eğer biz sahabe'nin davranışlarından üzerimize bir izdüşümü düşürebilirsek, Peygamberimizin sözlerini hak edebiliriz. Rasulullah'ın hadisleriyle beraber olabilirsek, işte o zaman onların ruhundan etkilenebiliriz. Tabi ki bu arada Kur'an-ı Kerim'in bahçelerinden hiç ayrılmamamız gerekir. Hayatımızda karşılaştığımız zorluklar karşısında itaate sabırla devam etmeye, günahlardan sabırla kaçmaya çalışmalıyız. Tıpkı sahabe efendilerimiz gibi.


Cenab-ı Hak bizleri de o sevdiği kullarının zümresine dâhil eylesin. Lütfuyla, keremiyle... Âmin.