PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Her Gün Okunacak Duâlar


kAcAhK
07-29-2008, 19:54
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Bir kimse sabah-akşam, 3 kere Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şeyün filardı velâ fissemâi ve hüvessemîulalîm.derse, ona hiçbir şey zarar veremez.

Bir kimse sabahleyin 3 defa Eûzü billâhis-semîil alîmi mineşşeytânirracîm. diyerek Haşr sûresinin son 3 âyetini (Hüvallâhüllezî..) okursa, Allah ona 70 000 meleği vekîl edip, akşama kadar kendisine duâ ederler.

Bir kimse sabah akşam 7 kere Hasbünallâhü lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm. derse, Allah onun dünya ve ahiret işlerine kâfidir.

Gece Bekara sûresinin son iki âyetini [Âmenerresûlü] okuyana, bu iki âyet herşey için yeterlidir.

İmâmı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 kere, Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh. okurdu.

Mektûbâtta buyuruldu ki:

Korkulu yerlerde ve düşman karşısında emin ve rahat olmak için (Li îlâfi) sûresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece, hiç olmazsa, 11 er defa okumalıdır.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki,

Bir yere gelen kimse, Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka.okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbirşey zarar ve kötülük yapamaz.

Yûnus aleyhisselâm balığın karnında, Enbiyâ sûresinin 87. âyetini söyleyerek duâ etti. Bir Müslüman, bu âyet-i kerîmeyi okuyup duâ edince, Allahü teâlâ duâsını kabul eder.

Bu duâyı okuyanların duâlarının kabul edileceği bildirildi. Duâ şöyledir:

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn.

Bu duâyı her gün 40 defa okumalıdır.