PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İngilizce Atasözleri ve Türkçe Karşılıkları


Fırtına_
11-11-2008, 11:03
All that glitters is not gold.
Parlayan herşey altın değildir.


As you make your bed, so you lie on it.
Kendi düşen ağlamaz.


Among the blind the one-eyed man is king.
Adam olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.


The apples on the other side of the wall are the sweetest.
Komşunun tavuğu komşuya kaz, karısıda kız görünür.


As you sow, you shall reap.
Ne ekersen onu biçersin.


Beauty is but skin-deep.
Güzelim diye mağrur olma, tez geçer vakti şebap.


Bad news travels fast.
Kötü haber tez yayılır.


Beggars cannot be choosers.
Dilenciye hıyar vermişler, eğri diye beğenmemiş.


Birds of a feather flock together.
İt ulur, birbirini bulur.


Blood is thicker than water.
Et tırnaktan ayrılmaz.


Cheats never prosper.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.


Coming events cast their shadows before.
Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir.


Cast ne’er a clout till May is out.
Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.


Charity begins at home.
Önce can sonra canan.


Children and fools speak the truth.
Bir çocuktan bir deliden al haberi.


Don’t count your chickens before they are hatched.
Dereyi görmeden paçaları sıvama.


A drowning man will catch at a straw.
Denize düşen yılana sarılır.


Dead mice feel no cold.
Ölmüş eşek kurttan korkmaz (Acı patlıcanı kırağı çalmaz).


Actions speak louder than words.
Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.


Divide and rule.
Parçala ve hükmet.


Empty vessels make the most noice.
Boş fıçı çok langırdar.


Every cloud has a silver lining.
Herşeyde bir hayır vardır.


A friend in need is a friend indeed.
İyi dost kara günde belli olur.


A bad workman always blames his tools.
Alet işler el öğünür.


A good beginning is half the battle.
İyi başlamak bitirmenin yarısıdır.


Better bend than break.
Eğilen baş kesilmez.


Better lose the saddle than the horse.
Zararın neresinden dönülse kardır.


Between two stools you fall to the ground.
İki cami arasında beynamaz.


A burnt child dreads the fire.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.


A cheerfel wife is the joy of life.
Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet.


A bird in the hand is worth two in the bush.
Bugunkü tavuk yarınki kazdan iyidir.


A cat may look at a king.
Bakan göze yasak olmaz.


A living dog is better than a dead lion.

Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir.


All his geese are swans.
Kuzguna yavrusu şahin görünür.


Tell me with whom thou goest and I’ll tell thee what thou doest.
Adam ahbabından bellidir.


Give a dog a bad name and hang him.
Adamın adı çıkacağına canı çıksın.


Still waters run deep.
Yumuşak atın çiftesi pek olur.


Decline begins by internal strife.
Ağacın kurdu içinden olur.


A word to the wise is enough.
Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.


Never look a gift horse in the mouth.
Beleş atın dişine bakılmaz.


A stich in time saves nine.
Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.


Better late than never.
Geç olsunda güç olmasın.


Beggars’ bags are bottomless.
Dilencinin torbası dolmaz.


Enough is as good as a feast.
Herşeyin fazlası fazla.


The worthless need no protection.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.


Cleanliness is next to godliness.
Temizlik imandan gelir.


Spare the rod and spoil the child.
Kızını dövmeyen dizini döver.


The pot calls the kettle black.
Tencere dibin kara seninki benden kara.


A good wife is a good prize.
Kişiyi vezir eden de karısı rezil eden de.


Never put off till tomorrow what you can do today.
Bugünün işini yarına bırakma.


Strike while the iron is hot.
Demir tavında dövülür.


Life is no bed of rose.
Bu dünya her zaman güllük gülistanlık değildir.


There is no rose without its horn.
Dikensiz gül olmaz.


Adam’s ale is the best brew.
Şu dünyada su en iyi içkidir.


A rolling stone gathers no moss.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.


All truth is not always to be told.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.