PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Fransızca öğrenelim


tomqoliq
07-04-2008, 17:05
Alphabet/alfabe

Büyükharf;
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
K.harf;
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, y, z,

Okunuşu

B.harf;
a, be, se, de, ö, ef, je, aş, i, ji, ka, el, em, en, o, pe, kü, er, es, te, ü, ve, dubl ve, iks, igrek, zed

K.harf;
a, be, se, de, ö, ef, je, aş, i, ji, ka, el, em, en, o, pe, kü, er, es, te, ü, ve, dubl ve, iks, igrek, zed

Fransız alfabesinde 26 harf vardır
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A E I O U Y sesli(voyelles); dil dişler ve dudakların yardımı ile söylenen
diğer 20'si sessiz (consonnes) harflerdir
Harflerin Okunuşlari


C harfi a - o - u önünde k okunur.

* Le camarade (lö kamarad) - arkadaş
* La cuisine (la kuizin) - mutfak
* Le commerce -( iş) - (ticaret)
* La colère - (öfke)C harfi e ve i önündeyse s okunur.

* Céder (bırakmak)
* Le centre (merkez)
* Le cinéma (sinema)


G harfi a ve o , u önünde g okunur.

* La guitare(gitar)
* La goutte (damla)
* La gorge (gırtlak)
* Le gamin (çırak)


G harfi e ve i önünde ise j okunur.

* Le gilet (yelek)
* Le gendarme(jandarma)


au (o) okunur.

* chaud (şo)


eau (o) okunur.

* tableau (tablo)


eu (ö) diye okunur.

* professeur (profesör)


ou (u) diye okunur.

* souci (susi)


oi (ua) diye okunur.

* bois (bua)


oeu (ö) diye okunur.

* boeuf (böf)


ch (ş) diye okunur.

* charbon (şarbon)


gn (ny) telaffuz edilir.

* gagner (ganye)a bazı söcükler içinde okunmaz

* août (ut)
* toast (tost)


e sözcük içinde genellikle ö olarak okunur.

* demande (dömand)
* semaine (sömen)


Kural : Birden fazla sözcüklerin sonundaki e ler okunmaz.

* table (tabl)


è ve é (e) sesini verir

* père (per) - baba


sözcük sonundaki sessiz harfden önce gelirse (e) diye okunur.

* fer (fer)
* mer (mer)


ê harfi türkçedeki e gibi okunur.

* fête (fet)
* bête(bet)


e harfi iki sessiz harfin önünde e okunur.

* servir (servir)
* personne (person)


Sözcük başında bazan kural dışında (ö) diye okunur.

* reproche (röproş)


e bazı sözcükler içinde söylenmez.

* charcuterie (şarkutri)


ë sözcük içinde okunmaz.

* aiguë (egü)ai (e) sesini verir.


Les Accent / Aksanlar
Fransızcada bazı harflerin üzerine bir kısım işaretler konulur.
Bu işaretler aksan (accents)lardır.

Üç çeşit aksan vardır.
1). l'accent aigu(é): Önüne gelen sesli harfle birleşmeyen ve Türkçedeki e harfini daha ince ve kapalı okuduğuzda ortaya çıkan sese benzer bir ses veren e lerin üzerine konur.

*
Le café (kahve)
*
L'été (yaz)
*
Le cinéma (sinema)
*
La santé (sağlık)2). l'accent grave(è): Kendisinden sonra e harfi bulunan bir sessizdenönce gelen ve türkçedeki e gibi okunan e lerin biraz daha yumuşak ve açık okunmasını işaret eder.

*
Le mère (Anne)
*
Le père (Baba)3). l'accent circonflexe(ê,î,ô,â): Sesli harflerden bir kısmının üzerine gelerek onların uzatılarak okunmasını işaret eder.

*
La tête (kafa)
*
Le rêve (düş , rüya)
*
Le gîte (barınak)
*
Le nôtre (bizimki)
*
Le pâtre (çoban)

*
Bazen aksanların sözcüklerin yazılışında olup ,okunuşuetkilemedikleride görülür.
*
dû (borçlu)
*
là (orada)
*
à (-de, -da, -ye, -ya)
*
où (nerede)

L'article -Tarif Harfleri-le - la
Fransızcada sözcük başlarına konulan iki tarif harfi vardır.
İnsan ve hayvan gösteren isimlerde erkek olanların önüne le , dişi olanların önüne la getirilir.

Bir ismi öğrenirken hangi article aldığını da beraber öğrenmelidir.
Sessiz bir harfle başlayan sözcüğün önünde le ,la = l' olur

* le école denmez l'école denir.


SÖZCÜK
OKUNUŞU;

* le livre.........lö livr (kitap)
* le chien........lö şiyen (köpek)
* le stylo.........lö stilo (dolmakalem)
* le chat........lö şa (kedi)
* la porte..........la port (kapı)
* la table........la tabl (masa)
* la chaise........la şez (sandalye)

Un , Une
Un , Une (bir)Un,une sayı sıfatı olarak (bir adet ,bir tane) anlamını vediği gibi ,<< o bir arabadır.; cümlesine ise (herhangi bir ) anlamında belirtme sözcüğü olarak kullanılır.


Fransızcada un ,une (bir ) anlamını verir.


Une voiture (bir araba ) ------------ (la voiture ) araba
Une orange (bir potakal)----------- (l’orange ) portakal
Un parapluie (bir şemsiye )-------- (le parapluie) şemsiye


Kural:


Un erkek cins isimlerin önünde kullanılır.

* (le stylo = un stylo) örnekte görüldüğü gibi stylo eril isimdir ve article le dür.Une dişil cins isimlerin önünde kullanılır.


La orange– une orange örnekte görüldüğü gibi orange dişil isimdir ve article la dir.
ÖrneklerUne image = bir resim
Un chien= bir köpek


asit Bir Cümle Kurma Şekli
C’
(BU)
est

(-dir ,-dur,-dür)

un,une

(Bir)

Livre

(İSİM)Fransizcada basit bir cümle kurmak için kullanacağımız iki sözcüğümüz olacak bunlar ce ve est sözcükleridir.


Ce : Bu anlamını verir
est : -dır,-dir , -dür ,-dur anlamını verir.
Ce ve est yanyana geldiği zaman Ce , C’ şeklinde yazılır. Okunuşu C’est (Se) dir.
Kuracağımız cümle şeklimiz Bu bir .........dir şeklinde olacaktır.


İlk olarak bu anlamındaki C’ cümlenin başına gelir. Est ise ; ikinci sıraya Gelir.


Aşağıdaki Cümledeki aynı renkler birinci cümledeki Fransızca yine aynı renk Türkçesi verilmiştir.
C’est un stylo : Bu bir dolma kalemdir.


Örnek cümleler


* C’est une panier : Bu bir sepettir.
* C’est un livre : Bu bir kitaptır.
* C’est un lit : Bu bir yataktır.
* C’est une voitur : Bu bir arabadır.