PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tekirdağ


*fanii*
11-30-2007, 21:29
TEKİRDAĞ İLİ TARİHÇESİ

Anadolu ve Yakın Doğu ile Avrupa arasındaki göç, istila, ticaret, kültür alışverişi gibi her türlü ilişkinin Trakya üzerinden gerçekleşmesi, günümüzde olduğu gibi, geçmişte de bölgemizin en önemli özelliği olmuştur.
Tekirdağ' da Eski Taş devrinin üst tabakalarına ait yerIeşmelere Saray ilçesindeki Güneşkaya ve Güngörmez vadilerinde bulunan mağaralarda rastlanmıştır. (İ.Ö. 40000-10000)
Şarköy ilçesinde ilk toprağa yerIeşme dönemine ait (Neolitik) taş balta üretim merkezleri bulunmuştur, (İ.Ö.8000-5000). Marmara Denizi kıyı şeridi boyunca bazı nehir ağızlarındaki yerleşmelerde Kalkolitik çağ (Toptepe İ.Ö. 4300) yerleşmeleri ile yine sahil boyunca Troya'nın 1. ve 2. Tabakasına ait çağdaş yerleşmelerin yer aldığı, Tekirdağ Müze Müdürlüğünce tespit edilmiştir. (ilk Tunç çağı I-II İ.Ö. 3000-2400)
İ.Ö. ikinci bin yılında Anadolu'da kurumlaşmış devletlerin (Hitit) varlığına karşılık, Trakya'da İ.Ö. 1400-1000 yılları arasında bir göç dalgası ile Trakya'ya gelen ve Trakya'da Proto-Trak olarak tanımlanan toplumsal örgütlenme bakımından çok daha geri düzeyde topluluklar bulunmaktaydı.
Traklar göçebe topluluklar halinde yaşarken İ.Ö. 8 - 6. yüzyılda Ege adalarından gelen Samos'lu kolonistler Marmara Denizi kıyılarında koloni şehirleri kurmuşlardır. Bunların en önemlileri bugünkü Tekirdağ sınırları içinde bulunan Perinthos (Marmara Ereglisi) ve Bisanthe' (Barbaros)dir. Trakya bölgesi İ.Ö. 546-430 yılları arasında doğudan gelen Pers istilasına ugramış ve Pers egemenliği altında kalmıştır.
Tekirdağ, Roma döneminde, İS. 3. Yüzyılda Rhaedestus ismi ile tarlh sahnesine çıkmış olup, Bizans döneminde Rodosto ismi ile anı1mıştır. Osmanlılar 14. yüzyılda Tekirdağ'ı Bizans Tekfurundan aldıktan sonra, Rodosto adı Rodosçuk'a dönüşmüştür. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen 'Tekfurdağ" adıyla anılmaya başIanmış, Cumhuriyet'ten sonra 1927 yılında il oImuş ve Tekirdağ adını almıştır.