PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sahabe-i Güzin'den..


..::duyguseli::..
12-07-2008, 15:34
* Peygamberlerden sonra insanların en üstünü : Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK
* Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe : Hz. ÖMER
* Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe : Hz. OSMAN
* ALLAHın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı : Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB
* Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri : ABDURRAHMAN BİN AVF
* Cennetle müjdelenen ümmetin emîni : EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH
* Resûlullahın okçusu : SAD BİN EBÎ VAKKÂS
* İlk Müslüman olanlardan : TALHÂ BİN UBEYDULLAH
* Cennetle müjdelenenlerden : ZÜBEYR BİN AVVÂM
* Peygamberimizin amcası : ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
* Tefsîr âlimlerinin şâhı : ABDULLAH BİN ABBÂS
* Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî : ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
* Uhud şehitlerinden : ABDULLAH BİN CAHŞ
* Hz. Ebu Bekirin oğlu : ABDULLAH EBUBEKRİ SİDDÎK
* Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu : ABDULLAH BİN HANZALA
* Resûlullahın elçilerinden : ABDULLAH BİN HUZÂFE
* Kurân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî : ABDULLAH BİN MESÛD
* En çok hadîs bilen sahâbîlerden : ABDULLAH BİN ÖMER
* Resûlullahın şâiri : ABDULLAH BİN REVÂHA
* Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî : ABDULLAH BİN SELÂM
* Bedirde babasına karşı savaşan sahâbî : ABDULLAH BİN SÜHEYL
* Sâhib-ül ezân : ABDULLAH BİN ZEYD
* Medînede muhâcirlerden ilk doğan sahâbî : ABDULLAH BİN ZÜBEYR
* Âilece cömert olan sahâbî : ADİ BİN HÂTİM TÂİ
* Meleklerin defnettiği sahâbî : ÂMİR BİN FÜHEYRE
* Şehîd oğlu şehîd : AMMÂR BİN YÂSER
* Meşhûr Arab dâhîlerinden : AMR BİN ÂS
* Arıların koruduğu sahâbî : ÂSIM BİN SÂBİT
* Kıblenin de iştiğini haber veren sahâbî : BERÂ BİN ÂZİB
* Hz. Ebû Bekire ilk bîât eden sahabî : BEŞİR BİN SAD
* Peygamber efendimizin müezzini : BİLÂL-İ HABEŞİ
* Resûlullahın sancaktarı : BÜREYDE BİN HASİB
* Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden : CÂBİR BİN ABDULLAH
* Cennete uçarak giden sahâbî : CAFER-İ TAYYÂR
* Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî : DIHYE-İ KELBÎ
* Peygamber efendimizin fedâisi : EBÛ DÜCÂNE
* Mihmândâr-ı Resûlullah : EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
* En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî : EBÛ HÜREYRE
* Resûlullahın süvârilerinden : EBÛ KATÂDE
* Tevbesi ile meşhûr sahâbî : EBU LÜBÂBE
* Kurân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden : EBÛ MÛSEL-EŞARÎ
* Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden : EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ
* Tek başına hicret eden sahâbî : EBÛ SELEME
* Resulullahın fedâisi : EBÛ TALHÂ
* Gıfarî kâbilsenin reisî : EBÛ ZER GIFÂRÎ
* Kâdılık yapan sahâbîlerden : EBÜDDERDÂ
* Resûlullahın hizmetçisi : ENES BİN MÂLİK
* Evi ilk vakıf olan sahâbî : ERKAM BİN EBİL ERKAM
* Câhiliye devrinde de tek bir ALLAHa inanan sahâbî : ESAD BİN ZÜRÂRE
* Yemenli sahâbîlerden : FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
* İlk Müslüman sahâbîlerden : HABBÂB BİN ERET
* İlk Müslüman olan sahâbîlerden : HÂLİD BİN SAÎD BİN ÂS
* Meleklerin yıkadığı sahâbî : HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
* Darağacında ilk namaz kılan sahâbî : HUBEYB BİN ADİY
* Sevgili Peygamberimizin sırdaşı : HUZEYFE BİN YEMÂN
* Şehîdlerin efendisi : Hz. HAMZA
* Peygamber efendimizin şâirlerinden : KÂB BİN MÂLİK
* Resûlullahın süvârilerinden : MİKDÂD BİN ESVED
* Resûlullah efendimizin fedâîlerinden : MUHAMMED BİN MESLEME
* İslâmda ilk öğretmen : MUSAB BİN UMEYR
* Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî : MUÂZ BİN CEBEL
* Hâşimoğullarının en yaşlısı : NEVFEL BİN HÂRİS
* Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından : NUMÂN BİN MUKARRİN
* Medînede ilk vefât eden muhâcir sahâbî : OSMAN BİN MAZÛN
* Kâbenin hizmetinde olan sahâbî : OSMAN BİN TALHÂ
* Peygamber efendimizin hatîblerinden : SÂBİT BİN KAYS
* Ensârın en hayırlılarından : SAD BİN MUÂZ
* Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî : SAD BİN REBİ
* Hz. Ömere benzeyen vâli : SAİD BİN ÂMİR
* Kurân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan : SÂLİM MEVLÂ EBÛ